Κυριακή 29 Μαρτίου 2015

Δημιουργία Μουσείου Καπνού με απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου

Κείμενο-Φωτο: Τζένη Παπαδημητρίου 

-Το Τοπικό συμβούλιο Χρυσοβίτσας Ξηρομέρου αποφάσισε κατά πλειοψηφία και γνωμοδότησε θετικά για την παραχώρηση του ισόγειου  χώρου στο δημοτικό σχολείο του χωριού για τη στέγαση του  λαογραφικού μουσείου καπνού στον Τοπικό Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό  Σύλλογο Χρυσοβίτσας.

Αναλυτικά:
    Στην Χρυσοβίτσα και στο κοινοτικό Κατάστημα, την Δευτέρα 9 Μαρτίου  2015, το απόγευμα, το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας του Δήμου Ξηρομέρου, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, για συζήτηση και κατάθεση προτάσεων του ενός και μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης: «Αίτηση Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοβίτσας για παραχώρηση χρήσης ισόγειου χώρου στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας για ίδρυση λαογραφικού μουσείου καπνού»......

 
Το παραδοσιακό πετρόχτιστο κτίριο του δημοτικού μας σχολείου που φιλοδοξεί να φιλοξενήσει το μουσείο καπνού

      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας είπε ότι σε σύνολο τριών [3] μελών ήταν άπαντες παρόντες: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Γιάννης Χρόνης 
Γεωργίτσα Μούρκα
Ηρακλής Ζορμπάς

ΑΠΟΝΤΕΣ:
Ουδεις

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος Ξηρομέρου κος Κωνσταντίνος Λαϊνάς. 

       Ο Πρόεδρος του τοπικού Συμβουλίου κος Γιάννης Χρόνης, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στο Συμβούλιο ότι με αίτηση του, ο Τοπικός Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος Χρυσοβίτσας ζητά να γνωµοδοτήσουµε για παραχώρηση χρήσης τον ισόγειο  χώρο στο δημοτικό σχολείο του χωριού μας για ίδρυση λαογραφικού μουσείου καπνού
     Ο Πρόεδρος ανέγνωσε την αίτηση του Τοπικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού  Συλλόγου Χρυσοβίτσας παρισταμένων και πολλών κατοίκων και τόνισε λέγοντας: «Είναι τιμή για το χωριό μας, η ίδρυση και στέγαση λαογραφικού μουσείο καπνού και μάλιστα με έξοδα του συλλόγου και θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το σκοπό αυτό. 
      Όπως όλοι γνωρίζουμε η περιοχή μας ήταν φημισμένη για την παραγωγή καπνού και το χωριό μας ήταν από τα μεγαλύτερα καπνοχώρια. Το Μουσείο Καπνού θα έχει ως στόχο την ανάδειξη της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Χρυσοβίτσας και των ανθρώπων της, δεδομένου ότι ο καπνός συνέβαλε τα μέγιστα στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.
       Ο πρόεδρος τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης λαογραφικού μουσείου καπνού, το οποίο θα είναι και το μοναδικό στη περιοχή μας  και εισηγήθηκε να παραχωρηθεί ο ισόγειος χώρος στο δημοτικό σχολείο του χωριού για τη στέγαση του. 

       Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κα Γεωργίτσα Μούρκα, η οποία τάχθηκε υπέρ της ίδρυσης λαογραφικού μουσείου καπνού και συμφώνησε με τον πρόεδρο να παραχωρηθεί ο ισόγειος χώρος στο δημοτικό σχολείο του χωριού για τη στέγαση του.
     
           Κατόπιν πήρε το λόγο ο κος Ηρακλής Ζορμπάς, ο οποίος είπε ότι τάσσεται υπέρ ίδρυσης λαογραφικού μουσείου αλλά στη συγκεκριμένη πρόταση του Τοπικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού  Συλλόγου Χρυσοβίτσας τάχθηκε κατά. Η διαφωνία του έγκειται στο γεγονός ότι ο σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων «Τα Κόροντα» με έδρα την Αθήνα, έχει κάνει ενέργειες και μάλιστα μελέτη για τη κατασκευή κτιρίου πάνω από τη κεραμοσκεπή του κοινοτικού γραφείου, για την ίδρυση λαογραφικού μουσείου.  
           Μάλιστα εξέφρασε την απορία του στον Πρόεδρο για το γεγονός ότι δεν συμπεριέλαβε στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 την ανέγερση λαογραφικού μουσείου πάνω από τη κεραμοσκεπή του κοινοτικού γραφείου, ούτε το έφερε σαν θέμα σε κάποιο τοπικό συμβούλιο, παρότι είχε ενημερωθεί τηλεφωνικά από τον συγχωριανό Δημοτικό σύμβουλο Κώστα Γεωργούλα.
           Τέθηκε επίσης το ερώτημα στον κο Ηρακλή Ζορμπά αφού γνώριζε για  τη μελέτη, αν ήξερε και το ποσό που αναλογεί για την κατασκευή λαογραφικού μουσείου πάνω από το κοινοτικό γραφείο. Ο κος Ηρακλής Ζορμπάς  απάντησε γύρω στις 100.000 €.

 Ο σύνδεσμος Χρυσοβιτσάνων «Τα Κόροντα» με έδρα την Αθήνα, έχει κάνει ενέργειες και μάλιστα μελέτη για τη κατασκευή κτιρίου πάνω από τη κεραμοσκεπή του κοινοτικού γραφείου, για την ίδρυση λαογραφικού μουσείου. Εδώ να τονίσω ότι το  νέο κακότεχνο κτίριο που θα κοστίσει πάνω από 100.000€  προσβάλλει την αισθητική μας και θα υποβαθμίσει το χωριό μας, αφού δεν  ταιριάζει καθόλου με τα σπίτια της Χρυσοβίτσας.

      Ύστερα από τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος κος Γιάννης Χρόνης είπε: 1)-Ότι δεν έχει κατατεθεί ποτέ μέχρι σήμερα έγγραφο αίτημα του συνδέσμου Χρυσοβιτσάνων «Τα Κόροντα» για το συγκεκριμένο θέμα προς το τοπικό συμβούλιο, 2)-Έχω δεσμευτεί ως πρόεδρος δημόσια ότι οποιοσδήποτε φορέας του χωριού (Πολιτιστικοί Σύλλογοι, ΤΟΕΕΒ, ΑΕ Χρυσοβίτσας, Συνεταιρισμός, κ.α.) καταθέσει έγγραφο αίτημα προς το τοπικό συμβούλιο, θα το φέρω επίσημα σαν θέμα στην ημερήσια διάταξη, και 3)-Θα μας έπαιρνε ο κόσμος με τις κλωτσιές αν βάζαμε τέτοιο αίτημα στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015, το οποίο είναι προκλητικό με τόσο μεγάλο κόστος γύρω στις 100.000€, τι στιγμή μάλιστα  που το χωριό μας έχει σοβαρότατες ελλείψεις αφού στερείται ακόμα και πόσιμου νερού, αγωγού όμβριων υδάτων, αρδευτικό και δρόμοι γεμάτοι λακκούβες και σκουπίδια. 

     Τέλος ο Πρόεδρος εισηγείται υπέρ της ίδρυσης λαογραφικού μουσείου καπνού από τον Τοπικό Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό  Σύλλογο Χρυσοβίτσας και να παραχωρηθεί ο ισόγειος  χώρος στο δημοτικό σχολείο του χωριού για τη στέγαση του και κάλεσε το τοπικό Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει σχετικά. 
      Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοβίτσας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
            Γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση του ισόγειου  χώρου στο δημοτικό σχολείο του χωριού για τη στέγαση του  λαογραφικού μουσείου καπνού στον Τοπικό Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό  Σύλλογο Χρυσοβίτσας.
Ο Τοπικός Σύμβουλος κ. Ηρακλής Ζορμπάς, διαφώνησε.

     Να τονίσω κλείνοντας ότι με την απόφαση αυτή καλύπτεται ένα σημαντικό κενό στο χωριό μας, για την προστασία και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και ότι πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορία του καπνού και μαζί ιστορίες από το φυντάνι, το φύτεμα, το μάζεμα της τότε εποχής του καπνού που «κουβαλούν» και διηγούνται όλοι οι Χρυσοβιτσάνοι και οι Ξηρομερίτες.

1 σχόλιο:

  1. ΞΗΡΟΜΕΡΟΝEWS: Επειδή η όξυνση σε ορισμένα σχόλια υπέσκαπταν την ενότητα και καλλιεργούσαν την αντιπαλότητα υπήρχε κίνδυνος για ανεξέλεγκτες καταστάσεις. Για να αποφύγουμε τυχόν παρεξηγήσεις τα σχόλια κατέβηκαν και ζητάμε ΣΥΓΝΩΜΗ από όλους τους σχολιαστές για την αναστάτωση. Καλή συνέχεια και να είστε όλοι παρόντες και ενωμένοι για το καλό της Χρυσοβίτσας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο