Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Πήρε περιβαλλοντικούς όρους το αποχετευτικό του πρώην δήμου Αλυζίας     Την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων και ΕΕΛ Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα Δήμου Ξηρομέρου ΠΕ Αιτωλ/νίας» υπέγραψε ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Κάτι που σημαίνει ότι ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του τεράστιας περιβαλλοντικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή έργου μέσω του επόμενου ΕΣΠΑ.

Αναλυτικά, πρόκειται για έργο που αφορά στην στη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων των οικισμών Κανδήλας, Βάρνακα και Μύτικα στο Δήμο Ξηρομέρου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.


Τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν :.....


– Τα εσωτερικά αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων των οικισμών Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα.

– Τους εξωτερικούς αποχετευτικούς αγωγούς και τα ενδιάμεσα αντλιοστάσια (2) για τη μεταφορά των συλλεγόμενων αστικών λυμάτων των οικισμών Κανδήλας, Μύτικα και Βάρνακα έως την Ε.Ε.Λ.

– Τη νέα Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της οποίας η κατασκευή προτείνεται σε έκταση μεταξύ των οικισμών Κανδήλας και Βάρνακα, στη θέση “Πλατανάκι”.


Ειδικότερα και όσον αφορά τα εσωτερικά δίκτυα των οικισμών, αυτά έχουν ως εξής:

-Εσωτερικό δίκτυο οικισμού Κανδήλας συνολικού μήκους περί τα 7.880m.

-Εσωτερικό δίκτυο οικισμού Μύτικα συνολικού μήκους περί τα 7.850m.

-Εσωτερικό δίκτυο οικισμού Βάρνακα συνολικού μήκους περί τα 3.970m.


Όσον αφορά τα εξωτερικά δίκτυα των οικισμών αυτά περιλαμβάνουν:

– Αγωγό βαρύτητας συνολικού μήκους 2.062m για τη μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Κανδήλας και Βάρνακα στη θέση του αντλιοστασίου Α/Σ 2.

– Αγωγό κατάθλιψης μήκους 3.324m για τη μεταφορά των λυμάτων του οικισμού Μύτικα στη θέση του αντλιοστασίου Α/Σ 2.

– Αγωγού κατάθλιψης μήκους 951m για τη μεταφορά των λυμάτων του συνόλου των εξυπηρετούμενων οικισμών από τη θέση του αντλιοστασίου Α/Σ 2 μέχρι την ΕΕΛ.

Η ΕΕΛ, θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο, το οποίο εντοπίζεται σε απόσταση μεταξύ των οικισμών Κανδήλας και Βάρνακα, στη θέση “Πλατανάκι”. Η συνολική του έκταση είναι περί τα 14 στρέμματα.http://www.agrinioculture.gr/

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;