Πέμπτη 26 Μαρτίου 2015

Λήγει το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων


Ο γαλακτοκομικός τομέας της ΕΕ προετοιμάζεται για το τέλος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων.
Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων της ΕΕ λήγει στις 31 Μαρτίου 2015. Το καθεστώς αυτό, το οποίο θεσπίστηκε αρχικά το 1984, περίοδο κατά την οποία η παραγωγή της ΕΕ υπερέβαινε κατά πολύ τη ζήτηση, αποτέλεσε ένα από τα μέσα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση αυτών των διαρθρωτικών πλεονασμάτων. Με τις διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής της ΕΕ αυξήθηκε ο προσανατολισμός του τομέα προς την αγορά και, παράλληλα, θεσπίστηκε μια σειρά άλλων, πιο στοχευμένων μέσων, για τη διευκόλυνση της στήριξης των παραγωγών σε ευαίσθητες περιοχές, όπως οι ορεινές περιοχές, όπου το κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο....


 Η καταληκτική ημερομηνία για τη λήξη των ποσοστώσεων αποφασίστηκε αρχικά το 2003 με σκοπό να παρασχεθεί στους παραγωγούς της ΕΕ μεγαλύτερη ευελιξία προκειμένου να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ζήτηση, ειδικότερα στην παγκόσμια αγορά.Επιβεβαιώθηκε το 2008 με μια σειρά μέτρων που απέβλεπαν στην επίτευξη «ομαλής προσγείωσης».Ακόμη και με τις ποσοστώσεις, οι εξαγωγές γαλακτοκομικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 45% σε όγκο και κατά 95% σε αξία κατά τα 5 τελευταία έτη. Οι προβλέψεις της αγοράς δείχνουν ότι οι προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη παραμένουν υψηλές — ιδίως για τα προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως το τυρί, αλλά και για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ειδών διατροφής, ειδών διατροφής για αθλητές και διαιτητικών προϊόντων. Μιλώντας ενόψει της λήξης του καθεστώτος ποσοστώσεων, ο επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη κ. Phil Hogan δήλωσε: «Η λήξη του καθεστώτος των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων αποτελεί ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία για την Ένωση. Πρόκληση διότι μια ολόκληρη γενιά παραγωγών γαλακτοκομικών προϊόντων θα πρέπει να ζήσει κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με σύντροφο την αστάθεια. Πρόκειται όμως και για μια ευκαιρία από την άποψη της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Εστιάζοντας περισσότερο στα προϊόντα προστιθέμενης αξίας καθώς και στα συστατικά για «λειτουργικά» τρόφιμα, ο γαλακτοκομικός τομέας διαθέτει το απαιτούμενο δυναμικό ώστε να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για την ΕΕ. Οι περισσότερο ευάλωτες δραστηριότητες του τομέα, για τις οποίες το τέλος του συστήματος ποσοστώσεων ενδέχεται να θεωρηθεί απειλή, μπορούν να επωφεληθούν από μια σειρά μέτρων αγροτικής ανάπτυξης με βάση την αρχή της επικουρικότητας.» Αναλυτικότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων «Συχνών Ερωτήσεων», επεξηγηματικές γραφικές παραστάσεις, εκθέσεις σχετικά με την αγορά και οπτικοακουστικό υλικό (συμπεριλαμβανομένων μαγνητοσκοπημένου υλικού και φωτογραφιών αρχείου), είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-quota-end/index_en.htm
e-ea.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο