Παρασκευή 21 Μαΐου 2010

«ΑΝΑΣΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατ’ αποκλειστικότητα το αρχικό χρονικό διάστημα, οι επαγγελματίες αγρότες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για δημιουργία φωτοβολταϊκών.
Θάνος Μωραΐτης: «Εξασφαλίζουμε σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε χιλιάδες αγρότες».
Σημαντικές ρυθμίσεις
για την δραστηριοποίηση των κατ’ επάγγελμα αγροτών στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, περιέχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τις ΑΠΕ που ψηφίστηκε την Τετάρτη από την Βουλή.
Συγκεκριμένα, μια από τις πιο σημαντικές παραμέτρους του νομοσχεδίου, που είναι ζωτικής σημασίας για την Περιφέρεια, είναι ότι μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση:
- Η εξέταση, κατά προτεραιότητα, νέων αιτήσεων από πρόσωπα που είναι αγρότες κατ’ επάγγελμα, εφόσον πρόκειται για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, εγκατεστημένης ισχύος έως 100 ΚW. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των σταθμών της περίπτωσης αυτής πριν από την πάροδο πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας τους, εκτός αν πρόκειται για μεταβίβαση λόγω κληρονομικής διαδοχής.
Σε δήλωση του ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Θάνος Μωραΐτης τόνισε την σημασία της συγκεκριμένης πρόβλεψης ειδικά για περιοχές όπου διαπιστώνεται μείωση του αγροτικού εισοδήματος και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα: «Πρόκειται για μια νέα αρχή και εφαρμογή στην πράξη του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η πράσινη ανάπτυξη στις τοπικές κοινωνίες και οικονομίες. Μια νέα αρχή που όχι μόνο επιταχύνει την ανάπτυξη των ΑΠΕ με μια καινούργια, γρήγορη και ελκυστική για τους επενδυτές διαδικασία, αλλά παράλληλα απεμπλέκει από τα γραφειοκρατικά γρανάζια τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις αδειοδότησης. Οι ΑΠΕ πλέον θα αποτελέσουν ένα σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα για τους αγρότες μας
Από την ψήφιση του νομοσχεδίου και το αρχικό χρονικό διάστημα, οι μόνοι που θα έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για φωτοβολταϊκά είναι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Στην συνέχεια, θα μπορούν όλοι οι επενδυτές να υποβάλλουν αιτήσεις. Έτσι, χιλιάδες αγρότες εξασφαλίζουν ένα σημαντικό συμπληρωματικό εισόδημα για τα επόμενα είκοσι χρόνια.
Επίσης, προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση εξέταση νέων αιτήσεων σταθμών Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε κτίρια και στέγαστρα.
Συνολικά, με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, αποδεικνύεται πως η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί βασικό στόχο και άξονα της στρατηγικής της κυβέρνησης, εντάσσοντας βασικές περιβαλλοντικές παραμέτρους στις οικονομικές και κοινωνικές αποφάσεις.
Το νομοσχέδιο για την προώθηση των ΑΠΕ περιλαμβάνει ένα πακέτο ρυθμίσεων, μέσω του οποίου αναμένεται να ενισχυθεί η περιβαλλοντική ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, να δημιουργηθούν σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες, να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επενδύσεων, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί η υγιής ανάπτυξη της αγοράς των ΑΠΕ, χωρίς στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων.
Μεταξύ άλλων:
- Καθορίζεται εθνικός δεσμευτικός στόχος 20% για τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το 2020 και 40% για τον ηλεκτρισμό.
- Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης της άδειας παραγωγής έργων ΑΠΕ. Οι μικρές εγκαταστάσεις , εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής και προωθούνται διεσπαρμένες εφαρμογές ΑΠΕ που αφορούν χιλιάδες μικρομεσαίους επενδυτές.
- Συγχωνεύονται, σε μία ενιαία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και περιορίζεται η διάρκεια της σε 8-10 μήνες (από 3 χρόνια σήμερα).
- Η τιμολόγηση γίνεται περισσότερο ορθολογική, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των επενδύσεων, δίχως στρεβλώσεις και κατασπατάληση πόρων.
- Για τα φωτοβολταϊκά εξακολουθεί να ισχύει η κλίμακα των τιμών σύμφωνα με τον νόμο 3734/2009.
- Επιτρέπεται η εγκατάσταση ΑΠΕ στη γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας (ΓΓΥΠ) αλλά βάσει ειδικών διατάξεων για τη μείωση της επίπτωσής τους στη ΓΓΥΠ και την διαφύλαξη του χαρακτήρα της, και με ανώτατο πλαφόν 1% επί της συνολικής της έκτασης
- Συστήνεται η Αυτοτελής Υπηρεσία για τις Α.Π.Ε. στο ΥΠΕΚΑ, η οποία θα λειτουργεί στα πρότυπα του «one-stop shop» με αποστολή την παροχή πληροφοριών και τη συντονισμένη διεκπεραίωση αιτημάτων των επενδυτών σε ΑΠΕ.
Με όλα τα παραπάνω, θα διασφαλισθεί η ταχύτερη δυνατή έκδοση αδειών, θα προσφερθούν στην αγορά ιδιαίτερα επικερδείς επενδυτικές ευκαιρίες, θα διασφαλισθεί το δημόσιο συμφέρον με την είσπραξη εσόδων από τους διαγωνισμούς, θα επιταχυνθεί η ανάπτυξη της ενεργειακής ισχύος από Α.Π.Ε. και θα πραγματοποιηθούν σημαντικές επενδύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο