Τρίτη 31 Μαρτίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΑΡΙΟΥ ΣΑΛΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Κ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή φορολόγησης αγροτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων

     Πρόσφατα ψηφίστηκε στην Βουλή ο νόμος 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» (ΦΕΚ 32 Α'/21.03.2015), ο οποίος περιέχει διατάξεις, που αφορούν σε φορολογικές διευθετήσεις εξαιρετικά επειγουσών καταστάσεων. Ωστόσο, και παρά τις προσδοκίες του αγροτικού κόσμου, από το νέο νόμο απουσιάζουν παντελώς ζητήματα, τα οποία αφορούν στο νέο φορολογικό καθεστώς των αγροτών και ειδικότερα αυτό της φορολόγησης των κοινοτικών επιδοτήσεων αλλά και αποζημιώσεων.
     Όπως είναι γνωστό, από την 01.01.2014, το φορολογητέο εισόδημά των παραγωγών θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο και θα φορολογείται χωρίς αφορολόγητο από το πρώτο  ευρώ. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος, εκτός των  τιμολογίων αγοράς και πώλησης, θα συνυπολογίζονται και οι κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις (άμεσες ενισχύσεις, εξισωτικές αποζημιώσεις, ποιοτικά πριμ κ.ά.). Με αυτόν τον τρόπο, το ύψος του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, που φορολογείται, αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, με συνέπεια την υπέρμετρη διόγκωση της τελικής φορολογικής επιβάρυνσης........    Μάλιστα, για το ζήτημα της φορολόγησης των επιδοτήσεων υπήρξαν συγκλίνουσες απόψεις όλων των πολιτικών παρατάξεων, πως επρόκειτο για μια άστοχη και άδικη πρόβλεψη, η οποία θα έπρεπε αμέσως να διορθωθεί. Δυστυχώς, μια πρώτη ευκαιρία χάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να παραμένει σε εκκρεμότητα η απαλλαγή των αγροτών από την φορολόγηση των επιδοτήσεων, που αν τελικώς ισχύσει θα τους επιφέρει βαρύ πλήγμα, την στιγμή κατά την οποία ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης.
Οι επιδοτήσεις και οι πάσης φύσεως αποζημιώσεις από την ΕΕ και τον ΕΛΓΑ, τις οποίες λαμβάνει μεγάλο μέρος των παραγωγών, δεν θα πρέπει να λογίζονται ως εισόδημα από την παραγωγική δραστηριότητα. Και τούτο διότι πρόκειται, είτε για ενισχύσεις, που καταβάλλονται για να διατηρηθεί το κόστος των αγροκτηνοτροφικών προϊόντων σε χαμηλά επίπεδα και να τονωθεί έτσι η ανταγωνιστικότητά τους, είτε για αποζημιώσεις που δίδονται για την επανόρθωση ζημιών από φυσικές καταστροφές, ώστε να εξασφαλιστεί η αποκατάσταση των απωλειών και η συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας. Επομένως, τα χρήματα αυτά, εξ αιτίας των σκοπών που υπηρετούν, θα πρέπει να αποδίδονται στους παραγωγούς στο σύνολό τους, χωρίς καμία φορολογική επιβάρυνση.
Επειδή, λοιπόν, ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους αγρότες, χωρίς ακόμη οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να έχουν διευκρινίσει αν τελικά θα φορολογηθούν ή όχι οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις,
Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:
Προτίθεστε να καταθέσετε άμεσα νομοθετική ρύθμιση για την απαλλαγή από την φορολογία των κοινοτικών επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, ενόψει της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2014 από τους αγρότες, υπό το νέο καθεστώς;

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο