Πέμπτη 30 Αυγούστου 2012

Αποφάσεις του Λιμενικού ταμείου Αιτωλοακαρνανίας


     Συνεδρίασε στις 29-8-2012 το Δ.Σ. της Λιμενικής Επιτροπής Αιτωλ/νίας. Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε μεταξύ των άλλων τις παρακάτω αποφάσεις:

1.-Υιοθέτησε τις προτάσεις του Προέδρου της Λιμενικής Επιτροπής που απεστάλησαν εγγράφως προς τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νήσων σχετικά με τα προβλήματα και γενικότερα ζητήματα λειτουργίας, δομής και διαχείρισης των κρατικών Λιμενικών Ταμείων.....2.-Σχετικά με τις εξελίξεις στην Μαρίνα Μεσολογγίου αποφάσισε να υποβληθεί ερώτημα στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και στο εποπτεύον Υπουργείο Ναυτιλίας και Νήσων, αναφορικά με την σύμβαση παραχώρησης και τις περαιτέρω ενέργειες που απαιτούνται για την απεμπλοκή του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου για την ευρύτερη περιοχή.

3.-Έλαβε απόφαση για υποβολή πρότασης στο ΕΣΠΑ για την αναβάθμιση, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του Λιμανιού στο Μεσολόγγι. Σημειώνεται ότι το σχετικό μέτρο του ΕΣΠΑ έχει προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το ελάχιστο προϋπολογιστικό κόστος κάθε πρότασης – πράξης που θα ενταχθεί προς έγκριση, πρέπει να είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.

4.-Προχώρησε στην έκδοση άδειας καντίνας στη Ναύπακτο και ενέκρινε την προκήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση περιπτέρου στο λιμάνι Μεσολογγίου.

5.-Ενέκρινε τις τρέχουσες δαπάνες του Ταμείου.   

Από τη Διοίκηση του
Λιμενικού Ταμείου Αιτωλ/νίας   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο