Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Ιστορίες ΕΣΠΑ για αγρίους


Γράφει ο: Δημήτριος Θ. Λύσσαρης
                         Κατούνα Ξηρομέρου

       Επειδή πάρα πολλά ακούγονται τώρα τελευταία για ανάπτυξη και ΕΣΠΑ, θα ήθελα με την παρούσα να ανοίξω τα μάτια του κόσμου γιατί καλή η κοροϊδία, αλλά έχει και τα όριά της.
    Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχετε μια επιχείρηση, ή σκέφτεστε να ανοίξετε, και θέλετε να ενταχθείτε στο ΕΣΠΑ.
    Κατ' αρχάς θα πρέπει να δείτε αν περιλαμβάνεται η δική σας δραστηριότητα στις επιλέξιμες. Ας θεωρήσουμε ότι περιλαμβάνεται, προς χάρη της συζήτησης.........   Πρώτο ερώτημα είναι αν το κόστος της δαπάνης είναι εντός των ορίων που προβλέπονται (από ΧΧ € έως ΧΧΧΧ €, ανάλογα με την κατηγορία).
    Το επόμενο ερώτημα είναι σε τι ποσοστό χρηματοδοτείται η δαπάνη;

      Ανοίγουμε την ενημέρωση που έστειλε το επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, πολύ σωστή και έγκαιρη, και διαβάζουμε τα σχετικά.
    Στον Νομό μας, η χρηματοδότηση φτάνει το 60%, για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
    Πολύ ωραία μπορείτε να πείτε, ας φτιάξουμε τα χαρτιά μας, τα οποία πρέπει πρώτα να υποβληθούν ηλεκτρονικά, και μετά σε έντυπη μορφή.
      Το κόστος προετοιμασίας και υποβολής φακέλου, εννοείται ότι το λούζεστε εσείς.

      Πάμε παρακάτω λοιπόν για να δούμε ότι εφόσον το έργο σας εγκριθεί, προχωράτε στην υλοποίηση και μετά την υλοποίηση σε έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί από τον φορέα ότι όλα έγιναν σωστά.
     Εντάξει μπορείτε να πείτε, αλλά από εδώ και πέρα τα πράγματα πάνε προς το τραγικότερο, ή το κωμικό, ανάλογα με την διάθεσή σας και την ψυχολογική σας  κατάσταση.
         Πρώτα από όλα, εννοείται βέβαια ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν εντός προθεσμιών, κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο για την ελληνική πραγματικότητα.

       Έπειτα το 60% είναι ΨΕΜΑ. Όπως διαβάζουμε, «Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ σε καμία κατηγορία δαπανών, καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου την επιχείρηση». Δηλαδή το 60% αφορά το καθαρό ποσό. 
    Επομένως, αν κάνουμε μια επένδυση 20.000 € καθαρό ποσό (ελάχιστη επιλέξιμη δαπάνη για κάποιες κατηγορίες), προσθέτοντας και τον Φ.Π.Α. 23% φτάνουμε στο 24.600 €, εκ των οποίων ο επαγγελματίας πρέπει να καταβάλλει 12.600 € και ο φορέας 12.000 €. Σε απλά Ελληνικά, εμείς καταβάλλουμε το 51,2% και ο φορέας το υπόλοιπο.
        Ωραία λοιπόν, εμείς καταβάλλουμε το 51,2% και ο φορέας το 48,8% έτσι;

      Η απάντηση είναι ΟΧΙ. Ο φορέας καταβάλλει το ποσοστό του ΜΕΤΑ την ολοκλήρωση και ΕΞΟΦΛΗΣΗ του έργου.
       Δηλαδή, ο επαγγελματίας πρέπει να εξοφλήσει το ποσό και να γίνει ο έλεγχος για να πάρει το ποσό που αντιστοιχεί στον φορέα.
     Για την εξόφληση ορίζεται ότι «Το σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες».

      Δηλαδή η κάθε επιχείρηση πρέπει να εξοφλήσει από την τσέπη της όλο το ποσό, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό και να περιμένει να πάρει το ποσοστό της ενίσχυσης.
     Αν θέλει να πάρει προκαταβολικά το ποσό της επιχορήγησης, δυνητικά, δεν είναι απαραίτητο ότι θα το δώσει η τράπεζα, ισχύουν τα ακόλουθα:
«Προκαταβολή (δυνητική)
Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής, μέχρι το 100,0% της δημόσιας επιχορήγησης, εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή προκαταβολής από αναγνωρισμένο προς τούτο ίδρυμα (εννοεί τράπεζα), η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ με διάρκεια ισχύος, τουλάχιστον, μέχρι την παραλαβή του έργου».

     Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα τμηματικής Ενδιάμεσης καταβολής, η οποία  
«Πραγματοποιείται έπειτα από υποβολή σχετικού Αιτήματος Επαλήθευσης - Πιστοποίησης από πλευράς δικαιούχου και πιστοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όπου και προσδιορίζεται το ύψος των επιλέξιμων δαπανών του έργου μέχρι τη στιγμή της υποβολής του Αιτήματος, και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση. Στον δικαιούχο καταβάλλεται μέχρι το 80% της εγκριμένης δημόσιας χρηματοδότησης».
          Δηλαδή κάνεις αίτημα, δηλώνεις μέχρι που έχει φτάσει το έργο εκείνη την στιγμή, γίνεται έλεγχος ότι έχει φθάσει ως εκεί που είπες το έργο, και μπορείς να πάρεις ως το 80%
       Βέβαια, μέχρι να κινηθούν, με ρυθμούς δημοσίου, πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος να χάσεις χρονοδιαγράμματα και επομένως και την επιδότηση. Και βέβαια, σε κάθε περίπτωση πρέπει να κάνεις χαρτιά, να τρέχεις από γραφείο σε γραφείο, κλπ.

    Δηλαδή αν καταλάβατε, πρέπει να πληρώσεις, να φτιάξεις φάκελο, να ενταχθείς, να ελεχθείς, να εξοφλήσεις μετρητά και να περιμένεις για να πάρεις την επιχορήγηση.
  Ποιος θα καταφέρει σήμερα να πάρει εγγυητική τραπέζης;
  Ποιος θα τρέχει όλη μέρα για μερική εξόφληση;
 Και ποιος έχει σήμερα μετρητά, μετά από από τέσσερα χρόνια κρίσης;

       Σε ποιόν απευθύνεται ο κύριος υπουργός που βγαίνει εδώ και εκεί και κοροϊδεύει, μιλώντας για το περίφημο ΕΣΠΑ;
     Γιατί να πάω σήμερα να πληρώσω μετρητά, όταν μπορώ να κάνω έναν διακανονισμό τμηματικής εξόφλησης με δόσεις, ο οποίος δεν θα μου στερήσει την ρευστότητα; 

     Με λίγα λόγια, όλα τα περί ΕΣΠΑ είναι μια καθαρή κοροϊδία, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να βοηθήσει την έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στην αγορά, αντίθετα την εντείνει, αφού ζητά από επαγγελματίες και επιχειρήσεις να στερηθούν και τα όποια κεφάλαια έχουν, σε αναμονή μιας επιχορήγησης.

       Και για να γίνω πιο σαφής και πιο συγκεκριμένος, εγώ διατηρώ ένα ψυγείο αποθήκευσης τυριών, το οποίο ως κύριο αναλώσιμο έχει το ...ρεύμα. Με τις συνεχείς αυξήσεις της ΔΕΗ, για να μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός και φθηνός, πρέπει να εγκαταστήσω κάποια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, φωτοβολταϊκά δηλαδή, κάτι που προβλέπεται στο ΕΣΠΑ. 
      Όμως, δεν έχω το απαιτούμενο ποσό για να προβώ στην προμήθεια και εγκατάσταση, αφού πρέπει να πληρώσω εγώ όλο το κόστος και επομένως θα πρέπει να κάνω αύξηση τιμών
      Αυτό με την σειρά του θα αποθαρρύνει τον κόσμο να φτιάξει πολλά τυριά γιατί υπάρχει ο φόβος να χαλάσουν, αν δεν τα φέρουν στο ψυγείο. 
    Αν κάποιοι έφτιαχναν ποσότητες και η δουλειά τους προχωρούσε κανονικά, θα μπορούσαν να σκεφθούν μελλοντικά να προχωρήσουν σε ίδρυση οικογενειακού τυροκομείου, με ανάλογα οφέλη για την οικονομία και τον τόπο. Εννοείται ότι σε ανάλογη κατάσταση λογικά είναι χιλιάδες μικρές ατομικές επιχειρήσεις. 
     Και αν πει κανείς ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, απλά να αναφέρω ότι στην Γερμανία οκτώ (8) στους δέκα (10) εργαζόμενους απασχολούνται σε επιχειρήσεις που έχουν λιγότερα από δέκα άτομα προσωπικό.
      Με άλλα λόγια η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση είναι η ραχοκοκκαλιά της οικονομίας, μια ραχοκοκκαλιά την οποία αποκλείουν με συνοπτικές διαδικασίες από την ρευστότητα και τις όποιες δυνατότητες ενίσχυσης.

        Ο μόνος κερδισμένος είναι οι τράπεζες, οι οποίες πρώτα παίρνουν τα δικά μας χρήματα, μετά τα χρήματα του ΕΣΠΑ, τα οποία θα μπουν σε λογαριασμό μας και μπαλώνουν τις τρύπες που άνοιξε στους προϋπολογισμούς τους ο τζόγος που έκαναν, εντός και εκτός Ελλάδας.
     Υποψιάζομαι ότι και το πρόγραμμα για τους αγρότες, θα έχει ακριβώς την ίδια δομή, οπότε απλά ο καθένας πρέπει να κάνει ότι μπορεί με τα χέρια του, χωρίς να περιμένει βοήθεια από πουθενά.

Δημήτριος Θ. Λύσσαρης
Κατούνα Ξηρομέρου


Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από τον χρόνο έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.
Δεν είναι επιτρεπτή για τις ανάγκες του προγράμματος η εξόφληση δαπανών με επιταγές τρίτων.
Δεν είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ. 
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη, έξοδα αμοιβών εκτελωνιστή και εκτελωνισμού.
Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς οικοπέδου
Το σύνολο των πληρωμών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου.
Όλες οι εταιρείες-προμηθευτές της επιχείρησης για τις δαπάνες του προγράμματος θα πρέπει να τηρούν εταιρικό τραπεζικό λογαριασμό. Σε περίπτωση καταθέσεων σε προσωπικό λογαριασμό και όχι εταιρικό (εξαιρούνται οι προμηθευτές που είναι ατομικές επιχειρήσεις) δεν θα πιστοποιούνται οι εν λόγω δαπάνες.
Δεν είναι επιτρεπτή η εξόφληση του προμηθευτή μέσω λογαριασμών και παραστατικών των εταίρων/μετόχων της επιχείρησης.
Τιμολόγια που είναι ξενόγλωσσα (εκτός αγγλικής) και δυσκολεύουν την απόφαση για την επιλεξιμότητά τους μπορεί να ζητηθεί η μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα από επίσημο φορέα.
Σε περιπτώσεις προμηθειών από το εξωτερικό θα προσκομίζονται για την πιστοποίηση των δαπανών όλα τα συνοδευτικά έγγραφα (όπως αναφέρονται στο Παράρτημα XV του Οδηγού), το απαιτούμενο προτιμολόγιο (Proforma Invoice) και τα τραπεζικά εμβάσματα. Δηλαδή:
o Εντολή έκδοσης εντάλματος/γραμμάτιο είσπραξης όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού
o Swift όπου να αναγράφεται ο δικαιούχος καθώς και ο αριθμός του εξοφλούμενου παραστατικού.
Για τον έλεγχο των τιμών, οι αρμόδιες Υπηρεσίες και Επιτροπές Αξιολόγησης μπορούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης αλλά και σε μεταγενέστερα στάδια της υλοποίησης ή και μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να ελέγχουν τα στοιχεία αξίας των μηχανημάτων και εξοπλισμού. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες ή οι Επιτροπές Αξιολόγησης μπορεί να ζητούν από τον δικαιούχο, τον προμηθευτικό οίκο ή και τρίτους πρόσθετα κατά την κρίση τους στοιχεία και

Το σύνολο των δαπανών του επενδυτικού σχεδίου πρέπει να συνάδει με τον προτεινόμενο ΚΑΔ της επένδυσης.
  Κάθε δαπάνη θα αξιολογείται ως προς τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με την επιχείρηση και το επιχειρηματικό σχέδιο και το εύλογο του κόστους τους.
  Η ημερομηνία έκδοσης των προσφορών της πρότασης υποβολής δεν θα πρέπει να είναι πριν την ημερομηνία του Προγράμματος

Επιλέξιμες είναι
α) οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στον Κανονισμό de minimis, που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία Προκήρυξης του Προγράμματος
β) οι δαπάνες οι οποίες υπάγονται στο Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν δαπάνες αυτής της κατηγορίας πριν την υποβολή της πρότασης, οι εν λόγω δαπάνες, είναι μη επιλέξιμες για χρηματοδότηση.
       Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος δεν είναι επιλέξιμη η χρήση του Leasing για την αγορά των παγίων εκτός αν με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η κυριότητα τους περιέλθει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης.

Δ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
    Η εξόφληση κάθε δαπάνης (τμηματική ή ολική), για να είναι επιλέξιμη, πρέπει να ακολουθεί τις διατάξεις των άρθρων 19 και 20 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄/ 23.04.2010) ως ακολούθως :
1. Φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ (με ΦΠΑ), τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευματιών εξοφλούνται μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών του εκδότη-πωλητή αγαθών ή υπηρεσιών και του λήπτη των αντίστοιχων στοιχείων ή επιταγών που εξοφλούνται

Αποδεκτοί τρόποι εξόφλησης είναι:

Έκδοση επιταγής επιχείρησης από τον εταιρικό λογαριασμό του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) προς τον προμηθευτή, που πρέπει να έχει εξοφληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του έργου βάσει απόφασης ένταξης (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεων αυτής).

Για την πιστοποίηση της εξόφλησης απαιτούνται τουλάχιστον:
(α) τα σχετικά με την εκδοθείσα τραπεζική επιταγή έντυπα κίνησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών (extrait) του λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχου) ή/και βεβαίωση της οικείας τράπεζας ότι έχει εξοφληθεί (αριθμός επιταγής - ημερομηνία επιταγής - ποσό - ημερομηνία εκταμίευσης)
(β) φωτοαντίγραφο του σώματος της επιταγής και
(γ) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή

Κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό του προμηθευτή, από τον λήπτη της ενίσχυσης (δικαιούχο).

Για την πιστοποίηση της πληρωμής απαιτούνται τουλάχιστον:
(α) το αντίγραφο κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό από το οποίο θα φαίνονται: ο δικαιούχος του λογαριασμού, δηλαδή ο προμηθευτής των αγαθών και υπηρεσιών, ο καταθέτης, δηλαδή ο λήπτης της ενίσχυσης (δικαιούχος), καθώς και τα στοιχεία του εξοφλούμενου παραστατικού και
(β) απόδειξη είσπραξης του προμηθευτή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο