Τετάρτη 19 Μαΐου 2010

Ανδρέας Μακρυπίδης: «Μέτρα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Νομό Αιτωλοακαρνανίας».

Ο Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Ανδρέας Μακρυπίδης, με ερώτηση του προς την Υπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κα. Λούκα Κατσέλη, ζητά να ληφθούν μέτρα για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας που πλήττεται έντονα από την κρίση.
Επιπλέον ο Βουλευτής τονίζει την αναγκαιότητα άμεσης ενεργοποίησης των προγραμμάτων του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. και κατάθεσης και ψήφισης του νέου αναπτυξιακού νόμου ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που πλήττουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νομού.
Συγκεκριμένα με την ερώτηση του ο Ανδρέας Μακρυπίδης αναφέρει τα εξής: «Η επιχειρηματικότητα στον νομό Αιτωλοακαρνανίας μαστίζεται από επενδυτική άπνοια, μειωμένο κύκλο εργασιών, αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης με συνέπεια αυξημένη ανεργία και διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων.
Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα επίσημα στοιχεία που έχει στην διάθεση του το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας σε ότι αφορά τις ενάρξεις και τις αναστολές λειτουργίας (διακοπές) των επιχειρήσεων του Νομού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τους τέσσερεις πρώτους μήνες του 2010 ενεγράφη στο μητρώο του Επιμελητηρίου μικρότερος αριθμός επιχειρήσεων από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2009 και 2008. Επιπλέον πρέπει να τονιστεί το γεγονός των μηδενικών εγγραφών Ανωνύμων Εταιρειών.
Ο περιορισμός της ρευστότητας από το Τραπεζικό σύστημα, οι αυξημένες λειτουργικές δαπάνες και η μειωμένη κατανάλωση έχει οδηγήσει σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ασφυκτική κατάσταση. Μέσα σε αυτή την συγκυρία είναι επιτακτική ανάγκη η βιωσιμότητα τους με την άμεση ενεργοποίηση του Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές περιβάλλον είναι απαραίτητο αφενός να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη και τα οποία καθυστερούν χαρακτηριστικά, και αφ’ετέρου να δημιουργηθεί νέο ελκυστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με την περιστολή της γραφειοκρατίας και την επίσπευση της ψήφισης νέου Αναπτυξιακού Νόμου με αυξημένα κίνητρα για περιοχές που προσφέρονται για την Πράσινη Αειφόρο Ανάπτυξη (π.χ. Αιολικά πάρκα, Φωτοβολταϊκά κ.λ.π.) όπως είναι η Αιτωλοακαρνανία.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο