FaceBook

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο του Συλλόγου Μπαμπίνης για το 2010.

Κυκλοφορεί ιδιαίτερα φροντισμένο το Ημερολόγιο 2010, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης». Η έκδοση του ημερολογίου στοχεύει στη γενικότερη προβολή του χωριού Μπαμπίνη και γι αυτό και τα θέματα είναι εικόνες από τοπία και μνημεία του χωριού. Το ημερολόγιο που ετοιμάστηκε με μεράκι, αγάπη και διάθεση, αποτυπώνει τοπία και εικόνες της Μπαμπίνης και δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι, όχι μόνο Μπαμπινιώτη, αλλά και κάθε φίλου του χωριού. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα μέλη του Δ.Σ. και από τον Πρόεδρο Σπύρο Μπενέκο, τηλ: 6974-331877.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Το μήκος του Δυτικού Άξονα που διασχίζει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 126 χιλιόμετρα από τα 186 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του έργου. Παρά το γεγονός ότι τα 2/3 του συνολικού μήκους του έργου διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, οι προβλεπόμενοι κόμβοι είναι ελάχιστοι και δεν βρίσκονται σε σημεία ώστε να συνδέουν εύκολα τα διαθέσιμα του νομού με την Ιόνια Οδό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχουν την ορθή και λειτουργική είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αντίθεση με το οδικό τμήμα Πάτρα- Τσακώνα όπου προβλέπονται 18 κόμβοι σε διάφορα σημεία.
1.Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της Ιόνιας οδού και διεκδίκηση παράπλευρων – συνοδών έργων του Δυτικού άξονα
Τα διαθέσιμα του Νομού στα Δυτικά Παράλια (ακτές για τουριστική προβολή και πεδιάδες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα) δεν συνδέονται επαρκώς με το Δυτικό Οδικό άξονα. Είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και μετατροπή της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε ένα σύγχρονο τετράιχνο αυτοκινητόδρομο που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ταχείας και ασφαλούς μετακίνησης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η ανακατασκευή εκείνου όπου αναπτύσσεται βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή που εκτείνεται από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία έως τον ποταμό Αχελώο.
2. Απαραίτητοι οριζόντιοι Οδικοί Άξονες
Από το 1995 είναι ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα ο οδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία και από τότε παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε μελέτη και κατασκευή. Επιτακτική αναγκαιότητα είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν ως παράπλευρα οδικά έργα τα τμήματα
2α .Αστακός – Πλατυγιάλι - Κεφαλόβρυσο
2β.Αγρίνιο - Καρπενήσι.
2γ. Σύνδεση κόμβου Αγγελοκάστρου με το Αγρίνιο.

Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει την πρόσβαση στο νυν στρατιωτικό και μελλοντικά – ελπίζουμε – πολιτικό για cargo μεταφορές αεροδρόμιο Αγρινίου.
2δ. Οδικός άξονας από κόμβο Κουβαρά- Φυτείες- Μπαμπίνη- Αετός- Μύτικας
2ε.
Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού άξονα Φυτείες- Μπαμπίνη- Μαχαιρά- Βασιλόπουλο- Καραϊσκάκη- Αστακός.
Οι δύο τελευταίοι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι αναγκαία έργα πνοής που θα συνδέσουν τις δυτικές ακτές του Νομού με την ενδοχώρα και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την επίτευξη της αγροτικής, οικιστικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.
3. Κάθετοι οδικοί άξονες
Ως παράπλευρο έργο θα πρέπει να κατασκευασθεί το τμήμα Κόμβος Αντιρρίου μέσω παράκαμψης Ναυπάκτου - Κάτω Μακρυνού – Θέρμο. Πρόκειται για ένα μικρό διαγώνιο άξονα ο οποίος θα συνδέσει της περιοχές της Λίμνης Τριχωνίδας και του δήμου Θέρμου με το Δυτικό Άξονα και θα ενισχύσει την πρόσβαση στον ορεινό όγκο της ορεινής Τριχωνίδας και της Ευρυτανίας και θα ωθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό στον Προυσσό.
4. Κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού
Για την ανάδειξη της λειτουργικότητας των προαναφερθέντων αξόνων είναι αναγκαία η κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού για την οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Θα πρέπει η μελέτη αυτή να επικαιροποιηθεί και το έργο να οδηγηθεί σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο που που θα προσδώσει αναπτυξιακή, επιχειρηματική και οικιστική ώθηση στην ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία.
5. Συνδέσεις Ιόνιας Οδού με Παραιόνια Οδό , Λευκάδα- Άκτιο- Πρέβεζα
Για την επίτευξη του στόχου σύνδεσης της Ιόνιας με την Παραιόνια οδό και τις περιοχές Λευκάδα, Ακτίο , Πρέβεζα επιβάλλεται
α) η άμεση συμβασιοποίηση και η εκκίνηση κατασκευής του τμήματος Αμβρακία - Άκτιο
β) η προώθηση της κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Άκτιο
, δύο άξονες που θα συνδέουν την Ιόνια με την Παραιόνια οδό, το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και την υποθαλάσσια ζεύξη προς Πρέβεζα και θα αποτελούν ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Είναι αδήριτη αναγκαιότητα να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατασκευής της Ιόνιας Οδού είναι απαραίτητη η κατασκευή σηράγγων στη θέση Κλόκοβα, μία ανά κατεύθυνση, οι οποίες να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο οδικό άξονα.
Ανάδειξη μνημειακών περιοχών
Οι μνημειακές περιοχές τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας, και ανάδειξης σε εγγείς με το Δυτικό άξονα περιοχές και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1) Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας (αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας).
2) Βυζαντινός Ναός Παναξιώτισσας (ναός εξαιρετικού ενδιαφέροντος της υστεροβυζαντινής περιόδου στην περιοχή Χάνια Γαυρολίμνης), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας
3) Εργασίες ανάδειξης και προσπελασιμότητας στην Αρχαία Χαλκίδα στη θέση Κάτω Βασιλική.
4) Αρχαιολογικός χώρος Καλυδώνας (μνημείο 1100- 1000 π.Χ.)
4α Ανάγκη ανάδειξης θεάτρου Καλυδώνας.
4β Ανάγκη συνέχισης αποκαλυπτικών και σωστικών εργασιών στον ευρύτερο χώρο της πόλης της αρχαίας Καλυδώνας.
5) Ρωμαϊκές Θέρμες (μνημείο 2ου μ.Χ. αιώνα, αναστηλωμένο σε απόσταση 1 χιλιομέτρου νοτίως του Άξονα της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης Μεσολογγίου), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας
6) Αρχαία Πλευρώνα (μνημείο 2 φάσεων, νεότερη φάση 4ος π.Χ αιώνας) σε απόσταση 500 μέτρων από τον άξονα της Ιόνιας Οδού.
6α Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του περιτοιχίσματος της αρχαίας πόλης.
6β Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου στην αρχαία αγορά και στο δίκτυο οδοποιίας του οικισμού.
6γ Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του αρχαίου θεάτρου
7) Βυζαντινοί ναοί περιοχών Σταμνάς και Μάστρου – επιτακτική είναι η ανάγκη εκτέλεσης σωστικών εργασιών στους παρακάτω ναούς
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στην επισκοπή Μάστρου (μνημείο 8ου αιώνα μ.Χ)
Παναγία Λεσινιώτισσα (Βυζαντινός Ναός 13ου αιώνα μ.Χ)
Σταμνά «Δύο Εκκλησιές»- 10ος αιώνας
Ναός Αγίου Γεωργίου- 13ος αιώνας
Ναός Αγίων Θεοδώρων 9ος αιώνας
8) Αρχαιολογικός χώρος Αμφιλοχικού Άργους.
8α Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης
8β Ενίσχυση ανασκαπτικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου Θεάτρου.
9) Συνέχιση ανασκαφών και αποκατάσταση του Θεάτρου της Αρχαίας Στράτου και ανάδειξη του ναού του Στρατίου Διός.
11) Αρχαιολογικός χώρος Αγγελοκάστρου και Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Βυζαντινά μνημεία 13ου αιώνα) σωστικές εργασίες και βελτίωσης προσπελασιμότητας
12) Συνέχιση των ανασκαπτικών εργασιών στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου των Οινιαδών «Τρίκαρδος». 13) Άγιος Στέφανος Ριβίου (13ος αιώνας), βελτίωση της πρόσβασης.
14)Παλαιοχριστιανικός Ναός της Χώρας στο Ζαπάντι (6ος και 8ος αιώνας μ.Χ) σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
15)Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός (Μνημείο σε δύο φάσεις 10ος και 13ος αιώνας μ.Χ), σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
16) Περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να αναδειχθούν σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό είναι α)το Φαράγγι της Κλεισούρας,
β) το όρος Βαράσοβα με το αναρριχητικό του πεδίο και τους αρχαιολογικούς του χώρους
γ)το δάσος του Φράξου
δ)το δάσος της Καστανιάς στο Άνω Κεράσοβο.
ε)η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
στ) η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
ζ)οι λίμνες Οζερός και Αμβρακία.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει την κατασκευή και ανάδειξη των παράπλευρων του Δυτικού Άξονα έργων και μνημειακών περιοχών γιατί τα ανωτέρω δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό πολλαπλασιαστή οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας.

«Τα πουλιά» ξαναεπιτίθενται…


Μεγάλο σμήνος από πουλιά κάνοντας εντυπωσιακούς σχηματισμούς στον ουρανό, συναντήσαμε στο δρόμο Μπαμπίνη-Φυτείες. Μας θύμισαν τη τρομακτική ταινία του Αλφρεντ Χίτσκοκ «τα πουλιά» όταν μια πόλη δέχεται επίθεση από σμήνος πουλιών. Τα πουλιά του σμήνους πετούσαν μανιασμένα στον ουρανό με επιδέξιους σχηματισμούς, χιλιάδες πετούμενα άλλα πιο ψηλά, άλλα πιο χαμηλά, με τιτιβίσματα πιο δυνατά από άλλες φορές, σαν ταινία τρόμου. Το σμήνος πέρασε μπροστά μας με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, ακριβώς στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου μας και μόλις προλάβαμε και τραβήξαμε μια φωτογραφία στο φανταστικό θέαμα…
(Φωτο: Σπύρος Μπενέκος)

Και μετά σου λένε σκυλίσια ζωή…


Ο όρος «σκυλίσια ζωή» έχει αποκτήσει απολύτως διαφορετικό νόημα για τον τυχερό σκύλο με το όνομα «Ιάσων» που αράζει μέσα στο καφενείο στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου. Το σκυλάκι φαίνεται να απολαμβάνει το καφενείο, κουλουριάστηκε στη καρέκλα, ζεστάθηκε από το τζάκι που είναι δίπλα του κι άρχισε να αποκοιμιέται. Το συμπαθή τετράποδο από ότι διακρίνομαι δεν κάνει σκυλίσια ζωή, αλλά πριγκιπική, απολαμβάνοντας τη ζωή με μάσα, ξάπλα, αραλίκι…
(Φωτο: Σπύρος Μπενέκος)

Εικαστικό ημερολόγιο 2010 με έργα του Χριστόδουλου Κουβέλη.

Από την Art Poetica couvelis εκδόθηκε το εικαστικό χειροποίητο ημερολόγιο 2010 με έργα του καλλιτέχνη που ζει στο Μαχαιρά Ξηρομέρου Χριστόδουλου Κουβέλη. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη και όλες οι σελίδες σχημάτισαν ένα όμορφο εικαστικό ημερολόγιο έργο τέχνης. O Χριστόδουλος Κουβέλης αναφέρει στο τέλος του ημερολογίου: Το παρελθόν πέρασε, το μέλλον δεν ήρθε ακόμη, το τώρα υπάρχει να το ζήσουμε…

Η Αρχιτέκτων Ελευθερία Αν. Δασκαλάκη, συμμετείχε στην έκθεση αρχιτεκτονικού έργου «walls», που οργανώθηκε στη Πάτρα.Σε μια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου που έχει σπάσει πλέον τα όρια της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, συμμετείχε η Ελευθερία Α. Δασκαλάκη. Η έκθεση φιλοξενήθηκε στο εργοστάσιο Τέχνης Λαδόπουλου, και η διοργάνωση ανήκε στο Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας, στο ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και στο Δήμο Πατρέων.
Η έκθεση ήταν ένα κάλεσμα στους πολίτες να γνωρίσουν την σύγχρονη αρχιτεκτονική κατά τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας Γιώργο Ελεζόγλου. Επίσης για την κορυφαία αυτή έκθεση ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτ. Ελλάδος Γιώργος Ζεππάτος, τόνισε την σημαντικότητά της εστιάζοντας στο ότι το αρχιτεκτονικό έργο επηρεάζει θετικά η αρνητικά την ποιότητα ζωής των ανθρώπων.
Η αρχιτέκτων Ελευθερία Α. Δασκαλάκη, που ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο, παρουσίασε την επιλεγμένη από την κριτική επιτροπή πτυχιακή εργασία της "Μουσείο στην Αμοργό" μαζί με την Αρχιτέκτονα Μηχανικό Έλσα Γ. Σιάμκα από τις Σέρρες. Στην ίδια ομάδα ανήκε και η Αρχιτέκτων Μηχανικός Στέλλα Σπανού, η οποία κατάγεται από την Αμοργό.
Οι φωτογραφίες του έργου μαζί με την περίληψη, που αναφέρεται σ` αυτό, έχουν καταχωρηθεί σε ειδικό βιβλίο που επιμελήθηκε ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας το οποίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία και το οποίο επίσης αναφέρεται στο σύνολο των έργων που συμμετείχαν στην έκθεση αρχιτεκτονικού έργου walls.
Η έκθεση περιελάμβανε επίσης 78 έργα και μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο 2004-2009 και επιλέχθηκαν μέσα από 234 συμμετοχές από εξαμελή επιτροπή αξιολόγησης, καθώς και 18 διπλωματικές εργασίες από τις 6 Αρχιτεκτονικές Σχολές της χώρας.
Η Ελευθερία Αναστασίου Δασκαλάκη γεννήθηκε στο Αγρίνιο όπου και ολοκλήρωσε τις Λυκειακές της σπουδές.
Στη συνέχεια σπούδασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου απ’ όπου και έλαβε το πτυχίο της Αρχιτέκτονα Μηχανικού.
Έχει συμμετάσχει σε εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια και συνέδρια ενώ μιλά Αγγλικά και Γαλλικά. Έχει ασχοληθεί επίσης με τη Μουσική απ’ όπου και έχει λάβει το δίπλωμα αρμονίας με άριστα.
Σήμερα ζει και εργάζεται στο Αγρίνιο όπου διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο.

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2009

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ( ΠΑΝ. ΣΥ.)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ( ΠΑΝ. ΣΥ.)
Πατησίων 5, 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & FAX : 210-52.20.070
2010 ευχές, όνειρα, ευτυχία, επιτυχίες, υγεία για εσάς και την οικογένεια σας
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Χολής

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας απο τον Όμιλο Σιμιωτών στη Ναύπακτο και στην Αθήνα.

ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΜΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
& Π.Π.Α.Ο.ΣΙΜ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Δ.Σ, σας εύχονται
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ


Και σας προσκαλούν
Α) Στις 3/01/20010 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, στην Ναύπακτο στο κέντρο Αρχοντικό στο Ξηροπήγαδο, τηλ.2634027677
Β) Στις 10/01/2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, στην αίθουσα «Αθηνά» του Ξενοδοχείου Esperia Palace οδός Σταδίου 22 Αθήνα.
Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα –μεταξύ των άλλων- την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές.
Θα προβληθεί φιλμ αφιερωμένο στα 21 ΠΥΛΗΝΕΙΑ 2009 και στην λαμπαδηδρομία. Για τα παιδιά θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση με κλόουν και δώρα.
ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΜΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ : Σταδίου 5 (εκδός. Αφοί Ζαχαρόπουλου) 105 62 Αθήνα – τηλ. 6977983246 –210 3231525 – Fax: 21032143814
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΣΙΜΙΩΤΩΝ: Σίμου Πυλήνης Ναυπακτίας –300 26 Σίμου- τηλ. 26340 32101

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗ

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
του Χ. Γ. Κλαδευτήρα
Η Διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας που πήρε το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της νεότερης Ελλάδας «Καποδίστριας» έχει υποστηρικτές αλλά και πολλούς πολέμιους .
Δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε τα επιχειρήματα των μεν και των δε. Φαίνεται όμως ότι οι ίδιες καλές ή κακές ανάγκες που γέννησαν τον Καποδίστρια I, θα γεννήσουν και τον Καποδίστρια II. Ενδεχομένως αυτό να είναι ήδη μία ειλημμένη απόφαση.
Σχετικά με την επαρχία μας, ακούγονται διάφορα: Ένας Δήμος, δύο Δήμοι, τρεις Δήμοι κ.τ.λ. Σ΄ αυτό το ερώτημα πρέπει όλοι, αγαπητοί πατριώτες, να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας.
Η δική μου η άποψη που σήμερα καταθέτω, είναι η επαρχία Βόνιτσας και Ξηρομέρου να γίνει ένας Δήμος. Θα καταγράψω τα επιχειρήματα που στηρίζουν αυτή την άποψη.
Το Ξηρόμερο από αιώνες είναι ένας ενιαίος γεωγραφικά χώρος. Τα γεωπολιτικά του δεδομένα είναι :
Α) Παράλιος ζώνη προς Ιόνιο Πέλαγος και Αμβρακικό.
Β)
Λιμάνι - πύλη προς τον έξω κόσμο, το Πλατυγιάλι.
Γ) Αεροδρόμιο – πύλη προς τον έξω κόσμο, το Άκτιο.
Δ)
Παραλιακή ζώνη για τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση, με υποστήριξη από τις δύο παραπάνω πύλες.
Ε) Παραλιακή ζώνη για τα ιχθυοπαραγωγικά πάρκα.
Ζ) Δημιουργία
ενός κοινού χώρου για την αποκομιδή των σκουπιδιών.
Η) Οι κοινοί οδικοί άξονες:
1) Παραλιακή λεωφόρος Αιτωλικό –Πλατυγιάλι – Αστακός -Βόνιτσα.
2) Οδική σύνδεση Βόνιτσας – Ιόνιας οδού.
3) Δευτερεύοντα δίκτυα με πολύ καλές προδιαγραφές
- Μύτικας – Αρχοντοχώρι – Αετός - Κατούνα – Ιόνια Οδός
- Αστακός – Φυτείες - Ιόνια Οδός
Θ) Οικονομία ενδοχώρας κοινή:
Αγροτική οικονομία με κοινές βάσεις τόσο στο γεωργικό όσο και στον κτηνοτροφικό τομέα. Δυνατότητες για ενιαία και μεθοδικά σχεδιασμένη ανάπτυξη.
I) Δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας με αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Δυνατότητα ανάπτυξη πληροφοριακών δικτύων. Προοπτική για καλή σύνδεση των υποδομών παιδείας και υγείας. Δυνατότητα δημιουργίας μελλοντικά μικρής νοσοκομειακής μονάδας.
Δεν νομίζουμε ότι οι υποστηρικτές της διάσπασης του Ξηρομέρου σε δύο δήμους έχουν σοβαρά επιχειρήματα. Το μόνο τους επιχείρημα είναι η πιθανή δυσλειτουργία ενός τέτοιου δήμου, που μοιάζει αστείο, για να μην πούμε, ότι θα είναι ο φερετζές που θα προσπαθήσει να κρύψει τα ιδιοτελή κίνητρα όσων υποστηρίζουν μια τέτοια άποψη. Αντίθετα τα επιχειρήματα που προανέφερα και τα οποία συνοδεύουν μία τέτοια πρόταση είναι πολύ ισχυρά.
Τελειώνοντας θα αναφερθώ στα αρνητικά σημεία που θα προκύψουν από τη διάσπαση του Ξηρομέρου.
1) Διάσπαση και αποδυνάμωση μιας ήδη φτωχής και ταλαιπωρημένης περιοχής.
2) Αδυναμία πολιτικής παρέμβασης από ένα ενιαίο κέντρο για μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της περιοχής.
3) Το διασπασμένο Ξηρόμερο θα εξακολουθήσει να είναι ο φτωχός συγγενής του Νομού και της Ελλάδος. Βορά στα χέρια και τα ιδιοτελή σχέδια κάθε λογής λαϊκιστών.
4) Είναι σίγουρο αν η επαρχία μας διασπαστεί, κομμάτια της θα φύγουν σε άλλους δήμους.
Άραγε,
πως θα φαντάζει στο Νομό όταν θα υπάρχουν οι τεράστιοι Δήμοι, Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου και η δική μας περιοχή κομματιασμένη σε δύο δήμους, δηλαδή σε δύο διοικητικά κέντρα;
Καταθέτω αυτήν την πρόταση και τα επιχειρήματα για να υπάρξει διάλογος και να καταλήξουμε, σε σωστή απόφαση που θα αφορά την περιοχή μας για πολλά χρόνια .
Χρήστος Γ. Κλαδευτήρας
Χειρουργός- Αγγειοχειρουργός
European Board of Vascular Surgery
Πρώην Πρόεδρος Ο.Π.ΣΥ.Ξ
e-mail: drxgk@hotmail.com

Αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών στο Μύτικα

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Πακιστανών και Αφγανών λαθρομεταναστών, σημειώθηκε το Σάββατο, έξω από την εκκλησία του Μύτικα στον δήμο Αλυζίας. Να σημειωθεί πως αυτές τις μέρες στην περιοχή, διαμένουν πολλοί λαθρομετανάστες, διαφόρων εθνοτήτων, που δουλεύουν στους ελαιώνες, για το μάζεμα της ελιάς.
Συγκεκριμένα, ομάδα περίπου δέκα Πακιστανών, είχε στήσει καρτέρι έξω από την εκκλησία του Μύτικα και επιτέθηκε κατά μικρότερης ομάδας Αφγανών, την ώρα που διέρχονταν από εκεί, με ξύλα και μαχαίρια! Για λίγα λεπτά επικράτησε πανδαιμόνιο, ενώ αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, οι Πακιστανοί έσπευσαν να εξαφανιστούν. Όπως είναι φυσιολογικό, η Αστυνομία έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση από τη Βόνιτσα, μιας και ο Αστυνομικός Σταθμός του Μύτικα δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μην γίνει καμιά σύλληψη.
Οι δυο τραυματίες Αφγανοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνελήφθησαν μιας και βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Την σχετική προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα της Βόνιτσας.
Πηγή: Εφημερίδα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ»
http://www.panaitoliki.gr/

Μετά από πρωτοβουλία νέων της Γουριώτισσας ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του νέος Πολιτιστικός Σύλλογος για το χωριό.

O νέος πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Γουριώτισσας «Ο Αγιος Δημήτριος», έρχεται να συμπληρώσει το κενό της μη ύπαρξης πολιτιστικού φορέα στη Γουριώτισσα. Σκοπός του νέου συλλόγου είναι η σύσφιξη και η αλληλογνωριμία όλων των χωριανών, η προβολή στο ευρύτερο κοινό των φυσικών ομορφιών του χωριού και η ανάπτυξη, αξιοποίηση και προστασία της Πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της περιοχής. Καλούνται όλοι όσοι κατάγονται από τη Γουριώτισσα, να γίνουν μέλη του νέου συλλόγου και να βοηθήσει ο καθένας μας από όποια θέση μπορεί. Ο νέος πολιτιστικός σύλλογος ήδη ιδρύθηκε, έγινε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση των μελών και εκλέχτηκε το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.
Στις πρώτες δραστηριότητες του Συλλόγου καταγράφεται η έκδοση ημερολογίου για το 2010. Το ημερολόγιο περιέχει φωτογραφικό υλικό αρκετά ενδιαφέρον, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από εικόνες του χωρίου. Πληροφορίες για την απόκτηση του θα βρείτε στο email: gouriotissa@windoslive.com και στο τηλέφωνο 6945 312109 (Νίκος) (Ώρες: 17:00 έως 21:00). Τιμή Διάθεσης: 5 Ευρώ.
Τα μέλη του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι: : Πρόεδροs Απόστολος Τσούτσαs, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Καραϊσκοs, Γεν. Γραμμ. Νικόλαος Mπίκαs, Ταμίας Δημήτριος Kώσταs, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Σωκράτης Πατσέαs και μέλη Θεόδωρος Αργύρης και Δημήτριος Γκόνταs.
Πηγή: http://gouriotissa-gouriotissa.blogspot.com/

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ART POETICA KOUVELIS

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2009

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ"ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ" ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ!!
Μεγάλη επιτυχία είχε η 5η Γιορτή Τσιγαρίδας στις 26/12 στην πλατεία των Φυτειών. Με την βοήθεια του καλού καιρού αλλά και με αξιοποίηση της εμπειρίας των προηγουμένων ετών η φετινή Γιορτή Τσιγαρίδας εξελίχτηκε σε πραγματικό χειμερινό γλέντι για τις εκατοντάδες των επισκεπτών που έφτασαν στις Φυτείες από όλη την ευρύτερη περιοχή. Με σκοπό την διασκέδαση των παρευρισκομένων οι διοργανωτές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους όσον αφορά και τις υποδομές φιλοξενίας αλλά και την επάρκεια των προσφερόμενων ειδών.
Από νωρίς το πρωί στα ειδικά καζάνια εκατοντάδες κιλά χοιρινό κρέας "τσιγαρίστηκε" προς τέρψιν των επισκεπτών και με τη βοήθεια των μελών αλλά και εθελοντών φίλων σερβιρίστηκε συνοδευόμενο και από κρασί στους επισκέπτες.
Η παρουσία του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Φυτειών, μαθητικών Συλλόγων και του Εν Αθήναις Πολιτιστικού Συλλόγου Φυτειωτών εμπλούτισε με επιπλέον θέματα τη Γιορτή. Παρευρέθηκαν ο δημότης βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης, οι αντινομάρχες Δημοσθένης Καπώνης και Παν. Κατσούλης, ο Δήμαρχος Αστακού Π. Στάικος, ο πρόεδρος Δ.Σ Αγρινίου Γ. Γρίνος, ο νομαρχιακός σύμβουλος Γ. Τσιμπλής , o πρόεδρος της Ο.Π.ΣΥ.Ξ Δ. Στεργίου καθώς και πολλοί εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων του Ξηρομέρου.

Ξεκινά από την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009, η καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης από τη Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας.

Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, ανακοινώνεται ότι από την Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009, ξεκινά η καταβολή της πρώτης δόσης του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θεσπίστηκε με τον Ν. 3808/10-12-2009, με στόχο την στήριξη και την ενίσχυση των οικογενειών με πολύ χαμηλό εισόδημα καθώς και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι όσοι λαμβάνουν προνοιακό επίδομα, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του σχετικού νόμου (10-12-2009).
Το ποσό της πρώτης δόσης που αναλογεί σε κάθε έναν από τους παραπάνω δικαιούχους, ανέρχεται στα 200 € και η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα γίνει με επιταγή ταχυπληρωμής ΕΛ.ΤΑ..
Η Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας, είναι από τις πρώτες στην Ελλάδα, που ξεκινά άμεσα την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μιας και με συντονισμένες ενέργειες, μερίμνησε τόσο για την σωστή και έγκαιρη καταγραφή των δικαιούχων, όσο και την εξασφάλιση της απαιτούμενης πίστωσης.
Η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος, θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιανουαρίου 2010.

"11 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο Ακτίου - Αμφιλοχίας"

Aίτημα ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, και όχι μόνο της Ηπείρου, αποτελεί η άμεση ανακατασκευή του οδικού άξονα Άκτιο-Αμφιλοχία, που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό οδηγών από και προς Αλβανία, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας.
Δήμαρχοι έστειλαν επιστολή
προς τον υπουργό Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα, επισημαίνοντας ότι «ο υπάρχον δρόμος βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο, λόγω των πολλών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων». Μάλιστα αναφέρεται ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 11 άνθρωποι μόνο από το Δήμο Ανακτορίου έχασαν τη ζωή τους! Να σημειωθεί ότι ο δρόμος αυτός, έχει κατασκευαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με μη ορθά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Από τότε μέχρι σήμερα συντηρήθηκε ελάχιστες φορές.
«Το έργο δεν μπορεί να καθυστερήσει και είναι αδιανόητο να επικαλούμαστε λόγους οικονομικής ύφεσης, όταν θρηνούμε θύματα καθημερινά», υποστηρίζει ο Δήμαρχος Ανακτορίου Θεόδωρος Αποστολάκης. Και προσθέτει: «Ανησυχώ πολύ για τις μεγάλες καθυστερήσεις που θα υπάρξουν, στην περίπτωση που ξεκινήσουν νέες διαδικασίες για δημοπράτηση και επιλογή αναδόχου».Το ίδιο αίτημα διατυπώνει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα Βαγγέλης Παπαχρήστος. Προτείνει «να προχωρήσει άμεσα η σύμβαση και όποια προβλήματα προκύψουν να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της κατασκευής».
proinoslogos
Πηγή: http://troktiko.blogspot.com

Έδινε εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης...για λογαριασμό άλλων. Στο κόλπο και εκπαιδευτής σχολής οδηγών.

Aπό αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγρινίου συνελήφθη ενήλικας ημεδαπός, ο οποίος κατά τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης αδειών οδήγησης της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Αγρινίου, την ώρα 9.30 της 22 Δεκεμβρίου 2009, συμμετείχε σε αυτές κάνοντας χρήση δικαιολογητικών άλλου ατόμου και για λογαριασμό αυτού, έγινε όμως αντιληπτός από υπάλληλο της προαναφερόμενης Υπηρεσία, ο οποίος και ανέφερε αρμοδίως.
Από τη διαταχθείσα προανάκριση προέκυψε ότι το ίδιο άτομο, σε προηγούμενες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, συμμετείχε επιτυχώς κατά τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό άλλου προσώπου και τις δύο φορές με την καθοδήγηση και συνδρομή εκπαιδευτή σχολής οδηγών του Αγρινίου έναντι χρηματικής αμοιβής.
Λοιποί, πλην τους συλληφθέντος, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δεν συνελήφθησαν εντός ορίων αυτοφώρου.
Πηγή: Εφημερίδα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ»
http://www.panaitoliki.gr /

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2009

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΠΑΔΑΤΑΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"


Τυχερός ασβός...Ήταν τυχερός, μέσα στην ατυχία του, ο μικρός ασβός που πιάστηκε σε δόκανο, στις αρχές του Φθινοπώρου, σε περιοχή του Ξηρομέρου. Το δόκανο στήνεται από τους ντόπιους, για να πιάσουν τον ασβό, ο οποίος τους καταστρέφει τις γεωργικές καλλιέργειες. Τον βρήκε παγιδευμένο ένας ευαίσθητος φίλος του Blog μας, τον απελευθέρωσε και τον μετέφερε σε κτηνιατρείο, όπου περιποιήθηκαν τα τραύματα και μετά από λίγες μέρες αφού ανάρρωσε πλήρως τον άφησε ελεύθερο κοντά στην περιοχή που βρέθηκε...