Δευτέρα 30 Μαρτίου 2015

(Πρώην) αιρετοί καλούνται να επιστρέψουν χρήματα στον δήμο Αγρινίου

       Ο Θύμιος Σώκος, τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου του 2000 καθώς και δημοτικοί υπάλληλοι καλούνται να επιστρέψουν στο ταμείο του Δήμου 14.000 ευρώ περίπου

       Περίπου εικοσιοκτώ χιλιάδες (28.000) ευρώ, τα οποία μετά από έφεση έχουν περικοπή στο μισό, καλούνται να επιστρέψουν στα ταμεία του Δήμου Αγρινίου τριάντα τέσσερις (34) αιρετοί του Δήμου Αγρινίου, οι οποίοι διαχειρίστηκαν τις δημοτικές υποθέσεις της Δημαρχιακής περιόδου 1998 – 2002 καθώς και οκτώ υπάλληλοι του οργανισμού του, σύμφωνα με το Ελεγκτικού Συνεδρίου, που διενήργησε κατασταλτικό έλεγχο για το οικονομικό έτος 2000 στο Ταμείο του Δήμου. 
       Σύμφωνα με τον έλεγχο  υπάρχουν δέκα (10) περιπτώσεις για τις οποίες τα τιμολόγια τα οποία κόπηκαν από τους ιδιώτες που συνεργάστηκαν με τον Δήμο του Αγρινίου και πληρώθηκαν από το ταμείο του, είχαν πραγματοποιηθεί μη σύννομα και για αυτό αποτελούν ταμειακό έλλειμμα για το Δήμο. Κλήθηκαν λοιπόν όσοι εμπλέκονται με την ψήφιση τους ή με την αποπληρωμή τους (αιρετοί και δημοτικοί υπάλληλοι) να τα επιστρέψουν στο Δήμο Αγρινίου.....Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν ως εξής;
    Από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2000 και αφορούν περισσότερα του ενός τιμολόγια των οποίων εγκρίθηκε η πληρωμή τους για να καλυφθούν δαπάνες που αφορούσαν την συμμετοχή της Επιτροπής Ειρήνης στην μεγάλη αντιπολεμική διαδήλωση, που πραγματοποιήθηκε εκείνη την εποχή στο Άκτιο. Το συνολικό ποσό που εκταμιεύτηκε ήταν τις τάξεως των εννιακοσίων εβδομήντα χιλιάδων (970.000) δραχμών ή 2.846,66 ευρώ.
     Είδη κυλικείου, καφενείου και ζαχαροπλαστικής, τιμολόγια περισσότερα του ενός για την εξυπηρέτηση πολιτών και πολιτικών των οποίο το συνολικό ποσό ανέρχεται στα δύο εκατομμύρια διακόσιες είκοσι χιλιάδες εννιακόσιες εξήντα επτά (2.220.967) δραχμών ή 6.517,88 ευρώ.
     Ένα δείπνο στα Καλύβια για φιλοξενία των εφορευτικών επιτροπών και των μελών του τοπικού συμβουλίου συνολικού ποσού 86.400 δραχμών ή 253,56 ευρώ.
000 Μπερλόκ με το σήμα του Δήμου συνολικού ποσού 2.001.280 δραχμών ή 5.873,16 ευρώ
Στεφάνια και λουλούδια για διάφορες εκδηλώσεις αξίας 377.700 δραχμών ή 1.108,44 ευρώ
Λογαριασμοί Κινητών τηλεφώνων συνολικού ποσού 730.747 δραχμών ή 2.144,53 ευρώ
Αγορά προσκλήσεων του Συλλόγου των εν Πάτρας Αγρινιωτών συνόλου 105.000 δραχμών ή 308,14 ευρώ
& 9. Συνδρομές σε έντυπα συνολικής αξίας 1.199.680 δραχμών ή 6.475,40 ευρώ
Διάφορες τυπογραφικές εργασίες συνολικής αξίας 1.391.500 δραχμές ή 4.083,64 ευρώ

   Στον παραπάνω καταλογισμό οι εμπλεκόμενοι άσκησαν έφεση και με την απόφαση 984/2015 το Έβδομο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου μείωσε τα παραπάνω ποσά στο μισό.
       Όσοι καλούνται λοιπόν να επιστρέψουν τα παραπάνω πόσα είναι οι κάτωθι αιρετοί και δημοτικοί υπάλληλοι: Θύμιος Σωκος, Αντώνης Γαλαζούλας, Γεώργιος Γρηγορόπουλος, Γιάννης Μπίνας, Χρήστος Σερίφης, Θωμάς Πρέζας, Γρηγόρης Καλουδιώτης, Γιώργος Κωτσαρέλης, Αθανάσιος Παλιούρας, Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Θωμά Χαρδαλιά, Κωνσταντίνα Κατσαρή-Μαυραγάνη, Στέφανο Γιαννόπουλο, Γεώργιο Κωστακόπουλο, Αθανάσιο Δαλαγιώργο, Χρήστο Μπελεβωνη, Γιώργο Πατσιαλό, Χαράλαμπο Λιανά Ανδρέα Ψωμιάδη Θεοφάνη Ζαρκαβέλημ Θεόδωρο Σειτανίδη, Ηλία Σιαδήμα, Παύλο Κοντογιάννη, Κωνσταντίνο Τσέλιο, Ανδρέα Μαρνέζο, Κωνσταντίνο Παπουτσή, Χαράλαμπο Μαυρίκα, Κωνσταντίνο Σιδέρη, Αθανάσιο Αλεξάκη, Γεώργιο Ζαμπάρα, Αθανάσιο Σαφαρίκα, Κατίνα Ντελή, Όλγα Κακαβά, Αθανάσιο Τσουράπη, Φωτεινή Τσίνια, Μαρία Παλαμά, Ανδρέα Σαπλαούρα, Λάμπρο Δρέλια, Πάναγιώτη Λαμπρόπουλο και Στέφανο Χατζηανέστη.
   Ανεξάρτητα και πέρα από τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία καλείται σήμερα το σύνολο των αυτοδιοικητικών εκείνης της περιόδου να καταβάλει εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι οι λόγοι για τους οποίους έχουν εκδοθεί αυτά τα τιμολόγια.
   Η τότε δημοτική αρχή αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι εκείνης της περιόδου υποστηρίζουν ότι πολιτικά ενήργησαν σωστά αφού και η ενίσχυση της Επιτροπής Ειρήνης και οι ανάγκες της φιλοξενίας των επισήμων του Δήμου ήταν γεγονότα που επέβαλαν τα παραπάνω έξοδο επικαλούμενα μάλιστα ότι δεν μπορούσαν ποτέ να φανταστούν ότι τα έξοδα του μνημόσυνου των 120 θα μπορούσαν ποτέ να χαρακτηρισθούν ως μη σύννομα.
    Όλοι όσοι καλούνται να καταβάλουν τα παραπάνω ποσά έχουν ήδη προσφύγει σε δικηγόρο της πόλης έτσι ώστε να επιχειρήσουν για πολιτικούς κυρίως λόγους να ανατρέψουν αυτή την απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
http://www.agrinionews.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο