Πέμπτη 13 Μαΐου 2010

2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Επιμελητηριακών Στελεχών στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας (Αγρίνιο 7 και 8 Μαΐου 2010).ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Αθήνα 11 Μαΐου 2010
Τη θέλησή τους να στηρίξουν την υλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και τη λειτουργία της υπηρεσίας μιας στάσης στα Επιμελητήρια με σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων επαναβεβαίωσαν τα 150 επιμελητηριακά στελέχη που συμμετείχαν στη 2η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Επιμελητηριακών Στελεχών που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε.) το διήμερο 7 και 8 Μαΐου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.
Οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια καλούν την Κυβέρνηση να ενεργοποιήσει επί τέλους το Εμπορικό Μητρώο το οποίο παραμένει ανενεργό επί πέντε (5) ολόκληρα χρόνια – από το 2005. Αυτό αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων. Χωρίς την ενεργοποίηση του ΓΕΜΗ δεν μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος ίδρυσης επιχειρήσεων σε μία μέρα και σε μία στάση.
Για το λόγο αυτό προτείνεται:
1. Να αποτελέσει ενιαία νομοθετική ρύθμιση η τροποποίηση του ΓΕΜΗ με την απλοποίηση της διαδικασίας ίδρυσης των επιχειρήσεων.
2. Να ισχυροποιηθεί το Κεντρικό Εποπτικό Συμβούλιο που προβλέπεται από το Ν. 3419/05 δίνοντάς του αποφασιστικές αρμοδιότητες για την καθοδήγηση και τον συντονισμό δράσεων και φορέων.
3. Να ενοποιηθούν τα μητρώα των Επιμελητηρίων και του ΓΕΜΗ και να αποτελέσουν ένα ενιαίο. Οι υπηρεσίες Μητρώου των Επιμελητηρίων να μετατραπούν σε υπηρεσίες ΓΕΜΗ και να προχωρήσει η διαδικασία στελέχωσης με νέο προσωπικό.
4. Να ξεκινήσει η διαδικασία μετάπτωσης των αρχείων των Επιμελητηρίων στην Κεντρική Βάση του ΓΕΜΗ. Χωρίς τη μετάπτωση είναι αδύνατον να λειτουργήσει το Εμπορικό Μητρώο.
5. Να δοθούν κίνητρα για να στρατευθεί όλο το προσωπικό των Επιμελητηρίων με στόχο την εκκαθάριση των Μητρώων ούτως ώστε να είναι έτοιμα για τη μετάπτωση των αρχείων στην Κεντρική Βάση.
6. Να εκσυγχρονιστεί η Επιμελητηριακή νομοθεσία και η δομή των επιμελητηρίων με τη χωροταξική κατανομή των επιχειρήσεων και την κατάταξη των επαγγελμάτων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, Επιμελητήριο και τμήμα, προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία του ΓΕΜΗ.
7. Να σχεδιαστεί από την αρχή η εκπαίδευση του Προσωπικού των Επιμελητηρίων, όχι μόνο των χρηστών και μόνο στην εφαρμογή αλλά σε όλο το εμπλεκόμενο προσωπικό και σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν το Μητρώο μιας επιχείρησης και τη νομική της σύσταση και μεταβολή.
Σχετικά με το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης, τα Επιμελητηριακά στελέχη επισημαίνουν ότι:
1. Πραγματοποιούνται σημαντικά βήματα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας θέτοντας εκτός των συναλλαγών υφιστάμενους και εμπλεκόμενους φορείς, όπως: Δικαστικές Αρχές (πρωτοδικεία), Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών) και δικηγόρους, δημιουργεί όμως νέες περιττές δομές, όπως είναι τα Ενιαία ΚΕΠ, και επί πλέον κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί απαιτείται νέο και εξειδικευμένο προσωπικό που όμως δεν μπορεί τουλάχιστον στην παρούσα χρονική περίοδο να προσληφθεί, εξ’ αιτίας των νέων μέτρων για πάγωμα των προσλήψεων.
2. Το δίκτυο των 59 Επιμελητηρίων με τα 50 παραρτήματα τους σε όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις είναι επαρκές για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων χωρίς ένα ΕΥΡΩ επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Η εμπλοκή των Συμβολαιογράφων στην ίδρυση ΕΠΕ και ΑΕ είναι θετική μόνο ως προς το νομικό έλεγχο των καταστατικών. Η μετατροπή τους σε καταχωρητές και εισπράκτορες (ταμίες) περισσότερα προβλήματα θα δημιουργήσει και θα επιβαρύνει με επί πλέον κόστος τους επιχειρηματίες.
4. Δεν αντιμετωπίζεται η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων ειδικού σκοπού που απαιτούν επί πλέον άδειες ίδρυσης και λειτουργίας.
5. Οι εργαζόμενοι στα Επιμελητήρια πιστεύουν ότι η απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και η λειτουργία του Εμπορικού Μητρώου θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, θα δώσουν νέα ώθηση στα Επιμελητήρια και στην Πολιτεία ένα αξιόπιστο και αξιοποιήσιμο θεσμό. Για το λόγο αυτό θα στηρίξουν την νομοθετική πρωτοβουλία με τις παρατηρήσεις που έχουν υποβληθεί.
Στις εργασίες της συνδιάσκεψης, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Επιμελητηρίων (Ο.Σ.Υ.Ε) κ. Μιχάλης Γιάγκας παρουσίασε έρευνα της ΟΣΥΕ για την κατανομή των επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά νομό, νομική μορφή και περιφέρεια, ο οικοδεσπότης Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής απηύθυνε χαιρετισμό, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Στέφανος Κομνηνός, στην ομιλία του για το ρόλο των επιμελητηρίων τόνισε ότι «Βασική προτεραιότητα για το Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναδεικνύεται οριστικά η άμεση ενεργοποίηση - λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου το προσεχές φθινόπωρο ως πρώτο κυρίαρχο βήμα για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων εντός των Επιμελητηρίων». Σημαντικό μέρος των εργασιών της 1ης ημέρας κάλυψε η παρουσίαση της λειτουργίας του ΓΕΜΗ, μέσω σχετικών παραδειγμάτων εγγραφής επιχειρήσεων, από την επιστημονική ομάδα της Unisystems κκ. Φώτη Ζωγράφο και Βασιλική Παππά.
Στις εργασίες της 2ης ημέρας,
ο Ειδικός Σύμβουλος της Υπουργού κας Λούκας Κατσέλη, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Άρης Αλεξόπουλος μέσω τηλεδιάσκεψης παρουσίασε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων και τόνισε ότι θα πρέπει να είναι σε λειτουργία, με βάση και τη δέσμευση της χώρας απέναντι στο μηχανισμό στήριξης (ΕΕ, ΔΝΤ), το Φθινόπωρο 2010.
Η συνάντηση του Αγρινίου ολοκληρώθηκε τη δεύτερη ημέρα με σημαντικά υπαλληλικά θέματα των Επιμελητηρίων όπως είναι η οικονομική κατάσταση των υπαλλήλων, το μισθολόγιό τους και η συμμετοχή τους σε επιτροπές, η κατάσταση του Ταμείου Πρόνοιας και γενικότερα οι ανάγκες προσαρμογής τους στο νέο οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται από τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης.
Τις εργασίες της Συνδιάσκεψης τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Γραμματέας της Κ.Ε.Ε.Ε κος Παναγιώτης Αγνιάδης, ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.κ Γεώργιος Μπενέτος και Κων/νος Αδαμόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων κ. Δημήτρης Μπαράτσας, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Πρέβεζας κ. Γιάννης Γιαμάς, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λευκάδας κ. Αντώνης Δουβίτσας, ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός ενώ χαιρετισμό απέστειλαν ο Νομάρχης κ. Θύμιος Σώκος και ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Τάσος Αποστολόπουλος, κ.α.
Ο Πρόεδρος: Μιχάλης Γιάγκας
Η Γραμματέας: Βούλα Γιοβανοπούλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο