Παρασκευή 31 Μαΐου 2024

Συμμετοχή του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου σε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Erasmus+ 2023 στην Ιρλανδία


Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος κινητικότητας Erasmus+ KA122 υλοποιήθηκε πρόγραμμα επιμόρφωσης* με θέμα “Mastering Project, Task, Problem and Competency-Based Learning” (Εξειδίκευση στους Τρόπους Μάθησης βασισμένους στο Έργο, την Εργασία, το Πρόβλημα και την Δεξιότητα)......  Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο στο χρονικό διάστημα μεταξύ 22 και 28 Απριλίου 2024.

Η επιμόρφωση έχει ως σκοπό την υιοθέτηση σύγχρονων μεθοδολογιών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, ενώ παράλληλα εντάσσεται στον γενικότερο στόχο να μπορέσει το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου να προσφέρει καινοτόμο εκπαίδευση στους μαθητές του, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι ενήλικοι.

Για τον σκοπό αυτό οι εκπαιδευτικοί του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου Ασημάκη Παρασκευή, Αϋφαντοπούλου Δωροθέα, Καρανίκας Σωτήρης και Κομπορόζος Γεώργιος συμμετείχαν στην επιμόρφωση, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σε διδακτικά θέματα και να ενημερωθούν για νέες πρακτικές στις μεθόδους διδασκαλίας.

Προσφέρθηκε, παράλληλα, γόνιμο έδαφος για την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών από την καθημερινότητα των σχολείων. Αυτή η ανταλλαγή πραγματοποιήθηκε τόσο με τους συναδέλφους από τα δύο σχολεία της Ουγγαρίας που συμμετείχαν στην ίδια επιμόρφωση όσο και με συναδέλφους από άλλες χώρες που συμμετείχαν σε διαφορετικές επιμορφώσεις.

Με την επιστροφή τους στη σχολική μονάδα, οι εκπαιδευτικοί θα προχωρήσουν στη διάχυση της γνώσης που αποκτήθηκε.

*Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο