Σάββατο 28 Μαρτίου 2015

Συνεδριάζει η Οικονομική επιτροπή Δήμου Ακτίου Βόνιτσας

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 
ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10).

       Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα την 30η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε.
2.-Διάθεση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για χορήγηση μίας νέας παροχής για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης στο ΒΑΡΚΟ Παλιαμπέλων  Αρ.Παροχής 35442909.
3.-Περί αίτησης για μείωση μισθώματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4071/2012.
4.-Παραλαβή μελέτης «Γεωτεχνική μελέτη εδάφους θεμελίωσης κτιρίου Κοσμά Αιτωλού Παλιάμπελων». 
5.-Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αγρινίου στην υπόθεση Προσφυγής της εταιρείας «Άγγελος Σολδάτος & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Λατομικό τέλος 5%), για τα έτη 2004, 2005, 2006, 2007 και 2009 και ψήφιση σχετικής πίστωσης...........6.-Περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου στην υπόθεση Εξώδικης Διαμαρτυρίας - Πρόσκλησης- Δήλωσης της αναδόχου εταιρείας του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικής χαράς και ελαστικών πλακιδίων ασφαλείας παιδικών χαρών στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας».
7.-Περί ψήφισης πίστωσης για πληρωμή δικηγόρου για υπόθεση αγωγής της εταιρείας «ΔΜ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΕΠΕ» κατά του Δήμου και της «Δημοτικής Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικής Πηγής Αγίου Βάρβαρου Τρύφου του Δήμου Μεδεώνος».
8.-Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσμευσης πιστώσεων.
9.-Περί ψηφίσεως πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο