Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2023

Αγρίνιο – Καρπενήσι: Στερεύουν οι δικαιολογίες – Νέος διαγωνισμός για το «Μακρακώμη – Τυμφρηστός»


Αγρίνιο – Καρπενήσι: Στερεύουν οι δικαιολογίες όπως αναφέρει η εφημερίδα ‘Συνείδηση”, καθώς σύμφωνα με την οποία υπάρχει νέος διαγωνισμός για το «Μακρακώμη – Τυμφρηστός» στον άξονα Λαμία – Καρπενήσι.....

Αναλυτικά το δημοσίευμα: 

Μια θετική εξέλιξη, η οποία όμως για να παραμείνει τέτοια πρέπει να κινητοποιηθούν δυνάμεις της Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα δυνάμεις στο Αγρίνιο, ήρθε από τον άξονα Λαμία – Καρπενήσι που είχε πρόσφατα βαλτώσει, προσφέροντας σε κάποιους βολικές δικαιολογίες για να μην γίνει τίποτε στο «Αγρίνιο- Καρπενήσι». Ο ίδιος ο υπουργός υποδομών κ. Σταϊκούρας είχε εκφράσει ανησυχίες και για τους δύο άξονες, συνδέοντας απευθείας τις εξελίξεις με την ακύρωση του διαγωνισμού για το τμήμα «Μακρακώμη- Τυμφρηστός» με το μέλλον και του άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι.


Οι δικαιολογίες, λοιπόν, για μη ανάληψη πρωτοβουλιών αναμένεται να γίνουν όλο και πιο ανεπαρκείς μετά την επαναπροκήρυξη του έργου «Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού», προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ (με Φ.Π.Α.), στην οποία προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.


poster

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της μελέτης και κατασκευής και θα διενεργηθεί σε δύο στάδια. Στο Α’ στάδιο προβλέπεται η προεπιλογή – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και στο Β’ στάδιο, η πρόσκληση υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.


Η συγκεκριμένη λύση προκρίθηκε μετά την προηγούμενη ακύρωση του έργου λόγω της προσφυγής από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησαν στις απαραίτητες αλλαγές σύμφωνα με τις υποδείξεις της. Μετά από αυτό ήρθε η έγκριση των αλλαγών επί της διακήρυξης,  ανοίγοντας τον δρόμο για την επαναδημοπράτηση του έργου. Αντίστοιχα το ίδιο έγινε και στο άλλο μεγάλο οδικό έργου του υπουργείου ΥΠΟΜΕ για το Ιωάννινα-Κακαβιά το οποίο επίσης αντιμετώπιζε το ίδιο θέμα.


Το έργο

Είναι ένα ιδιαίτερα σύνθετο από τεχνικής άποψη έργο, μήκους περίπου 30 χλμ., που σχεδόν στο σύνολο του ακολουθεί νέα χάραξη, εκτείνεται εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας αναβαθμίζοντας την ΕΟ38 (Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο) και αφορά το τμήμα από το πέρας παράκαμψης Μακρακώμης μέχρι το ανατολικό μέτωπο της σήραγγας Τυμφρηστού.


Ανήκει στο δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο της χώρας καθώς επίσης στο Ελληνικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο και αναθέτουσα Αρχή είναι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Το κόστος του έργου με τον ΦΠΑ ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 161,29 εκατ. ευρώ).


Η διάρκεια των έργων έχει οριστεί σε 54 μήνες από την υπογραφής της σύμβασης κατασκευής. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από εθνικούς πόρους και αναλόγως υπάρχει πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί από διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Το συνολικό μήκος του έργου είναι περίπου 30 χλμ και εκτείνεται στο σύνολό του εντός των ορίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, βελτιώνοντας το επίπεδο της οδικής ασφάλειας και μειώνοντας δραστικά το χρόνο διαδρομής όλων των οχημάτων, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση. Η αφετηρία του έργου, είναι το πέρας του ανατολικού μετώπου της υφιστάμενης Σήραγγας Τυμφρηστού. Το πέρας του έργου είναι το δυτικό όριο της κατασκευασθείσας παράκαμψης Μακρακώμης. Το έργο στο σύνολο σχεδόν του μήκους του (με εξαίρεση μικρά τμήματα στα άκρα του έργου) ακολουθεί νέα χάραξη.


Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η κατασκευή: μεγάλων τεχνικών γεφύρωσης, οπλισμένων επιχωμάτων, τοίχων οπλισμένης γης, οπλισμένων τοίχων αντιστήριξης στέψης συνέχειας πτερυγότοιχων χαραδρογεφυρών, τοίχων ορύγματος, οπλισμένων βάσεων επιχωμάτων, οπλισμένων τοίχων ποδός, ισόπεδων κόμβων, τεχνικών άνω και κάτω διαβάσεων καθώς επίσης και πλήθος ορθογωνικών και σωληνωτών οχετών ενώ απαιτείται και διευθέτηση ρεμάτων.


Επιπλέον, περιλαμβάνεται η αποκατάσταση της λειτουργίας των τοπικών δικτύων (δασικού και αγροτικού / τοπικού) κατά μήκος του έργου και της πρόσβασης στις καλλιέργειες και εγκαταστάσεις πέριξ της ζώνης του. Πρόκειται να συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στη μείωση του χρόνου των μετακινήσεων, όλων των οχημάτων, ενώ προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία στους τομείς του εμπορίου και του τουρισμού.


Γιάννης Συμψηρής – Εφημερίδα “Συνείδηση”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο