Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Μανώλης Αγγελάκας: «Πρέπει να εργαστούν και να συνεργαστούν πολλοί, ώστε το όνειρο της Ανάπτυξης να αγγίξει τη Δυτική Ελλάδα»


Ομιλία του Γ.Γ. στο 1ο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Ελλάδας
Στις εργασίες του 1ου Περιφερειακού συνεδρίου της Δυτικής Ελλάδας, με θέμα: «Συνάντηση Εργασίας για τη Στρατηγική Καινοτομίας (RIS3) και έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020», που πραγματοποιήθηκε, σήμερα, στην Πάτρα, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας, προσκεκλημένος του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα.........Απευθυνόμενος προς τους συνέδρους, με παρέμβασή του, ο κ. Αγγελάκας, οριοθετώντας το ρόλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, ανέφερε:

«Θεωρώ το σημερινό Συνέδριο εξαιρετικά σημαντικό. Η παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης κου Μηταράκη, κυβερνητικών στελεχών, των αιρετών εκπροσώπων του Α΄ και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης και των κοινωνικών εταίρων στη συζήτηση για τη Νέα Αναπτυξιακή Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 δείχνει την ανάγκη για σχεδιασμό που θα χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, ακρίβεια στον εντοπισμό των επιδιωκόμενων σκοπών και στόχων και ρεαλιστική αντιμετώπιση των προοπτικών ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Βασικό μοχλό στην υλοποίηση των στόχων της Νέας Προγραμματικής Περιόδου καλούνται να παίξουν οι κρατικές δομές στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως αυτές εκφράζονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, της οποίας έχω την τιμή να προΐσταμαι. Σήμερα, λοιπόν, θα σας εκθέσω κάποιες σκέψεις για το ρόλο αυτό, τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε:

·Είναι προφανές, κατ΄ αρχήν, ότι ο Περιφερειακός Σχεδιασμός θα πρέπει να συνδυαστεί με τις εθνικές πολιτικές όπου αυτές υπάρχουν. Είναι σημαντικό ότι σήμερα ορίστηκε Υφυπουργός για την παρακολούθηση της πορείας του ΕΣΠΑ, μαζί με τη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ.

· Οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που σήμερα εμπλέκονται σε διάφορες διαδικασίες υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων ή έργων που εκτελούνται από Αυτοδιοικητικές δομές είναι:
1.Η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, που ασχολείται με πολλά θέματα μεταξύ των οποίων με εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων, με θέματα πολεοδομικού σχεδιασμού, με Γενικά Πολεοδομικά σχέδια. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσουμε, άμεσα, στην κατάρτιση όσων περισσοτέρων ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ, που θα είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης στη νέα Προγραμματική Περίοδο και σ’ αυτό ζητάμε τη συνδρομή των Δημάρχων.

2.Η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου με αντικείμενο μεταξύ άλλων τους χαρακτηρισμούς Ζώνης Αιγιαλού και τις αδειοδοτήσεις και παρακολούθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

3.Η Δ/νση Υδάτων που εμπλέκεται με την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους καθώς και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων.

4.Οι Δ/νσεις Δασών Δυτικής Ελλάδας με τα οικεία Δασαρχεία, που εμπλέκονται με τους χαρακτηρισμούς Δασικών εκτάσεων και Δασών καθώς και με την κατάρτιση και ανάρτηση Δασικών χαρτών.


5.Η Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτικής Ελλάδας η οποία ασχολείται μεταξύ άλλων με την αδειοδότηση, μίσθωση και λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών καθώς και άλλα θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Από όσα σας εξέθεσα γίνεται φανερό ότι σήμερα οι Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στελεχωμένες από κρατικούς Δημοσίους Υπαλλήλους με υψηλή επιστημονική κατάρτιση καλούνται να παίξουν σημαίνοντα ρόλο στη διεκπεραίωση πλήθους αδειοδοτήσεων, γνωμοδοτήσεων και ελέγχων που σχετίζονται με την υλοποίηση μεγάλων και μικρών έργων και δραστηριοτήτων.

Τα βασικά προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουμε είναι:

1. Ο μεγάλος βαθμός γραφειοκρατικών διαδικασιών για τον περιορισμό των οποίων η Κυβέρνηση καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια με τη συνδρομή τεχνικής βοήθειας που μας παρέχεται απλούστευση των διαδικασιών όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά και η γενίκευση της εφαρμογής της  ηλεκτρονικής υπογραφής θα συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας

2. Σε κάποιες περιπτώσεις, η κακή κατανομή των υπαλλήλων, η οποία, πιστεύω, ότι θα βελτιωθεί με την επιχειρούμενη κινητικότητα.


3. Η αδυναμία ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης του παρεχόμενου έργου αλλά και η άδικη – κατά τη γνώμη μου – μισθολογική εξίσωση και επαγγελματική εξέλιξη των στελεχών μας με το ισχύον σύστημα. Χαίρομαι που σύντομα το σύστημα αυτό θα αλλάξει, ώστε να δικαιωθεί η προσφορά των συνεπών και εργατικών υπαλλήλων.

4.            Ταυτόχρονα, όμως, έχουμε και «κακομαθημένους» επενδυτές, πρόχειρες μελέτες, προσπάθεια για υπέρβαση των νόμων και –ακόμα και σήμερα- ατολμία στη λήψη αποφάσεων, λόγω πολιτικού κόστους.

Οφείλω όμως να απευθύνω και έπαινο σε αρκετούς υπαλλήλους μας που κόντρα στη γενικότερη κρατούσα μέχρι πρότινος νοοτροπία, δίνουν τη μάχη τους γιατί συνειδητοποιούν την ανάγκη για ανάπτυξη.

Οι πολίτες, οι επενδυτές, η κοινωνία, περιμένει από τις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να εργασθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο με αρχές που διέπονται από:

·Πρακτικό πνεύμα και διάθεση επίλυσης προβλημάτων. Ναι στις λύσεις. Όχι στην ανάδειξη επιπλέον προβλημάτων από εκείνα που ήδη υπάρχουν.

· Ταχύτητα στη διεκπεραίωση των θεμάτων, εντός τακτού χρονικού διαστήματος. Ο χρόνος είναι χρήμα και δεν υπάρχει, στην περίπτωση της χώρας μας, περιθώριο σπατάλης του.

·   Αντίληψη του μείζονος οφέλους, με πίστη στο νόμο αλλά όχι υπερβολή στην εφαρμογή του.

·Συνεργασία με όλους τους εμπλεκομένους, Περιφέρεια, γνωμοδοτούσες υπηρεσίες, επενδυτές, συμβούλους. Το κράτος είναι εδώ, μεταλλάσσεται –ελπίζω με γρήγορους ρυθμούς- ελέγχει, αλλά λύνει και προβλήματα. Οι κρατικές υπηρεσίες οφείλουν να εξυπηρετούν τους πολίτες.

Η Δημόσια Διοίκηση διέρχεται μεταβατική φάση. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με τις σημερινές αρμοδιότητές της, αλλά και εκείνες που θα της αποδοθούν στο μέλλον θα συνεργαστεί με την αιρετή Περιφέρεια, τους Δημάρχους, τους Κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες ώστε το όνειρο της Ανάπτυξης να αγγίξει και τη Δυτική Ελλάδα, περιφέρεια που αξίζει ένα λαμπρό μέλλον.

Για να συμβεί αυτό χρειάζεται να εργαστούν και να συνεργαστούν πολλοί, απαλλαγμένοι από κακές συνήθειες του παρελθόντος, με πίστη στις δυνατότητές μας, με αγάπη για την πατρίδα και νιώθοντας το χρέος τους στις γενιές που έρχονται».    

Εισηγητές στο συνέδριο ήταν, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παναγιώτης Μηταράκης, ο Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Νίκος Μαντζούφας, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτών, Πολιτισμού & Αθλητισμού Βασίλειος Μάγκλαρης, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτών, Πολιτισμού & Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Έφη Μπέκου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελέχη Υπουργείων, εμπειρογνώμονες, αυτοδιοικητικοί παράγοντες και ακαδημαϊκοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο