FaceBook

Τρίτη, 11 Ιουλίου 2017

Μέσω ΟΣΔΕ η διασταύρωση των δασικών χαρτών

H απόφαση των αρμόδιων αρχών να δρομολογήσουν τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων ΟΣΔΕ με αυτά των αναρτημένων χαρτών, όπως είχε αποκαλύψει στα προηγούμενα φύλλα της η «ΥΧ», επιβεβαιώνεται με την εγκύκλιο που εξέδωσε στις 5/7 ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Ωστόσο, λίγες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών, περισσότεροι από 120.000 παραγωγοί, αυτήν τη στιγμή, παραμένουν στον αέρα.

 Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΥΧ», πάνω από 440.000 δηλωμένα αγροτεμάχια στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2017 επικαλύπτονται ολικώς ή μερικώς με δασικούς χάρτες. Εκτιμάται ότι η επικαλυπτόμενη έκταση με δασικούς χάρτες ξεπερνάει το 1,3 εκατ. στρέμματα! Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, μόλις την Τετάρτη 5/7 δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος του ΥΠΕΝ, με την οποία δίνονται διευκρινίσεις και οδηγίες αναφορικά με τον χειρισμό των ζητημάτων που έχουν προκύψει με αφορμή την ανάρτηση των δασικών χαρτών.
Ειδικότερα, και όπως, μεταξύ άλλων, αναφέρεται «για περιπτώσεις αποκλίσεων που οφείλονται στις φωτογραμμετρικές μεθόδους αποτύπωσης, καθώς και των ακριβειών των υποβάθρων απεικόνισης του ΟΣΔΕ, γίνεται αποδεκτό το διάγραμμα του ΟΣΔΕ στα όρια που καθορίζουν τις ενταγμένες σε αυτό περιοχές και ταυτοποιείται τούτο επί του τοπογραφικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου που συνοδεύει την αίτηση εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης, εφόσον βρίσκονται οι πλευρές του πρώτου (δηλ. διάγραμμα ΟΣΔΕ) εντός μέγιστης απόστασης τεσσάρων μέτρων επί των αντίστοιχων πλευρών τού τοπογραφικού επί των ενιαίων υποβάθρων της ΕΑΧΑ Α.Ε.».
Παράλληλα, με την εγκύκλιο δίνονται οδηγίες για ζητήματα, όπως:
  • Εφαρμογή της διάταξης περί εξαίρεσης από την υποχρέωση αναδάσωσης όσων εκτάσεων ήταν ανέκαθεν γεωργικές, αλλά στον δασικό χάρτη παρουσιάζονται ως αναδασωτέες.
  • Η σειρά εξέτασης από τις Επιτροπές Εξέτασης των Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) των εργαλείων, που έχει νομοθετήσει το ΥΠΕΝ (αίτηση πρόδηλου σφάλματος, αντίρρηση επί του περιεχομένου δασικού χάρτη και αίτηση εξαγοράς/έγκρισης επέμβασης εκχερσωμένης έκτασης δασικού χαρακτήρα), εφόσον όλα ή δύο από αυτά χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες.
  • Χειρισμός πρόδηλων σφαλμάτων, που δηλώνονται αυτεπάγγελτα από τη Δασική Υπηρεσία ή με αίτηση των πολιτών.
  • Παραχωρητήρια για ρητινοκαλλιέργεια και δενδροκομική εκμετάλλευση καστανοτεμαχίων.

Yποχρεωτικά ΚΤΕΟ τα ψεκαστικά

Υποχρεωτικός είναι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πολλαπλής Συμμόρφωσης, ο έλεγχος των ψεκαστικών μηχανημάτων, προκειμένου να καταβάλλονται στους δικαιούχους παραγωγούς οι αγροτικές ενισχύσεις. Επίσης, αναπροσαρμόζονται οι κανόνες λίπανσης.
Πιο αναλυτικά, οι παραγωγοί, των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες, απαγορεύεται να εφαρμόζουν λιπάσματα που περιέχουν άζωτο το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων (όπως της λίπανσης της ελιάς και του αμπελιού, όπου απαιτείται κατά την περίοδο αυτή, εφόσον η ποσότητα του προστιθέμενου αζώτου δεν υπερβαίνει τις 7 μονάδες/στρέμμα κ.ά.).
Επιτρέπεται η ορθολογική χρήση ουρίας, θειικής αμμωνίας, λιπασμάτων βραδείας αποδέσμευσης αζώτου συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν αναστολείς – παρεμποδιστές κ.ά. Επιπλέον, οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται στις ευπρόσβλητες ζώνες απαγορεύεται να εφαρμόζουν κτηνοτροφικά απόβλητα στο έδαφος το χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου, καθώς και να εφοδιάζουν το έδαφος των γεωργικών εκτάσεων (καλλιεργούμενων και μη) με συνολική ετήσια ποσότητα αζώτου επεξεργασμένων κτηνοτροφικών αποβλήτων πάνω από 170 κιλά/εκτάριο.
ypaithros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: