Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2009

Κυκλοφόρησε το νέο ημερολόγιο του Συλλόγου Μπαμπίνης για το 2010.

Κυκλοφορεί ιδιαίτερα φροντισμένο το Ημερολόγιο 2010, του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης». Η έκδοση του ημερολογίου στοχεύει στη γενικότερη προβολή του χωριού Μπαμπίνη και γι αυτό και τα θέματα είναι εικόνες από τοπία και μνημεία του χωριού. Το ημερολόγιο που ετοιμάστηκε με μεράκι, αγάπη και διάθεση, αποτυπώνει τοπία και εικόνες της Μπαμπίνης και δεν πρέπει να λείψει από κανένα σπίτι, όχι μόνο Μπαμπινιώτη, αλλά και κάθε φίλου του χωριού. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από τα μέλη του Δ.Σ. και από τον Πρόεδρο Σπύρο Μπενέκο, τηλ: 6974-331877.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Το μήκος του Δυτικού Άξονα που διασχίζει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 126 χιλιόμετρα από τα 186 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του έργου. Παρά το γεγονός ότι τα 2/3 του συνολικού μήκους του έργου διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, οι προβλεπόμενοι κόμβοι είναι ελάχιστοι και δεν βρίσκονται σε σημεία ώστε να συνδέουν εύκολα τα διαθέσιμα του νομού με την Ιόνια Οδό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχουν την ορθή και λειτουργική είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αντίθεση με το οδικό τμήμα Πάτρα- Τσακώνα όπου προβλέπονται 18 κόμβοι σε διάφορα σημεία.
1.Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της Ιόνιας οδού και διεκδίκηση παράπλευρων – συνοδών έργων του Δυτικού άξονα
Τα διαθέσιμα του Νομού στα Δυτικά Παράλια (ακτές για τουριστική προβολή και πεδιάδες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα) δεν συνδέονται επαρκώς με το Δυτικό Οδικό άξονα. Είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και μετατροπή της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε ένα σύγχρονο τετράιχνο αυτοκινητόδρομο που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ταχείας και ασφαλούς μετακίνησης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η ανακατασκευή εκείνου όπου αναπτύσσεται βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή που εκτείνεται από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία έως τον ποταμό Αχελώο.
2. Απαραίτητοι οριζόντιοι Οδικοί Άξονες
Από το 1995 είναι ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα ο οδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία και από τότε παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε μελέτη και κατασκευή. Επιτακτική αναγκαιότητα είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν ως παράπλευρα οδικά έργα τα τμήματα
2α .Αστακός – Πλατυγιάλι - Κεφαλόβρυσο
2β.Αγρίνιο - Καρπενήσι.
2γ. Σύνδεση κόμβου Αγγελοκάστρου με το Αγρίνιο.

Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει την πρόσβαση στο νυν στρατιωτικό και μελλοντικά – ελπίζουμε – πολιτικό για cargo μεταφορές αεροδρόμιο Αγρινίου.
2δ. Οδικός άξονας από κόμβο Κουβαρά- Φυτείες- Μπαμπίνη- Αετός- Μύτικας
2ε.
Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού άξονα Φυτείες- Μπαμπίνη- Μαχαιρά- Βασιλόπουλο- Καραϊσκάκη- Αστακός.
Οι δύο τελευταίοι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι αναγκαία έργα πνοής που θα συνδέσουν τις δυτικές ακτές του Νομού με την ενδοχώρα και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την επίτευξη της αγροτικής, οικιστικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.
3. Κάθετοι οδικοί άξονες
Ως παράπλευρο έργο θα πρέπει να κατασκευασθεί το τμήμα Κόμβος Αντιρρίου μέσω παράκαμψης Ναυπάκτου - Κάτω Μακρυνού – Θέρμο. Πρόκειται για ένα μικρό διαγώνιο άξονα ο οποίος θα συνδέσει της περιοχές της Λίμνης Τριχωνίδας και του δήμου Θέρμου με το Δυτικό Άξονα και θα ενισχύσει την πρόσβαση στον ορεινό όγκο της ορεινής Τριχωνίδας και της Ευρυτανίας και θα ωθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό στον Προυσσό.
4. Κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού
Για την ανάδειξη της λειτουργικότητας των προαναφερθέντων αξόνων είναι αναγκαία η κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού για την οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Θα πρέπει η μελέτη αυτή να επικαιροποιηθεί και το έργο να οδηγηθεί σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο που που θα προσδώσει αναπτυξιακή, επιχειρηματική και οικιστική ώθηση στην ευρύτερη περιοχή της Τριχωνίδας βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία.
5. Συνδέσεις Ιόνιας Οδού με Παραιόνια Οδό , Λευκάδα- Άκτιο- Πρέβεζα
Για την επίτευξη του στόχου σύνδεσης της Ιόνιας με την Παραιόνια οδό και τις περιοχές Λευκάδα, Ακτίο , Πρέβεζα επιβάλλεται
α) η άμεση συμβασιοποίηση και η εκκίνηση κατασκευής του τμήματος Αμβρακία - Άκτιο
β) η προώθηση της κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Άκτιο
, δύο άξονες που θα συνδέουν την Ιόνια με την Παραιόνια οδό, το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και την υποθαλάσσια ζεύξη προς Πρέβεζα και θα αποτελούν ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Είναι αδήριτη αναγκαιότητα να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατασκευής της Ιόνιας Οδού είναι απαραίτητη η κατασκευή σηράγγων στη θέση Κλόκοβα, μία ανά κατεύθυνση, οι οποίες να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο οδικό άξονα.
Ανάδειξη μνημειακών περιοχών
Οι μνημειακές περιοχές τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας, και ανάδειξης σε εγγείς με το Δυτικό άξονα περιοχές και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1) Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας (αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας).
2) Βυζαντινός Ναός Παναξιώτισσας (ναός εξαιρετικού ενδιαφέροντος της υστεροβυζαντινής περιόδου στην περιοχή Χάνια Γαυρολίμνης), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας
3) Εργασίες ανάδειξης και προσπελασιμότητας στην Αρχαία Χαλκίδα στη θέση Κάτω Βασιλική.
4) Αρχαιολογικός χώρος Καλυδώνας (μνημείο 1100- 1000 π.Χ.)
4α Ανάγκη ανάδειξης θεάτρου Καλυδώνας.
4β Ανάγκη συνέχισης αποκαλυπτικών και σωστικών εργασιών στον ευρύτερο χώρο της πόλης της αρχαίας Καλυδώνας.
5) Ρωμαϊκές Θέρμες (μνημείο 2ου μ.Χ. αιώνα, αναστηλωμένο σε απόσταση 1 χιλιομέτρου νοτίως του Άξονα της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης Μεσολογγίου), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας
6) Αρχαία Πλευρώνα (μνημείο 2 φάσεων, νεότερη φάση 4ος π.Χ αιώνας) σε απόσταση 500 μέτρων από τον άξονα της Ιόνιας Οδού.
6α Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του περιτοιχίσματος της αρχαίας πόλης.
6β Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου στην αρχαία αγορά και στο δίκτυο οδοποιίας του οικισμού.
6γ Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του αρχαίου θεάτρου
7) Βυζαντινοί ναοί περιοχών Σταμνάς και Μάστρου – επιτακτική είναι η ανάγκη εκτέλεσης σωστικών εργασιών στους παρακάτω ναούς
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στην επισκοπή Μάστρου (μνημείο 8ου αιώνα μ.Χ)
Παναγία Λεσινιώτισσα (Βυζαντινός Ναός 13ου αιώνα μ.Χ)
Σταμνά «Δύο Εκκλησιές»- 10ος αιώνας
Ναός Αγίου Γεωργίου- 13ος αιώνας
Ναός Αγίων Θεοδώρων 9ος αιώνας
8) Αρχαιολογικός χώρος Αμφιλοχικού Άργους.
8α Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης
8β Ενίσχυση ανασκαπτικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου Θεάτρου.
9) Συνέχιση ανασκαφών και αποκατάσταση του Θεάτρου της Αρχαίας Στράτου και ανάδειξη του ναού του Στρατίου Διός.
11) Αρχαιολογικός χώρος Αγγελοκάστρου και Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Βυζαντινά μνημεία 13ου αιώνα) σωστικές εργασίες και βελτίωσης προσπελασιμότητας
12) Συνέχιση των ανασκαπτικών εργασιών στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου των Οινιαδών «Τρίκαρδος». 13) Άγιος Στέφανος Ριβίου (13ος αιώνας), βελτίωση της πρόσβασης.
14)Παλαιοχριστιανικός Ναός της Χώρας στο Ζαπάντι (6ος και 8ος αιώνας μ.Χ) σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
15)Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός (Μνημείο σε δύο φάσεις 10ος και 13ος αιώνας μ.Χ), σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
16) Περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να αναδειχθούν σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό είναι α)το Φαράγγι της Κλεισούρας,
β) το όρος Βαράσοβα με το αναρριχητικό του πεδίο και τους αρχαιολογικούς του χώρους
γ)το δάσος του Φράξου
δ)το δάσος της Καστανιάς στο Άνω Κεράσοβο.
ε)η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
στ) η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
ζ)οι λίμνες Οζερός και Αμβρακία.
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει την κατασκευή και ανάδειξη των παράπλευρων του Δυτικού Άξονα έργων και μνημειακών περιοχών γιατί τα ανωτέρω δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό πολλαπλασιαστή οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας.

«Τα πουλιά» ξαναεπιτίθενται…


Μεγάλο σμήνος από πουλιά κάνοντας εντυπωσιακούς σχηματισμούς στον ουρανό, συναντήσαμε στο δρόμο Μπαμπίνη-Φυτείες. Μας θύμισαν τη τρομακτική ταινία του Αλφρεντ Χίτσκοκ «τα πουλιά» όταν μια πόλη δέχεται επίθεση από σμήνος πουλιών. Τα πουλιά του σμήνους πετούσαν μανιασμένα στον ουρανό με επιδέξιους σχηματισμούς, χιλιάδες πετούμενα άλλα πιο ψηλά, άλλα πιο χαμηλά, με τιτιβίσματα πιο δυνατά από άλλες φορές, σαν ταινία τρόμου. Το σμήνος πέρασε μπροστά μας με όλη του τη μεγαλοπρέπεια, ακριβώς στο μπαρμπρίζ του αυτοκινήτου μας και μόλις προλάβαμε και τραβήξαμε μια φωτογραφία στο φανταστικό θέαμα…
(Φωτο: Σπύρος Μπενέκος)

Και μετά σου λένε σκυλίσια ζωή…


Ο όρος «σκυλίσια ζωή» έχει αποκτήσει απολύτως διαφορετικό νόημα για τον τυχερό σκύλο με το όνομα «Ιάσων» που αράζει μέσα στο καφενείο στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου. Το σκυλάκι φαίνεται να απολαμβάνει το καφενείο, κουλουριάστηκε στη καρέκλα, ζεστάθηκε από το τζάκι που είναι δίπλα του κι άρχισε να αποκοιμιέται. Το συμπαθή τετράποδο από ότι διακρίνομαι δεν κάνει σκυλίσια ζωή, αλλά πριγκιπική, απολαμβάνοντας τη ζωή με μάσα, ξάπλα, αραλίκι…
(Φωτο: Σπύρος Μπενέκος)

Εικαστικό ημερολόγιο 2010 με έργα του Χριστόδουλου Κουβέλη.

Από την Art Poetica couvelis εκδόθηκε το εικαστικό χειροποίητο ημερολόγιο 2010 με έργα του καλλιτέχνη που ζει στο Μαχαιρά Ξηρομέρου Χριστόδουλου Κουβέλη. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει έργα του καλλιτέχνη και όλες οι σελίδες σχημάτισαν ένα όμορφο εικαστικό ημερολόγιο έργο τέχνης. O Χριστόδουλος Κουβέλης αναφέρει στο τέλος του ημερολογίου: Το παρελθόν πέρασε, το μέλλον δεν ήρθε ακόμη, το τώρα υπάρχει να το ζήσουμε…

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2009

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ( ΠΑΝ. ΣΥ.)

ΠΑΝΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ( ΠΑΝ. ΣΥ.)
Πατησίων 5, 104 31 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. & FAX : 210-52.20.070
2010 ευχές, όνειρα, ευτυχία, επιτυχίες, υγεία για εσάς και την οικογένεια σας
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
Για το Κεντρικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Χολής

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίττας απο τον Όμιλο Σιμιωτών στη Ναύπακτο και στην Αθήνα.

ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΜΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
& Π.Π.Α.Ο.ΣΙΜ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Τα Δ.Σ, σας εύχονται
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ


Και σας προσκαλούν
Α) Στις 3/01/20010 ημέρα Κυριακή και ώρα 12.00 π.μ. στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, στην Ναύπακτο στο κέντρο Αρχοντικό στο Ξηροπήγαδο, τηλ.2634027677
Β) Στις 10/01/2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 π.μ. στην εκδήλωση που διοργανώνουν για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, στην αίθουσα «Αθηνά» του Ξενοδοχείου Esperia Palace οδός Σταδίου 22 Αθήνα.
Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά και ταυτόχρονα –μεταξύ των άλλων- την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές.
Θα προβληθεί φιλμ αφιερωμένο στα 21 ΠΥΛΗΝΕΙΑ 2009 και στην λαμπαδηδρομία. Για τα παιδιά θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση με κλόουν και δώρα.
ΟΜΙΛΟΣ ΣΙΜΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ : Σταδίου 5 (εκδός. Αφοί Ζαχαρόπουλου) 105 62 Αθήνα – τηλ. 6977983246 –210 3231525 – Fax: 21032143814
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΣΙΜΙΩΤΩΝ: Σίμου Πυλήνης Ναυπακτίας –300 26 Σίμου- τηλ. 26340 32101

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΝΑ ΧΑΤΖΗ

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2009

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΕΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
του Χ. Γ. Κλαδευτήρα
Η Διοικητική μεταρρύθμιση της χώρας που πήρε το όνομα του πρώτου κυβερνήτη της νεότερης Ελλάδας «Καποδίστριας» έχει υποστηρικτές αλλά και πολλούς πολέμιους .
Δεν είναι η ώρα να αναλύσουμε τα επιχειρήματα των μεν και των δε. Φαίνεται όμως ότι οι ίδιες καλές ή κακές ανάγκες που γέννησαν τον Καποδίστρια I, θα γεννήσουν και τον Καποδίστρια II. Ενδεχομένως αυτό να είναι ήδη μία ειλημμένη απόφαση.
Σχετικά με την επαρχία μας, ακούγονται διάφορα: Ένας Δήμος, δύο Δήμοι, τρεις Δήμοι κ.τ.λ. Σ΄ αυτό το ερώτημα πρέπει όλοι, αγαπητοί πατριώτες, να αναπτύξουμε τα επιχειρήματά μας.
Η δική μου η άποψη που σήμερα καταθέτω, είναι η επαρχία Βόνιτσας και Ξηρομέρου να γίνει ένας Δήμος. Θα καταγράψω τα επιχειρήματα που στηρίζουν αυτή την άποψη.
Το Ξηρόμερο από αιώνες είναι ένας ενιαίος γεωγραφικά χώρος. Τα γεωπολιτικά του δεδομένα είναι :
Α) Παράλιος ζώνη προς Ιόνιο Πέλαγος και Αμβρακικό.
Β)
Λιμάνι - πύλη προς τον έξω κόσμο, το Πλατυγιάλι.
Γ) Αεροδρόμιο – πύλη προς τον έξω κόσμο, το Άκτιο.
Δ)
Παραλιακή ζώνη για τουριστική ανάπτυξη και αξιοποίηση, με υποστήριξη από τις δύο παραπάνω πύλες.
Ε) Παραλιακή ζώνη για τα ιχθυοπαραγωγικά πάρκα.
Ζ) Δημιουργία
ενός κοινού χώρου για την αποκομιδή των σκουπιδιών.
Η) Οι κοινοί οδικοί άξονες:
1) Παραλιακή λεωφόρος Αιτωλικό –Πλατυγιάλι – Αστακός -Βόνιτσα.
2) Οδική σύνδεση Βόνιτσας – Ιόνιας οδού.
3) Δευτερεύοντα δίκτυα με πολύ καλές προδιαγραφές
- Μύτικας – Αρχοντοχώρι – Αετός - Κατούνα – Ιόνια Οδός
- Αστακός – Φυτείες - Ιόνια Οδός
Θ) Οικονομία ενδοχώρας κοινή:
Αγροτική οικονομία με κοινές βάσεις τόσο στο γεωργικό όσο και στον κτηνοτροφικό τομέα. Δυνατότητες για ενιαία και μεθοδικά σχεδιασμένη ανάπτυξη.
I) Δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας με αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Δυνατότητα ανάπτυξη πληροφοριακών δικτύων. Προοπτική για καλή σύνδεση των υποδομών παιδείας και υγείας. Δυνατότητα δημιουργίας μελλοντικά μικρής νοσοκομειακής μονάδας.
Δεν νομίζουμε ότι οι υποστηρικτές της διάσπασης του Ξηρομέρου σε δύο δήμους έχουν σοβαρά επιχειρήματα. Το μόνο τους επιχείρημα είναι η πιθανή δυσλειτουργία ενός τέτοιου δήμου, που μοιάζει αστείο, για να μην πούμε, ότι θα είναι ο φερετζές που θα προσπαθήσει να κρύψει τα ιδιοτελή κίνητρα όσων υποστηρίζουν μια τέτοια άποψη. Αντίθετα τα επιχειρήματα που προανέφερα και τα οποία συνοδεύουν μία τέτοια πρόταση είναι πολύ ισχυρά.
Τελειώνοντας θα αναφερθώ στα αρνητικά σημεία που θα προκύψουν από τη διάσπαση του Ξηρομέρου.
1) Διάσπαση και αποδυνάμωση μιας ήδη φτωχής και ταλαιπωρημένης περιοχής.
2) Αδυναμία πολιτικής παρέμβασης από ένα ενιαίο κέντρο για μεγάλα και σημαντικά προβλήματα της περιοχής.
3) Το διασπασμένο Ξηρόμερο θα εξακολουθήσει να είναι ο φτωχός συγγενής του Νομού και της Ελλάδος. Βορά στα χέρια και τα ιδιοτελή σχέδια κάθε λογής λαϊκιστών.
4) Είναι σίγουρο αν η επαρχία μας διασπαστεί, κομμάτια της θα φύγουν σε άλλους δήμους.
Άραγε,
πως θα φαντάζει στο Νομό όταν θα υπάρχουν οι τεράστιοι Δήμοι, Αγρινίου, Μεσολογγίου και Ναυπάκτου και η δική μας περιοχή κομματιασμένη σε δύο δήμους, δηλαδή σε δύο διοικητικά κέντρα;
Καταθέτω αυτήν την πρόταση και τα επιχειρήματα για να υπάρξει διάλογος και να καταλήξουμε, σε σωστή απόφαση που θα αφορά την περιοχή μας για πολλά χρόνια .
Χρήστος Γ. Κλαδευτήρας
Χειρουργός- Αγγειοχειρουργός
European Board of Vascular Surgery
Πρώην Πρόεδρος Ο.Π.ΣΥ.Ξ
e-mail: drxgk@hotmail.com

Αιματηρή συμπλοκή αλλοδαπών στο Μύτικα

Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Πακιστανών και Αφγανών λαθρομεταναστών, σημειώθηκε το Σάββατο, έξω από την εκκλησία του Μύτικα στον δήμο Αλυζίας. Να σημειωθεί πως αυτές τις μέρες στην περιοχή, διαμένουν πολλοί λαθρομετανάστες, διαφόρων εθνοτήτων, που δουλεύουν στους ελαιώνες, για το μάζεμα της ελιάς.
Συγκεκριμένα, ομάδα περίπου δέκα Πακιστανών, είχε στήσει καρτέρι έξω από την εκκλησία του Μύτικα και επιτέθηκε κατά μικρότερης ομάδας Αφγανών, την ώρα που διέρχονταν από εκεί, με ξύλα και μαχαίρια! Για λίγα λεπτά επικράτησε πανδαιμόνιο, ενώ αμέσως μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, οι Πακιστανοί έσπευσαν να εξαφανιστούν. Όπως είναι φυσιολογικό, η Αστυνομία έφτασε με μεγάλη καθυστέρηση από τη Βόνιτσα, μιας και ο Αστυνομικός Σταθμός του Μύτικα δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να μην γίνει καμιά σύλληψη.
Οι δυο τραυματίες Αφγανοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Λευκάδας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και συνελήφθησαν μιας και βρίσκονται παράνομα στη χώρα μας. Την σχετική προανάκριση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα της Βόνιτσας.
Πηγή: Εφημερίδα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ»
http://www.panaitoliki.gr/

Μετά από πρωτοβουλία νέων της Γουριώτισσας ιδρύθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του νέος Πολιτιστικός Σύλλογος για το χωριό.

O νέος πολιτιστικός σύλλογος με την επωνυμία «Πολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Γουριώτισσας «Ο Αγιος Δημήτριος», έρχεται να συμπληρώσει το κενό της μη ύπαρξης πολιτιστικού φορέα στη Γουριώτισσα. Σκοπός του νέου συλλόγου είναι η σύσφιξη και η αλληλογνωριμία όλων των χωριανών, η προβολή στο ευρύτερο κοινό των φυσικών ομορφιών του χωριού και η ανάπτυξη, αξιοποίηση και προστασία της Πολιτιστικής και λαογραφικής κληρονομιάς της περιοχής. Καλούνται όλοι όσοι κατάγονται από τη Γουριώτισσα, να γίνουν μέλη του νέου συλλόγου και να βοηθήσει ο καθένας μας από όποια θέση μπορεί. Ο νέος πολιτιστικός σύλλογος ήδη ιδρύθηκε, έγινε η πρώτη ιδρυτική συνέλευση των μελών και εκλέχτηκε το πρώτο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο.
Στις πρώτες δραστηριότητες του Συλλόγου καταγράφεται η έκδοση ημερολογίου για το 2010. Το ημερολόγιο περιέχει φωτογραφικό υλικό αρκετά ενδιαφέρον, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα από εικόνες του χωρίου. Πληροφορίες για την απόκτηση του θα βρείτε στο email: gouriotissa@windoslive.com και στο τηλέφωνο 6945 312109 (Νίκος) (Ώρες: 17:00 έως 21:00). Τιμή Διάθεσης: 5 Ευρώ.
Τα μέλη του νέου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι: : Πρόεδροs Απόστολος Τσούτσαs, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Καραϊσκοs, Γεν. Γραμμ. Νικόλαος Mπίκαs, Ταμίας Δημήτριος Kώσταs, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας Σωκράτης Πατσέαs και μέλη Θεόδωρος Αργύρης και Δημήτριος Γκόνταs.
Πηγή: http://gouriotissa-gouriotissa.blogspot.com/

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ART POETICA KOUVELIS

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2009

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ"ΞΕΦΑΝΤΩΜΑ" ΣΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ!!
Μεγάλη επιτυχία είχε η 5η Γιορτή Τσιγαρίδας στις 26/12 στην πλατεία των Φυτειών. Με την βοήθεια του καλού καιρού αλλά και με αξιοποίηση της εμπειρίας των προηγουμένων ετών η φετινή Γιορτή Τσιγαρίδας εξελίχτηκε σε πραγματικό χειμερινό γλέντι για τις εκατοντάδες των επισκεπτών που έφτασαν στις Φυτείες από όλη την ευρύτερη περιοχή. Με σκοπό την διασκέδαση των παρευρισκομένων οι διοργανωτές έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους όσον αφορά και τις υποδομές φιλοξενίας αλλά και την επάρκεια των προσφερόμενων ειδών.
Από νωρίς το πρωί στα ειδικά καζάνια εκατοντάδες κιλά χοιρινό κρέας "τσιγαρίστηκε" προς τέρψιν των επισκεπτών και με τη βοήθεια των μελών αλλά και εθελοντών φίλων σερβιρίστηκε συνοδευόμενο και από κρασί στους επισκέπτες.
Η παρουσία του Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Φυτειών, μαθητικών Συλλόγων και του Εν Αθήναις Πολιτιστικού Συλλόγου Φυτειωτών εμπλούτισε με επιπλέον θέματα τη Γιορτή. Παρευρέθηκαν ο δημότης βουλευτής Ανδρέας Μακρυπίδης, οι αντινομάρχες Δημοσθένης Καπώνης και Παν. Κατσούλης, ο Δήμαρχος Αστακού Π. Στάικος, ο πρόεδρος Δ.Σ Αγρινίου Γ. Γρίνος, ο νομαρχιακός σύμβουλος Γ. Τσιμπλής , o πρόεδρος της Ο.Π.ΣΥ.Ξ Δ. Στεργίου καθώς και πολλοί εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλόγων του Ξηρομέρου.

"11 άτομα έχασαν τη ζωή τους στο δρόμο Ακτίου - Αμφιλοχίας"

Aίτημα ολόκληρης της Δυτικής Ελλάδας, και όχι μόνο της Ηπείρου, αποτελεί η άμεση ανακατασκευή του οδικού άξονα Άκτιο-Αμφιλοχία, που εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό οδηγών από και προς Αλβανία, Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα, μέσω της υποθαλάσσιας σήραγγας.
Δήμαρχοι έστειλαν επιστολή
προς τον υπουργό Μεταφορών Δημήτρη Ρέππα, επισημαίνοντας ότι «ο υπάρχον δρόμος βρίσκεται συχνά στο προσκήνιο, λόγω των πολλών τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων». Μάλιστα αναφέρεται ότι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα 11 άνθρωποι μόνο από το Δήμο Ανακτορίου έχασαν τη ζωή τους! Να σημειωθεί ότι ο δρόμος αυτός, έχει κατασκευαστεί στα τέλη της δεκαετίας του 60 με μη ορθά γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Από τότε μέχρι σήμερα συντηρήθηκε ελάχιστες φορές.
«Το έργο δεν μπορεί να καθυστερήσει και είναι αδιανόητο να επικαλούμαστε λόγους οικονομικής ύφεσης, όταν θρηνούμε θύματα καθημερινά», υποστηρίζει ο Δήμαρχος Ανακτορίου Θεόδωρος Αποστολάκης. Και προσθέτει: «Ανησυχώ πολύ για τις μεγάλες καθυστερήσεις που θα υπάρξουν, στην περίπτωση που ξεκινήσουν νέες διαδικασίες για δημοπράτηση και επιλογή αναδόχου».Το ίδιο αίτημα διατυπώνει και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα Βαγγέλης Παπαχρήστος. Προτείνει «να προχωρήσει άμεσα η σύμβαση και όποια προβλήματα προκύψουν να αντιμετωπιστούν κατά την διάρκεια της κατασκευής».
proinoslogos
Πηγή: http://troktiko.blogspot.com

Έδινε εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης...για λογαριασμό άλλων. Στο κόλπο και εκπαιδευτής σχολής οδηγών.

Aπό αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Αγρινίου συνελήφθη ενήλικας ημεδαπός, ο οποίος κατά τη διενέργεια εξετάσεων απόκτησης αδειών οδήγησης της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Αγρινίου, την ώρα 9.30 της 22 Δεκεμβρίου 2009, συμμετείχε σε αυτές κάνοντας χρήση δικαιολογητικών άλλου ατόμου και για λογαριασμό αυτού, έγινε όμως αντιληπτός από υπάλληλο της προαναφερόμενης Υπηρεσία, ο οποίος και ανέφερε αρμοδίως.
Από τη διαταχθείσα προανάκριση προέκυψε ότι το ίδιο άτομο, σε προηγούμενες εξετάσεις υποψηφίων οδηγών, συμμετείχε επιτυχώς κατά τον ίδιο τρόπο για λογαριασμό άλλου προσώπου και τις δύο φορές με την καθοδήγηση και συνδρομή εκπαιδευτή σχολής οδηγών του Αγρινίου έναντι χρηματικής αμοιβής.
Λοιποί, πλην τους συλληφθέντος, εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, δεν συνελήφθησαν εντός ορίων αυτοφώρου.
Πηγή: Εφημερίδα «ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ»
http://www.panaitoliki.gr /

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2009

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΑΠΑΔΑΤΑΙΩΝ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ"


Τυχερός ασβός...Ήταν τυχερός, μέσα στην ατυχία του, ο μικρός ασβός που πιάστηκε σε δόκανο, στις αρχές του Φθινοπώρου, σε περιοχή του Ξηρομέρου. Το δόκανο στήνεται από τους ντόπιους, για να πιάσουν τον ασβό, ο οποίος τους καταστρέφει τις γεωργικές καλλιέργειες. Τον βρήκε παγιδευμένο ένας ευαίσθητος φίλος του Blog μας, τον απελευθέρωσε και τον μετέφερε σε κτηνιατρείο, όπου περιποιήθηκαν τα τραύματα και μετά από λίγες μέρες αφού ανάρρωσε πλήρως τον άφησε ελεύθερο κοντά στην περιοχή που βρέθηκε...

Η Παγάνα: μύθοι και λαϊκές παραδόσεις του τόπου μας

Μύθοι και λαϊκές παραδόσεις του τόπου μας
Η Παγάνα
Γράφει ο: Νίκος Καρύκης
Στις δεκαετίες 1940-1950, σχεδόν όλες οι οικογένειες στον Αετό Ξηρομέρου, είχαν σαν κύριο επάγγελμα την κτηνοτροφία. Οι κάτοικοι είχαν πολλά και μεγάλα κοπάδια από γιδοπρόβατα, γελάδια αλλά δεν έλειπαν από τα σπίτια και τα άλογα και τα γαιδουράκια, τα οποία τους βοηθούσαν για τις γεωργικές εργασίες τους.
Στα βουνά όμως γύρω-γύρω από το χωριό υπήρχαν πολλοί λύκοι και τσακάλια, που έτρωγαν τα ζώα των χωρικών, τα λεγόμενα «Ζλάπια». Οι επιθέσεις που έκαναν σε απροστάτευτα κοπάδια, είχαν σαν αποτέλεσμα τον πνιγμό μεγάλου αριθμού αιγοπροβάτων, με συνέπεια την ανεπανόρθωτη καταστροφή της στάνης. Όταν έπεφταν οι λύκοι μέσα στο κοπάδι μπορούσαν να πνίξουν όλα τα πρόβατα και τα γίδια ακόμα και άλογα έτρωγαν. Τα τσοπανόσκυλα που ήταν κοντά στο κοπάδι, δεν μπορούσαν να αντισταθούν όλες τις φορές στις πεινασμένους λύκους, γιατί τα ίδια αποτελούσαν τον πρώτο στόχο. Τα «Ζλάπια» δάγκωναν τα σκυλιά και στη συνέχεια δρούσαν ανενόχλητα, χωρίς σταματημό.
Όταν ο βοσκός αντιλαμβανότανε από το γαύγισμα των σκυλιών, ότι ο λύκος πλησιάζει, άρχιζε να φωνάζει δυνατά (χουχτάει), για να αποτρέψει την επίθεση από τα άγρια αγρίμια. Η εμφάνιση του λύκου στην περιφέρεια του χωριού προκαλούσε μια οργανωμένη επιχείρηση την λεγομένη «παγάνα», κοινή δηλαδή έξοδο των χωριανών για την καταδίωξή του γιατί έπρεπε να πάρουν μέτρα προστασίας των κοπαδιών τους.
Οι τσοπάνηδες αφού έκαναν την αναγνώριση του χώρου που πιθανόν να βρίσκονταν το αγρίμι άρχιζαν να στήνουν σχέδιο. Από πού θα πάει ο κόσμος, πώς θα μπούνε τα καρτέρια, πώς θα δουλέψει η παγάνα για να κατευθύνουν τον λύκο εκεί που θέλουνε, ποιοι θα πάνε που, όλα στημένα με κάθε λεπτομέρεια. Αφού τα είχανε σχεδιάσει όλα τέλεια, όριζαν την ημέρα της επίθεσης.
Η καμπάνα κτυπούσε και καλούσε τους κατοίκους του Αετού, που θα έπαιρναν μέρος στην επιχείρηση. Συνήθως συγκεντρώνονταν σε κεντρικό καφενείο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της κοινότητας και όσοι κάτοικοι είχαν όπλα τα έφεραν μαζί τους. Ο Πρόεδρος που ήταν και ο συντονιστής, τους χώριζε σε δύο ομάδες, στους ένοπλους που θα έστηναν το καρτέρι και στους άοπλους που θα έκαναν την παγάνα και τους έδινε τις τελευταίες λεπτομέρειες.
Οι οπλισμένοι κάτοικοι ξεκινούσαν πρώτοι με τα μονόβολα και τα δίκαννα στον ώμο τους και έπιαναν πάντοτε την κορυφογραμμή του βουνού, στα καρτέρια για να περιμένουν τον λύκο. Οι άλλοι μαζεύονταν στους πρόποδες του βουνού και όταν δινόταν το σύνθημα άρχιζαν όλοι μαζί να φωνάζουν, να κτυπούν κουδούνια, κύπρια, τενεκέδες και οποιοδήποτε αντικείμενο μπορούσε να προξενήσει θόρυβο, με αποτέλεσμα να παρασύρουν το λύκο στην ενέδρα. Φυσικά αυτή η διαδικασία την έκαναν συντονιστές οδηγοί που ήξεραν πως να γίνει καλά η παγάνα και να μην γίνει και κανένα ατύχημα.

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι ένοπλοι άνδρες που περίμεναν στα καρτέρια, έπρεπε να είναι σε ευθεία γραμμή και να βλέπει ο ένας τον άλλον. Στεκότανε πάντα όρθιοι όση ώρα διαρκούσε η διαδικασία της παγάνας και τα όπλα τους ήταν έτοιμα, γεμισμένα και περίμεναν τους λύκους. Ποτέ όμως τα όπλα τους δεν τα είχαν να κοιτάνε προς τα εμπρός για τυχόν ατύχημα με τους χωριανούς τους, που έρχονταν φωνάζοντας από κάτω από τα ριζά του βουνού, μέσα στο δάσος.
Τα νεύρα όλων ήταν τεντωμένα, οι παγανιέρηδες ξεσήκωναν τον τόπο με φωνές, κύκλωναν το λύκο και του άφηναν μόνο μία διέξοδο για τα καρτέρια, αναγκάζοντας τον να κατευθυνθεί προς τα εκεί. Τα καρτέρια ακούγανε τις φωνές, ακούγανε και την παγάνα, αλλά ακούγανε και την καρδιά τους που χτυπούσε πιο γρήγορα από τον φόβο τους για τον λύκο. Είχαν το δάκτυλο στην σκανδάλη, διαισθάνονταν ότι έρχεται κατά πάνω τους και περίμεναν. Ξαφνικά ακούγονταν μια τουφεκιά και ο λύκος έπεφτε σκοτωμένος.

Αν όλα πήγαιναν καλά και ο σκοπευτής, που βρισκόταν πιο κοντά στο λύκο ήταν εύστοχος, η επιχείρηση γινόταν με επιτυχία. Τις περισσότερες φορές σκότωναν πολλούς λύκους και τσακάλια. Πολλοί κάτοικοι έβγαζαν τα δόντια από τους λύκους για φυλακτό και οι ένοπλοι έφερναν τους λύκους τους σκοτωμένους να τους δουν οι χωριανοί στο χωριό.

Μόλις κυκλοφόρησαν δύο νέα εξαιρετικά βιβλία του ποιητή Άρη Μπιτσώρη: «Εμμέτρως Πλην Σαφώς» και «Ωδαί τοις ηττημένοις».

Δυο πολύ σημαντικά και άκρως ενδιαφέροντα βιβλία κυκλοφόρησαν σχεδόν ταυτόχρονα αυτές τις ημέρες από τον πολυγραφότατο Ξηρομερίτη ποιητή Άρη Μπιτσώρη, με τον τίτλο: «Εμμέτρως Πλην Σαφώς» και «Ωδαί τοις ηττημένοις». Για ένα συγγραφέα, η συγκίνηση είναι πάντα ξεχωριστή κάθε φορά που πιάνει στα χέρια του φρεσκοτυπωμένο ένα καινούριο του βιβλίο. Πόσο μάλλον... δύο καινούρια του βιβλία! Το Blog ΞΗΡΟΜΕΡΟΝΕWS του εύχεται να είναι Καλοτάξιδα και με το καλό περιμένουμε και το επόμενο….
Ας βυθιστουμε στις σκεψεις του:

«Εμμέτρως Πλην Σαφώς», το τέταρτο βιβλιαράκι της σατιρικής σειράς με σχόλια και σχολιανά που συγκεντρώθηκαν την τελευταία διετία. Έμμετροι αυτοσαρκασμοί, σχολιασμοί για τους φίλους του, για τους συναδέλφους του, για παπάδες, για γιατρούς, για την καθημερινότητα, για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Περιβάλλον. Οι στίχοι αυτοί είναι ακατάλληλοι για σοβαρούς και σοβαροφανείς, για υποκριτές, ωτακουστές, ραδιούργους, συκοφάντες, Γραμματείς, Φαρισαίους κ.λ.π.
Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο
Χριστόδουλος Κουβέλης.

«Ωδαί τοις ηττημένοις». Ποιήματα γραμμένα από καρδιάς. Προσωπικά βιώματα, ιστορίες φίλων, σχολιασμός της καθημερινότητας, πικρό χιούμορ, τραγούδια λαϊκά.
Στίχοι αφιερωμένοι σε εκείνους που έστω και μια φορά στη ζωή τους χόρεψαν το ζεϊμπέκικο της ουτοπίας. Περιορισμένος αριθμός αντιτύπων περιέχει κολάζ του Μαχαιριώτη καλλιτέχνη Χριστόδουλου Κουβέλη.

Επίσης τους επόμενους μήνες θα κυκλοφορήσουν τα «ΣΤΙΧΑΚΙΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ», που όπως «ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΙΚΟΚΙΑΣ» και στα «ΓΟΥΡΜΑ ΚΟΥΜΑΡΑ», που ανήκουν στην ίδια ενότητα, σατιρίζουν τύπους και χαρακτήρες του τόπου καταγωγής του ποιητή, περιστατικά και συμπεριφορές. Επαινούν θετικές ενέργειες και στιγματίζουν τα αρνητικά φαινόμενα που δυστυχώς υπερτερούν. Στίχοι που σπάνε κόκαλα, όπως λένε κάποιοι φίλοι, όμως δεν περιέχουν ίχνος εμπάθειας, είναι φορτωμένοι με πόνο και αγάπη για τον τόπο. Προδίδουν την αγωνία για το παρόν και το μέλλον της ιδιαίτερης πατρίδας μας και έχουν σκοπό να αφυπνίσουν το φιλότιμο και τις αδρανείς συνειδήσεις. Στις τελευταίες σελίδες αυτού του βιβλίου ο δημιουργός, μετά από επιθυμία πολλών Ξηρομεριτών, θα συμπεριλάβει και τα ποιήματα «ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ», «ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ» (ΑΧΕΛΩΟΣ), «ΔΙΑΘΗΚΗ», «Ο ΛΙΘΑΝΘΡΑΚΑΣ…», «Η ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ».
Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο συγγραφέας-ιστορικός Γιώργος Μπαρμπαρούσης.
Βιογραφικό
Ο Άρης Μπιτσώρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953, από Ξηρομερίτες γονείς, από τη Μπαμπίνη. Σπούδασε στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Μαθηματικός και είναι Γυμνασιάρχης στο 1ο Γυμνασίο Κορδελιού Θεσσαλονίκης. Έχει γράψει 18 ποιητικές συλλογές, κριτικά κείμενα και άρθρα. Έχει συνεργαστεί σε πολλές ανθολογίες και περιοδικά. Ο Άρης Μπιτσώρης παραμένει ένας ποιητής με ανεξάντλητα αποθέματα εμπνευσμένου λόγου, και δηλώνει «παρών» όχι μόνο στο χώρο της λογοτεχνίας αλλά συμμετέχει και στα πολιτιστικά, περιβαλλοντικά δρώμενα του νομού Αιτωλοακαρνανίας ως μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μπαμπίνης «Χριστόδουλος Παμπλέκης» και του Συλλόγου Φίλων της Βελανιδιάς.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν τα βιβλία να επικοινωνήσουν με το ποιητή στο κινητό τηλέφωνο 6938552382 ή με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
ΑΡΗΣ ΜΠΙΤΣΩΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 20 Ν. ΚΟΡΔΕΛΙΟ
56334 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ