Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

Νίκος Λιάπης: Η μεταφορά σκουπιδιών στον προβληματικό ΧΑΔΑ και όχι ΧΥΤΑ Παλαίρου (Σκλαβαίνων), είναι απαράδεκτη!

      Η Δημοτική παράταξη «Πολίτες σε Δράση» και ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας Νίκος Λιάπης, με αφορμή την επικείμενη μεταφορά σκουπιδιών του Δήμου αρχαίας Ολυμπίας στο ΧΥΤΑ Παλαίρου, εξέδωσε ανακοίνωση που επισημαίνει ότι ήδη ο ΧΥΤΑ Παλαίρου είναι προβληματικός και αναλυτικά γράφει:

Βόνιτσα, 23 05 2015
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ, 
με αφορμή το θέμα της μεταφοράς σκουπιδιών από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας στον ΧΥΤΑ Σκλαβαίνων του Δήμου μας

      Στις 21 05 2015, ο "Γενικός Γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Ιονίου", με απόφασή του που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, αποφάσισε "την τελική διάθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας της Π.Ε. Ηλείας σε νόμιμα λειτουργούσα εγκατάσταση διάθεσης (χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων Χ.Υ.Τ.Α.)..." για ¨τα ημερησίως παραγόμενα αστικά απόβλητα που είναι σωρευμένα στους οικισμούς του Δήμου...στο ΧΥΤΑ της 3ης Δ.Ε. Πειφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στη θέση Κακοπετριά του Δ. Ακτίου Βόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας", από "30 05 2015 για ποσότητα 1.000 τονων...", στην περιοχή του οικισμού Σκλάβαινα της Παλαίρου του Δήμου μας, για να καταλαβαίνουμε καλλίτερα.
         Ανάμεσα στα άλλα που μνημονεύει η απόφαση αυτή, που έχουν σχέση με τη ρύθμιση των οικονομικών και τον έλεγχο ώστε να μεταφέρονται όσα επιτρέπεται, αναφέρει και το με αριθμό πρωτ 27/19 05 2015 έγγραφο του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης της 3ης ΔΕ Αιτωλοακαρνανίας", δηλαδή του φορέα που πρέπει να λειτουργεί τον ΧΥΤΑ του Δήμου μας, του οποίου πρόεδρος είναι σύμβουλος της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
       Θυμίζω, πως ο Δήμος Ακτίου Βόνιτσας και ο Δήμος Ξηρομέρου, έχουν συστήσει φορέα με την επωνυμία Φορέας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), που διοικείται από συμβούλιο, του οποίου τα μέλη, είναι δημοτικοί σύμβουλοι των δύο Δήμων και έχουν αρμοδιότητα την λειτουργία του ΧΥΤΑ Σκλαβαίνων. Από όταν άρχισε η λειτουργία του, πριν δύο χρόνια περίπου, σε αυτόν οδηγούνται όλα τα σκουπίδια του Δήμου Ακτίου και σχεδόν τα 3/4 των σκουπιδιών του Δήμου Ξηρομέρου (σε ετήσια βάση, τα απορρίματα του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, είναι σημαντικά περισσότερα από αυτα του Δήμου Ξηρομέρου).......     Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμάτων, στην καθημερινή πρακτική της διαχείρισης σκουπιδιών, δεν υπάρχει πουθενά η έννοια της ανακύκλωσης και της διαλογής στην πηγή, που μετά από μια αργή και βασανιστική πορεία είναι η αλήθεια, θα μειώσει τον όγκο των τελικών υπολειμμάτων που θα πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ, που πλέον θα είναι ΧΥΤΥ, δηλαδή χώρος υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων και που σημειωτέον, θα είναι και παραγωγή εισοδημάτων από την διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών. Αλλά δεν υπάρχει ούτε και ως σχεδιασμός κάτι ανάλογο.
          'Ομως, ο φορέας αυτός (ΦΟΔΣΑ), το συμβούλιο δηλαδή, ουσιαστικά δεν λειτουργεί και το μόνο που κάνει, αφού δεν έχει ούτε ένα άτομο προσωπικό, είναι να αναθέτει σε εργολάβο την λειτουργία του ΧΥΤΑ, χωρίς να έχει καμμία πραγματική δυνατότητα για να ελέγξει την νομιμότητα της καθημερινής λειτουργίας του εργολάβου (αν λειτουργεί τον βιολογικό καθαρισμό, αν καλύπτει τα σκουπίδια με τρόπο που προστατεύει την λειτουργία της συλλογής αποβλήτων και διασφαλίζει τον χρονικό ορίζοντα λειτουργίας του κλπ).
      Το κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, πρέπει να καλύπτεται από τις εισφορές των μελών - Δήμων, κατ αναλογία της συμμετοχής του καθενός στο σύνολο των ριπτόμενων στον ΧΥΤΑ.
     Μέχρι στιγμής, οι δύο Δήμοι δεν καταβάλλουν ολόκληρη την συμμετοχή τους στον ΦΟΔΣΑ με αποτέλεσμα ο ΦΟΔΣΑ να προσποιείται ότι αναθέτει στον εργολάβο το έργο με συγκεκριμμένους όρους και ο εργολάβος να κάνει ότι λειτουργεί τους τηρεί, μην παραλείποντας όμως να ασκήσει αγωγή στον ΦΟΔΣΑ, τον Δήμο; άγνωστο γιατί στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, στους πληροφοριακούς λογαριασμούς τάξης για αγωγές κλπ που μπορεί να παράξουν υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα των δικών, δεν υπάρχουν εγγραφές.    
      Ως απειλή, μη διατυπωμένη όμως επίσημα, αναφέρεται ότι το κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ, είναι υψηλό και αναγκαστικά θα πρέπει να δεχτεί και απορρίματα άλλων. Προβλέπεται άλλωστε στην απόφαση της περιφέρειας η μετατροπή του σε ΧΥΤΥ με την προσθήκη κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την διαλογή των ανακυκλώσιμων απορριμάτων αλλά και η παραλαβή των υπολλειμάτων της Λευκάδας.
     Δηλαδή το λειτουργούν σωστά οι διοικούντες, έκαναν σωστούς λογαριασμούς και είναι σε θέση να κάνουν ανακοινώσεις;
Και ποιός τους κρατάει και δεν τις κάνουν;
Άλλωστε αυτοί τους οποίους δεν ενημερώνουν, τους δημότες των Δήμων μας δηλαδή, θα καλέσουν να πληρώσουν.
Εδώ βέβαια υπάρχει και η πάγια ανάγκη διαχείρισης των απορριμάτων, που αντί να αποτελεί δημοτική υπηρεσία, έχει μερικά ιδιωτικοποιηθεί με ανάθεση σε εργολάβο και μάλιστα χωρίς κανέναν έλεγχο της ποιότητας του έργου του. 

        Στις 22 05 2015, λοιπόν, στο Δημαρχείο Βόνιτσας, από τις 12.30 μμ ως τις 14.30 μμ, είχαμε συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για θέματα της πρόσκλησης που είχε ήδη κοινοποιηθεί και δεν περιελάμβαναν οτιδήποτε περί διαχείρισης απορριμάτων. Κατά την διάρκειά της, ο Δήμαρχος που προήδρευε, δεν αναφέρθηκε στο θέμα, σαν να μην ήξερε (παρά το ότι πίσω από τις πλάτες μας έστελνε το προαναφερόμενο έγγραφο 27/19 05 2015 του ΦΟΔΣΑ στον κρατικό περιφερειάρχη (Γενικό Γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης ...).

         Από την αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησης του Δήμου από την παρούσα Δημοτική Αρχή, ζήτησα κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων, ενημέρωση για το θέμα της διαχείρισης των σκουπιδιών, ειδικά όταν συζητούνταν η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρό για τον εξοπλισμό και την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμάτων στη θέση Καλντερίμι Βόνιτσας όπου και τα μη λειτουργούντα πλέον λατομεία. Απάντηση, ενημέρωση ή τέλος πάντων κάποια συζήτηση, δεν έγινε ποτέ.  

           Αρχές Μαρτίου 2015, ομάδα του δημοτικού συνδυασμού μας, έκανε επίσκεψη στον προαναφερόμενο ΧΥΤΑ, όπου διαπιστώθηκε πως δεν λειτουργεί τίποτε που θα τον διαφοροποιούσε από μια χωματερή ή Χώρο Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ, όπως λέγεται πλέον, και μάλιστα, είδαμε τα υγρά κατάλοιπα από την ανεξέλεγκτη ρίψη των σκουπιδιών, να έχουν γεμίσει τις υπαίθριες δεξαμενές και να χύνονται στο χώμα, εν γνώσει του ότι σε κάποια απόσταση από εκεί, υπάρχουν πηγές ύδρευσης της Παλαίρου. 
        Ρωτώντας και μαθαίνοντας, πληροφορηθήκαμε, πως δεν λειτουργεί ο βιολογικός σταθμός επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών και οι προηγούμενοι εργολάβοι δεν τον λειτουργούσαν, γιατί κόστιζε!!!
Ο σωλήνας στην φωτογραφία βγάζει τα νερά της δεξαμενής έξω από τα σύρματα της περίφραξης, τα κατευθύνει σε ρυάκι- ρέμα που η κατάληξη του είναι οι πηγές νερού ύδρευσης της Παλαίρου….

       Ως απάντηση στις ανησυχίες μας, είχαμε πως γίνονται συνεχείς μετρήσεις - αναλύσεις του νερού των πηγών αυτών και ως τώρα δεν έχει προκύψει μόλυνση τους. Υποθέτουμε πως είναι βέβαιοι πως δεν θα μολυνθούν ούτε στο μέλλον. 

       Στο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε τον Μάρτη 2015, αλλά και αμέσως μετά στην πρώτη οικονομική επιτροπή που συγκλήθηκε, ενημέρωσα για την διαπιστωθείσα κατάσταση. Ειδικά  όταν στο Δημοτικό Συμβούλιο προ ημερήσιας διάταξης τέθηκε θέμα μεταφοράς σκουπιδιών του Πύργου Ηλείας στον ΧΥΤΑ Σκλαβαίνων, έκανα εκτενή ενημέρωση, με βάση την απλή λογική πωςΌταν ένας ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί και παράγει πρόβλημα ρύπανσης και μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα, δεν συζητάς καν να μεγαλώσεις το πρόβλημα.
      Η οποιαδήποτε συζήτηση για προσωρινή λύση του προβλήματος της Αρχαίας Ολυμπίας με μεταφορά σκουπιδιών στον ΧΑΔΑ και όχι ΧΥΤΑ Σκλαβαίνων, είναι απαράδεκτη και για το θέμα αυτό δεν ακούσαμε καμμία απάντηση και καμμία δέσμευση.
      Αλλά η φράση, ενός κακού μύρια έπονται, ήρθε δυστυχώς να επιβεβαιώσει πως το να αμελείς ή να κάνεις πως ασχολείσαι με την λύση των προβλημάτων, οδηγεί πάντα σε επιδείνωση του προβλήματος.

με τιμή
Νίκος Λιάπης

Οι φωτο είναι του Κώστα Τριαντακωνσταντή

4 σχόλια:

 1. Δηλαδή, αν λειτουργήσει ο βιολογικός Παλαίρου, τότε να δεχθούμε τα σκουπίδια της Αρχαίας Ολυμπίας ; Αυτό εννοεί ο Λιάπης ; Ή δεν θέλει καθόλου τα σκουπίδια των άλλων ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα; Έκανε καμμιά ανάλυση, καμμιά μελέτη βρε αδερφέ (διαθέτει επώνυμους μελετητές η ομάδα του) ; Έχει στοιχεία ; ή απλά καταλήγει σε αυθαίρετα λογικοφανή συμπεράσματα για να υποστηρίξει τη κριτική του; Τι προτείνει ο ίδιος ξεκάθαρα
  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για τον 9¨36.
  Δεν χρειάζεται ανάλυση: Όταν κατουράς στη θάλασσα, θα το βρεις στο αλάτι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε 9.36 , το λέει ο ίδιος παραπάνω ότι ζήτησε αναλύσεις και του είπαν ΄΄ότι υπάρχουν και δεν υπάρχει μόλυνση. Κατά τα άλλα, τουλάχιστον ας συννενοούνται μεταξύ τους οι προεκλογικοί εταίροι και ας κρατούν κοινή στάση κατά Αποστολάκη. Πιθανόν έτσι να καταφέρουν κάτι

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο