Κυριακή 31 Μαΐου 2015

Αναλυτικά πως ψήφισαν οι αστυνομικοί της Ακαρνανίας

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ακαρνανίας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών που έλαβαν χώρα την 28 Μαΐου 2015 σε τρία εκλογικά τμήματα, στο Αγρίνιο, την Αμφιλοχία και την Βόνιτσα. 
Αναλυτικά αναφέρει:
Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων και των ξεχωριστών ψηφοδελτίων και των τριών εκλογικών τμημάτων, συνολικά ψήφισαν 301 μέλη της Ένωσης και βρέθηκαν 289 έγκυρα ψηφοδέλτια και 12 άκυρα – λευκά ψηφοδέλτια.....

Βρέθηκε, ότι έλαβαν οι συνδυασμοί και οι υποψήφιοι, τους σταυρούς προτίμησης που αναγράφονται δίπλα στο όνομα τους με την σειρά που αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο:

Α. Η «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 146 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΒΛΑΧΟΣ Κων/νος 41
2. ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων 30
3. ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος (Χάρης) 62
4. ΚΑΝΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημοσθένης 16
5. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος 73
6. ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος 94
7. ΜΗΝΑΣ Γεώργιος 63
8. ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος 61
9. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 110
10. ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος 58
11. ΣΕΛΙΜΑΣ Αθανάσιος 35
12. ΤΣΟΥΝΗΣ Ματθαίος (Μάνθος) 35
13. ΤΟΥΡΛΙΔΑ Σταυρούλα 21
14. ΧΑΛΙΜΟΥΡΔΑ Αγγελική 97
15. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος 79
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
1. ΒΛΑΧΟΣ Σπυρίδων 21
2. ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος (Χάρης) 52
3. ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος 65
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος 49
5. ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος 72
6. ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος 42
7. ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 86
8. ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος 48
9. ΣΕΛΙΜΑΣ Αθανάσιος 29
10. ΤΟΥΡΛΙΔΑ Σταυρούλα 13
11. ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική 76
12. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος 53
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. ΜΗΝΑΣ Γεώργιος 75
2. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Απόστολος 46
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος 82
2. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Απόστολος 47
Β. Η «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ » έλαβε αριθμό ψηφοδελτίων 143 ως εξής:
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. ΓΟΥΣΙΑΣ Ελευθέριος 45
2. ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος 131
3. ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ Ανδρέας 27
4. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος 83
5. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος 66
6. ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα 88
7. ΛΥΣΣΑΡΗΣ Κων/νος 39
8. ΜΗΤΣΗΣ Ευστάθιος 61
9. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος 41
10. ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος 121
11. ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος 71
12. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος 28
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ο.ΑΣ.Υ
1. ΓΟΥΣΙΑΣ Ελευθέριος 34
2. ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος 116
3. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος 69
4. ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος 53
5. ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα 78
6. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος 34
7. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γεώργιος 31
8. ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος 103
9. ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος 56
10. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σταύρος 20
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
1. ΛΥΣΣΑΡΗΣ Κωνσταντίνος 38
2. ΜΗΤΣΗΣ Ευστάθιος 75
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος 66
2. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης 43
3. ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος 81
Σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και με το σύστημα της απλής αναλογικής και τα άρθρα 10, 11, 12 και 13 του Ν. 1264/82 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3938/11 και ισχύει, ο συνδυασμός «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» λαμβάνει πέντε (5) έδρες από τις εννέα (9) συνολικά έδρες του Δ.Σ. Τις υπόλοιπες τέσσερις (4) έδρες του Δ.Σ. λαμβάνει ο συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ».
Για το Δ.Σ. εκλέγονται ως τακτικά μέλη:
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
1 ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
2 ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική
3 ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος
4 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος
5 ΚΩΣΤΑΚΗΣ Αντώνιος
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
1 ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
2 ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
3 ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα
4 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος
Για το Δ.Σ. εκλέγονται με τον συνδυασμό ως αναπληρωματικά μέλη:
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
1 ΜΗΝΑΣ Γεώργιος
2 ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος
3 ΝΤΟΥΠΗΣ Ευάγγελος
4 ΣΒΙΓΓΟΣ Βασίλειος
5 ΒΛΑΧΟΣ Κων/νος
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
1 ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος
2 ΚΥΡΙΑΖΗΣ Ευθύμιος
3 ΜΗΤΣΗΣ Ευστάθιος
4 ΓΟΥΣΙΑΣ Ελευθέριος
Για αντιπροσώπους στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέγονται Έξι (6) ως τακτικά μέλη, τρεις (3) πρώτοι από τον συνδυασμό «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», και οι τρεις (3) πρώτοι από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» και έχουν ως εξής:
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
1 ΡΑΥΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος
2 ΧΑΛΙΜΟΥΔΡΑ Αγγελική
3 ΛΑΧΑΝΑΣ Θεόδωρος
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
1 ΔΙΩΤΗΣ Νικόλαος
2 ΡΟΥΣΗΣ Δημήτριος
3 ΛΙΑΜΕΤΗ Άννα
Ως Αναπληρωματικά μέλη, αντιπρόσωποι της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέγονται με τον συνδυασμό:
«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ»
1 ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος
2 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Απόστολος
3 ΓΕΩΡΓΑΣ Χαράλαμπος
Ως Αναπληρωματικά μέλη, αντιπρόσωποι της Ε.Α.Υ. Ακαρνανίας στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. εκλέγονται με τον συνδυασμό:
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ»
1 ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Κων/νος
2 ΣΑΜΑΝΤΑΣ Φώτιος
3 ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ Νικόλαος
(Κατόπιν κληρώσεως με τον ισοψηφήσαντα ΓΟΥΣΙΑ Ελευθέριο)
Ως εκπρόσωπος της Ε.Υ.Α. Ακαρνανίας στο συμβούλιο μεταθέσεων Δ.Α. Ακαρνανίας εκλέγεται ο ΜΗΝΑΣ Γεώργιος ως τακτικό μέλος και ο ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Απόστολος ως αναπληρωματικό μέλος, οι οποίοι εκλέγονται από τον συνδυασμό «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ».
Ως αναπληρωματικά μέλη της Ε.Υ.Α. Ακαρνανίας στο συμβούλιο μεταθέσεων Δ.Α. Ακαρνανίας εκλέγονται από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ» οι ΜΗΤΣΗΣ Ευστάθιος και ΛΥΣΣΑΡΗΣ Κων/νος.
Τέλος, για την Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγονται οι:
α) Τακτικά μέλη: ο ΚΟΛΥΔΑΣ Χαράλαμπος και ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΣ Απόστολος με τον συνδυασμό «ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», και ο ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ Γεώργιος από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ».
β) Αναπληρωματικά μέλη: Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ Γεώργιος και ο ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ Ιωάννης από τον συνδυασμό «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ».
Η ψηφοφορία διεξήχθη ομαλά χωρίς να διατυπωθεί ένσταση και έληξε με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής σήμερα 28/05/2015 και ώρα 19:00΄, σύμφωνα με τα αποφασισθέντα στην Γενική Συνέλευση της Ένωσης.


agrinionews

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.