Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023

Πρόταση για βιώσιμη αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.-Περιλαμβάνει τμήματα των Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Λευκάδας (Μεγανήσι).


     Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για την επιλογή ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) LEADER Αλιείας, για την αλιευτική περιοχή ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ από το συνεργατικό σχήμα των Αναπτυξιακών Εταιρειών ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α., ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε.Η πρόταση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ», του Προγράμματος «ΑΛΙΕΙΑ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2021 – 2027».

Στην επόμενη προγραμματική περίοδο, τα τοπικά προγράμματα LEADER Αλιείας θα υλοποιηθούν σε (14) Αλιευτικές Ζώνες μέσω συνεργατικών σχημάτων.

Έτσι για την αλιευτική περιοχή (Νο4) ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ δημιουργήθηκε το συνεργατικό σχήμα των Αναπτυξιακών Εταιρειών: ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α, ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε, και ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, με επικεφαλή εταίρο την ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Οι δράσεις του τοπικού προγράμματος, θα υλοποιηθούν στην περιοχή εφαρμογής της αλιευτικής Ζώνης ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ που περιλαμβάνει τμήματα των Νομών Πρέβεζας, Άρτας, Αιτωλοακαρνανίας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας και Λευκάδας (Μεγανήσι).

Για τη σύνταξη της πρότασης με συνολικό προϋπολογισμό: 8.567.799,15€, προηγήθηκε ευρεία κοινωνική διαβούλευση με την μέθοδο της «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγισης με τους δήμους, τους συλλογικούς, οικονομικούς φορείς και τους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο