Πέμπτη 30 Απριλίου 2015

Κώστας Τριαντακωνσταντής: Προκύπτουν αμείλικτα ερωτήματα για το αλιευτικό καταφύγιο Πογωνιάς!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Διαχειριστικός και Οικονομικός Έλεγχος στο Δήμο-Ακτίου Βόνιτσας από συστάσεως του μέχρι σήμερα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1
     Η μη παραίτηση και η μη αντικατάσταση του Αντιδημάρχου κ. Τσακάλη Νικολάου αναγκαστικά οδηγούν την υπόθεση στους  αρμόδιους της συντεταγμένης πολιτείας.
Βέβαια για έλεγχο η υπόθεση έχει πάει καιρό πριν.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2
         Ο κ. Φερεντίνος και η παράταξη του στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 27-4-2015 που δεν είπαν κουβέντα για το πολιτικό, δεοντολογικό και ηθικό θέμα που ο κ Τσακάλης είναι  ακόμη Αντιδήμαρχος, μήπως το έκαναν και για τα παρακάτω;

        Ζήτησα με αιτήσεις  από τους αρμόδιους του Δήμου μας να μου χορηγηθούν τα εντάλματα πληρωμής και τα απαραίτητα συνοδευτικά παραστατικά για δύο έργα που έγιναν.
Μετά από μία απίστευτη ταλαιπωρία μου δόθηκαν.....Το ένα έργο έχει τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ _ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΓΩΝΙΑΣ». Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής του έργου έχει αριθμό 441, με σειρά εντάλματος Α, εκδόθηκε στη Βόνιτσα την 28/4/2014 και φέρει την υπογραφή του τότε Δημάρχου κ. Σολδάτου και της  τότε προϊσταμένης της οικονομικής υπηρεσίας. Ένα από τα απαραίτητα παραστατικά είναι το παρακάτω.

           Είναι φανερό ότι είναι έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας, δεν φέρει αριθμό μελέτης και υπογράφεται από τον συντάκτη της τεχνικής έκθεσης κ. Νταλταγιάννη Σπύρο, ειδικό συνεργάτη του τότε Δημάρχου κ. Σολδάτου.
         Στην εύλογη ερώτηση μου στη κ. Φιώρου, Προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας, αν ο κ. Νταλταγιάννης  ήταν ή είναι μέλος της τεχνικής υπηρεσίας μου απάντησε προφορικά αρνητικά.
      Την παρακάλεσα να μου το δώσει γραπτώς, μου απάντησε κάντε αίτηση στον κ Δήμαρχο να σας δοθεί.

        Έκανα αίτηση ζητώντας να μου χορηγηθεί οποιοδήποτε έγγραφο από το Δήμο  που να δικαιολογεί το νόμιμο ή μη της υπογραφής του κ Νταλταγιάννη αντί της τεχνικής υπηρεσίας.
         Στις 18-12-2014 μου δίνεται έγγραφο –απάντηση από το Δήμο με Αριθμό πρωτοκόλλου 19474,19988 συνοδευμένο από το έγγραφο με ημερομηνία 18-1-2011 και Αριθμ. πρωτ 819 και υπογραφή του τότε Δημάρχου κ. Σολδάτου. Αναφέρεται στην υπηρεσιακή σχέση του κ. Νταλταγιάννη  και ανάμεσα στα άλλα αναφέρει.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
Α.-Τη διατήρηση (είχε ήδη προσληφθεί ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου  Κεκροπίας και μετά Παλαίρου από το 2004)  του Νταλταγιάννη Σπυρίδωνα του Ιορδάνη, κάτοχο Πτυχίου Χημικού Μηχανικού της Πολυτεχνικής Σχολής Πατρών, ως Ειδικού Συνεργάτη για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του από 1/1/2011.
      Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιαδήποτε μορφής.
       Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα: α) Παροχή συμβουλών και διατύπωση εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με έργα υποδομής του Δήμου β) εκπόνηση μελετών, γ) Σύνταξη εκθέσεων κλπ. 
       Κατά τα λοιπά ισχύει η από 11/5/2004 υπογεγραμμένη ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με την οποία έχει συναφθεί η εργασιακή σχέση και η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Β.-Η δαπάνη του παραπάνω προσωπικού ύψους 29,800 ευρώ !!!!!!! ετησίως, θα καλυφθεί για το έτος 2011 ως εξής………
     Για τα επόμενα έτη θα προβλεφθεί η ανάλογη δαπάνη στους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου συνολικού ποσού περίπου 30.000 !!!! ευρώ ετησίως.

Αγαπητοί Αναγνώστες 
     Η αναφερόμενη παραπάνω ειδική σύμβαση δεν μου δόθηκε. Επομένως δεν πρέπει να δικαιολογεί το νόμιμο ή μη της υπογραφής του κ Νταλταγιάννη. 
    Επαναλαμβάνω ζήτησα οποιοδήποτε  δικαιολογητικό - έγγραφο που να δικαιολογεί το νόμιμο ή  μη  της υπογραφής του κ Νταλταγιάννη.
     Και ενώ έτσι έχουν τα πράγματα δηλαδή ο Ειδικός Συνεργάτης ενώ παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις μου δίνεται το έγγραφο που αναφέρω παραπάνω με Αριθ  Πρωτ 19474, 19988 με ημερ 18-12-2014 που υπογράφει ο Αντιδήμαρχος κ Στούπας Θεόδωρος, αντί του Δημάρχου ως (ΑΑ),  και Πληροφορίες από την κ Β. Πανταζή (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας).
Ανάμεσα στα άλλα.
        «Ένα από τα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκε ο ανωτέρω ειδικός συνεργάτης όπως αναφέρεται και στην αρχική σύμβαση ήταν η εκπόνηση μελετών καθώς και η σύνταξη εκθέσεων γεγονός κατά το οποίο τον νομιμοποιούσε να υπογράφει ως συντάξας τις τεχνικές εκθέσεις».!!!!!!!

Αγαπητοί Αναγνώστες
  Διαβάζουμε καλά; Ελληνικά διαβάζουμε ή άλλη γλώσσα; 
   Εγώ ρωτώ αν μπορεί, αν είναι νόμιμο να υπογράφει αντί της τεχνικής υπηρεσίας, το έγγραφο γράφει «Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις» και ο Αντιδήμαρχος κ Στούπας ως (ΑΑ) του κ Δημάρχου απαντά όπως παραπάνω . 
    Άλλα αντί άλλων αγαπητοί αναγνώστες. Η μπάλα στην εξέδρα που λένε και οι νεολαίοι.
Μετά από όλα αυτά, τα έστειλα για έλεγχο εκεί που πρέπει. 

        Η υπηρεσία που έστειλα να πραγματοποιήσει τον έλεγχο ζήτησε την γνώμη του κ. Δημάρχου για τα παραπάνω .
    Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης στο έγγραφο με Αριθ Πρωτ 2433 και ημερ 4-03-2015 και τίτλο «Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την καταγγελία πολίτη κ Κων. Τριαντακωνσταντή» ανάμεσα στα άλλα απαντά.
      «Για την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και προϋπολογισμών έργων και εργασιών και την υπογραφή τους από τον Ειδικό συνεργάτη του Δήμου, κ Σπυρίδωνα Νταλταγιάννη, όπως απαντήθηκε και πρόσφατα στον καταγγέλλοντα, η σύμβαση πρόσληψης του προέβλεπε την εκπόνηση μελετών καθώς και την σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, γεγονός κατά το οποίο τον νομιμοποιούσε να υπογράφει ως συντάξας αυτές.»

     Πάλι απαντά σε  διαφορετικά  θέματα από την ερώτηση μου.
Τυχαία; Δεν νομίζω; 

Αγαπητοί Αναγνώστες 
Είναι φανερό. 
        Δεν προκύπτει από πουθενά ότι ο Ειδικός Συνεργάτης μπορούσε να υπογράφει έγγραφα της τεχνικής υπηρεσίας και χωρίς να φέρουν αριθμό μελέτης γιατί απλούστατα  παρείχε  μόνο συμβουλές  και εξειδικευμένες γνώσεις στον τότε Δήμαρχο.
Έχουμε ένα τεράστιο θέμα.
       Ο προηγούμενος Δήμαρχος, ο κ. Φερεντίνος  Αναπληρωτής Δήμαρχος, οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Οικονομικής υπηρεσίας δεν γνώριζαν ότι ο Ειδικός Συνεργάτης παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις και δεν υπογράφει αντί της τεχνικής υπηρεσίας;
       Ο κ. Στούπας και ο κ. Αποστολάκης γιατί στην αίτηση μου απαντούν σε διαφορετικά θέματα και όχι στην ουσία;

       Έχω στη διάθεση μου και άλλα παρόμοια έγγραφα που φέρουν την υπογραφή του Ειδικού Συνεργάτη αντί της Τεχνικής Υπηρεσίας.
      Καλώ  όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου σε πόσα έργα υπέγραψε ο Ειδικός Συνεργάτης του πρώην Δημάρχου αντί της Τεχνικής υπηρεσίας σε όλη τη θητεία του  και αν φέρουν αριθμό μελέτης (και όχι του Δήμου κ. Αποστολάκη που λέτε στην απάντηση σας);
      Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας που ενέκριναν τον απολογισμό του οικονομικού έτους του 2013 (αν υπάρχουν υπογραφές του Ειδικού  Συνεργάτη σε τεχνικές εκθέσεις και προϋπολογισμούς έργων το 2013) να σκεφτούν ξανά τη ψήφο τους. Συνάδουν με τη νομιμότητα; 
-Οι τρείς Αντιδήμαρχοι, ως παλιοί Δημοτικοί Σύμβουλοι,  κάτι ήξεραν.
-Κυρίως όμως ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης ήξερε.

-Καλώ όλους τους Συμβούλους να σκεφτούν τη ψήφο τους όταν έρθει η ώρα για τον απολογισμό του έτους 2014.

    Μετά από όλα αυτά οι τρείς Αντιδήμαρχοι (ο κ. Στούπας, ο κ. Τσακάλης, ο κ. Σώζος που ήξεραν ή όφειλαν να γνωρίζουν τα πάντα) τι λένε για τον απολογισμό του 2013; Ως γνωστό δεν πήγαν στη συνεδρίαση του ΔΣ. 
Τυχαία; Δεν νομίζω. 

-Στη πολιτική κυρίες και κύριοι όλοι και όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα.
-Ενδιαφέρουσα θα είναι η στάση τους για τον Οικονομικό απολογισμό του 2014.
-Τους υπηρεσιακούς παράγοντες (που δεν απείλησα στις 23-4-2015) όταν είπα να αναλάβουν τις ευθύνες για το θέμα της προμήθειας των καυσίμων και των λιπαντικών  ήθελα να τους πληροφορήσω ότι έλαβα υπόψη μου και τα παραπάνω και άλλα που οι αναγνώστες έμαθαν και θα μάθουν προσεχώς

Αγαπητοί Αναγνώστες
   Το πλούσιο Ελληνικό Λεξιλόγιο τα παραπάνω τα χαρακτηρίζει εύστοχα.
    Αφήνω εσάς να τα χαρακτηρίσετε και να αξιολογήσετε.
Κλείνω για  σήμερα με τα λόγια του ποιητή:
Όμορφος κόσμος ηθικά και αγγελικά πλασμένος.

Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

7 σχόλια:

 1. ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΤΩΡΑ,ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ?Κ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΜΗΝ ΨΑΧΝΕΤΕ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ,ΨΑΞΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΣΕ ΛΙΓΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΑΠΑΤΗΣΕΙ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΡΑ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΧΝΕΙ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ . ΟΤΑΝ ΒΑΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΛΕΤΕ ΜΠΡΑΒΟ ΚΑΙ ΖΗΤΩ. ΠΟΝΑΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΙΚΡΑ ΝΑ ΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟ...
  ΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΥΡΙΕ ΚΩΣΤΑ ΙΣΩΣ ΚΑΝΕΤΕ ΛΑΘΟΣ.Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΤΕΙ Η ΝΑ ΑΝΑΘΕΤΕΙ.ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΝΟΤΑΝ ΕΤΣΙ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΟΙΤΑ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ Ο 3,28 ΚΑΙ ΕΛΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙΣ.ΠΡΩΤΑ ΨΑΧΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΜΕ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΣΑΣ ΟΧΙ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ 5ΕΝΤΙΑ,ΘΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΝΑ ΠΗΔΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητοί Φίλοι
  Εδώ πρόκειται για παραστατικό πληρωμής, της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου που συνοδεύει το χρηματικό ένταλμα πληρωμής , απαραίτητο για την είσπραξη του χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Υπογράφεται από τον Ειδικό Συνεργάτη του πρώην Δημάρχου που δεν μέλος της τεχνικής υπηρεσίας.
  Δηλαδή παρακάμπτεται η τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
  Το χρηματικό ένταλμα δεν έπρεπε να πληρωθεί.
  Αυτό είναι το πρόβλημα.
  Ο Ειδικός συνεργάτης δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, παρέχει συμβουλές και εξειδικευμένες γνώσεις στον Δήμαρχο.
  Δεν υπογράφει αντί της τεχνικής υπηρεσίας. Τόσο απλά.
  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τα έχουν βρεί μεταξύ τους Κύριε Κώστα,ο ένας καλύπτει τον άλλον,και για αυτό βρισκόμαστε στα μνημόνια αυτούς πληρώνουμε.Ο λαός τους ξέρει τους κυρίους αυτούς και τα έργα τους να το ξέρεις,συνέχισε μπράβο σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Από βδομάδα ΤΕΛΟΣ το παραμύθι τριαντακωσταντη.αρκετά με τις συκοφαντίες σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο