Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

Δείτε πόσο κόστισε η διημερίδα σε Κατούνα και Βόνιτσα του κέντρου Μέριμνας του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Ομόφωνα αποφασίζει
     Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 1.981,59 ευρώ υπό τον Κ.Α. 15-6471 με αριθμό Π.Α.Υ. Α-69/2015 για την διοργάνωση διημερίδας «Οικογένεια και παιδί (ενδοοικογενειακή βία – σχολικός εκφοβισμός)».

Για το Τ.Δ. Βόνιτσας:
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος των ομιλητών στον Κουτουρίνη Νικόλαο έναντι του ποσού των 243,90 ευρώ καθαρού ποσού και 56,10 ευρώ Φ.Π.Α. 300,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 65,45 ευρώ Φ.Π.Α. 350,00 ευρώ σύνολο.

Για το Τ.Κ. Κατούνας
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος των ομιλητών στον Καφρίτσα Ηλ. Θωμά έναντι του ποσού των 284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 65,45 ευρώ Φ.Π.Α. 350,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 65,45 ευρώ Φ.Π.Α. 350,00 ευρώ σύνολο.__

Για όλα τα Τ.Δ.
-Για την φιλοξενία των ομιλητών (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) αναθέτουμε την διαμονή στην Ελισσάβετ Ζουμή έναντι του ποσού των 150,00 ευρώ καθαρού ποσού και 10,50 ευρώ Φ.Π.Α., 160,50 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτουμε την προμήθεια ενημερωτικών αφισών και φυλλαδίων στον Παναγιώτη Παπαγιάννη, έναντι του ποσού των 383,00 ευρώ καθαρού ποσού και 88,09 ευρώ Φ.Π.Α. 471,09 ευρώ σύνολο.

       Το κέντρο Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, πραγματοποίησε διημερίδα σε Κατούνα και Βόνιτσα με θέμα: «Οικογένεια και Παιδί, Ενδοοικογενειακή βία - Σχολικός εκφοβισμός» και το συνολικό κόστος ανήλθε στα 2.000 ευρώ, περίπου. 
     Σύμφωνα με την απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο "Διαύγεια" η συνολική δαπάνη που εγκρίθηκε για την διημερίδα από το κέντρο Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας είναι 1.981,59 €.
    Χαρακτηριστικό είναι πως ανάμεσα στα έξοδα, περιλαμβάνονται η παράθεση γεύματος των 4 ομιλητών στην Κατούνα με 350,00€, στη Βόνιτσα με 300,00€, η μικροφωνική κάλυψη 700,00 ευρώ, και η έκδοση ενημερωτικών αφισών και φυλλαδίων στην Αθήνα, με το ποσό των  471,09 ευρώ, κ.α.
     Σε πολλούς δημότες προκάλεσε αρνητική αίσθηση η προκλητική δαπάνη των γευμάτων για 4 άτομα στην Κατούνα 350,00€ και στη Βόνιτσα 300,00€, (εμφανίζονται ακριβότερες ακόμη και από το Λονδίνο και το Παρίσι) σε καιρούς που υπάρχουν οικογένειες δημοτών, που δεν έχουν στην κυριολεξία να φάνε!
       Σύμφωνα με τη δαπάνη αν κρίνουμε από την αξία φέρεται να στοίχισε στην Κατούνα 350,00€ για 4 άτομα, ήτοι 87,5 ευρώ το άτομο και πολλοί Κατουνιώτες εκφράζοντας τις απορίες διερωτώνται αν σερβιρίστηκε Αστακός με μια δόση πανάκριβης τρούφας, Αστακομακαρονάδα, σαλάτα με φύκια, σως ροδιού, κ.α.............      Να επισημάνουμε ότι επειδή από πολλούς κρίνεται υπερβολική η δαπάνη καλό θα ήταν το κέντρο Μέριμνας πριν την ανάθεση με τόσα χρήματα των γευμάτων θα ήταν να προχωρούσε σε μια έρευνα αγοράς στα καταστήματα εστίασης για να πετύχει καλύτερες τιμές...!!
Ολόκληρο το έγγραφο με την απόφαση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Βόνιτσα: 18/03/2015
Αρ. Πρωτ.: 170

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 6/2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/2015
        Στη Βόνιτσα σήμερα 08/03/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ. συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 118/02-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206) (ΔΚΚ.)
      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν παρόντες 5, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος  
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντ/δρος μέλος
3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος 
5. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, μέλος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεροκωστόπουλος Κων/νος,
2. Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη

       Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.
Θέμα 10ο : Διοργάνωση διημερίδας «Οικογένεια και παιδί (ενδοοικογενειακή βία – σχολικός εκφοβισμός)».

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 10ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και αφού συμφώνησαν τα μέλη να συζητηθεί το θέμα, έθεσε του Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης διημερίδας «Οικογένεια και παιδί (ενδοοικογενειακή βία – σχολικός εκφοβισμός)» κατά τις μέρες 28 Μαρτίου στην Κατούνα και 29 Μαρτίου στην Βόνιτσα με στόχο την ενημέρωση και συζήτηση επί του θέματος από διακεκριμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση

Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση 1.981,59 ευρώ υπό τον Κ.Α. 15-6471 με αριθμό Π.Α.Υ. Α-69/2015 για την διοργάνωση διημερίδας «Οικογένεια και παιδί (ενδοοικογενειακή βία – σχολικός εκφοβισμός)».

Για το Τ.Δ. Βόνιτσας:
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος των ομιλητών στον Κουτουρίνη Νικόλαο έναντι του ποσού των 243,90 ευρώ καθαρού ποσού και 56,10 ευρώ Φ.Π.Α. 300,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 65,45 ευρώ Φ.Π.Α. 350,00 ευρώ σύνολο.

Για το Τ.Δ. Κατούνας
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος των ομιλητών στον Καφρίτσα Ηλ. Θωμά έναντι του ποσού των 284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 65,45 ευρώ Φ.Π.Α. 350,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την μικροφωνική κάλυψη στον Κτίστη Παναγ., έναντι του ποσού των 284,55 ευρώ καθαρού ποσού και 65,45 ευρώ Φ.Π.Α. 350,00 ευρώ σύνολο.

Για όλα τα Τ.Δ.
-Για την φιλοξενία των ομιλητών (ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) αναθέτουμε την διαμονή στην Ελισσάβετ Ζουμή έναντι του ποσού των 150,00 ευρώ καθαρού ποσού και 10,50 ευρώ Φ.Π.Α., 160,50 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτουμε την προμήθεια ενημερωτικών αφισών και φυλλαδίων στον Παναγιώτη Παπαγιάννη, έναντι του ποσού των 383,00 ευρώ καθαρού ποσού και 88,09 ευρώ Φ.Π.Α. 471,09 ευρώ σύνολο.

Η Απόφαση αυτή έλαβε τον αύξοντα αριθμό 29/2015
Γι αυτό το παρών πρακτικό και υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

14 σχόλια:

 1. Και τα ρεστα στο φωτογραφο τοσο κοπο εκανε και κατα τα αλλα τους φταιγαν τα γλυκα στις 25 και τα ακυρωσαν ντροοοοπη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Είμαστε ισότιμοι τώρα.... και οι τιμές στην Κατούνα είναι ακριβότερες απο τη Βόνιτσα γιατί τα κρεατα της Κατούνας είναι νόστιμα και αυθεντικά. Νασαι καλά Παντελή μας άνοιξες τα μάτια, ο Θεός να σε φωτίζει και να σε καθοδηγεί....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΝΑΙ ΧΡΕΩΘΗΚΑΝ ΑΚΡΙΒΑ ΑΛΛΑ ΓΕΥΜΑΤΙΣΑΝ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ!!! ΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΧΡΕΩΣΟΥΝ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΩ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΣΩ ΣΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ..... ΦΕΥΓΩ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΚΑΡΙΣΩ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φταίει ο επιτροπος που εγκρίνει τέτοια ποσα επιτρέποντας να βγάζουν οι αιρετοί μίζα ακόμα και απο τις πορτοκαλάδες. Γι' αυτό λέμε μηδενική χρηματοδότηση στους δήμους , λεφτά μόνο απο ιδια έδοδα. Να δούμε μετά πιοί θα ξαναβάλουν για δήμαρχοι. Όλα τα λαμόγια σπίτι τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. AMAN EXETE ME TIPOTA ALLO NA ASXOLHUEITE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ρεσιτάλ κακοδιαχείρισης, σπατάλης και αδιαφάνειας .
  Οι δαπάνες αυτές ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια της λογικής και της σύνεσης και εύλογα προκαλούν στους Δημότες τα ερωτήματα για τους σκοπούς και τα κίνητρα των προσώπων που λάμβαναν τις αποφάσεις... ???????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. O SOLDATOS FTAIEI.NA TON KREMASOYME........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Περαστικά σας θα τρώτε στη μάπα για 4 ακόμη χρόνια τον θεό ΚΑΡΥ και μετά βλέπουμε.Τώρα ο μικρός ας βγάλει στη φόρα αυτά που έχουν βρεί αν έχουν βρεί αλλιώς θα είναι στα μανταλάκια συνέχεια.Και τα παιδιά που έφυγαν δεν ήταν παρθένεςκαλά περάσανε.Τώρα μετακόμισαν σε άλλες πολιτείες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΤΣΙ ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ.
  ΚΟΣΤΙΣΕ 1900 ΕΥΡΩ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ 50 ΟΛΟΙ ΚΙ ΟΛΟΙ ΑΡΑ 38 ΕΥΡΩ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ.ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΝΕΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑ ΑΚΟΥΣΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΑΝ ΟΛΟ ΤΡΑΠΕΖΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ.ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΥ Ο ΛΑΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ ΑΥΤΟΙ ΤΡΩΝΕ ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝΕ. ΑΛΛΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ χαχαχαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ: ΓΙΔΟ-ARGUMENTS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ¨Η ΜΗΠΩΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η αντιπιλιτευση δεν φοβαται τα ιδια κανατε οποτε λαθος που σας ψηφισαν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Πληροφορίες μας λένε ότι στην αντιπολιτευση είπατε ότι θα έχει μηδέν έξοδα, μετά πλακωσατε και βάλατε ότι θέλετε, χαλάλι σας όμως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο