Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015

Κώστας Τριαντακωνσταντής: Πολλοί οι προβληματισμοί για τις απευθείας αναθέσεις μελών Δημοτικού συμβουλίου 2013-2014 Ακτίου Βόνιτσας

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Αγαπητοί Αναγνώστες,
   Σήμερα αρχίζουμε την ενημέρωση σας με δύο ενημερώσεις. Θεωρούμε απαραίτητη την ενημέρωση σας για ευνόητους λόγους.     
              
Ενημέρωση 1. Από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Ν.3463/2006 έχουμε:
Άρθρο 99 Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση:
1.-Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ό ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2.-Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται  με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

       Επίσης ο νόμος για το Καλλικράτη  3852/ του 2010 αναφέρει:
ΑΡΘΡΟ 75: Λειτουργία της Οικονομικής επιτροπής και επιτροπής Ζωής
Παράγραφος 9: Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας......ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 2: Ο Νόμος για το Καλλικράτη αναφέρει:
ΑΡΘΡΟ 14: Κωλύματα και ασυμβίβαστα.
Παράγραφος 3: Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί, σύμβουλοι δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας:

Α.-Όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά τους πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες ( 5.000) ευρώ ετησίως.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ:
Αγαπητοί Αναγνώστες,
    Θεωρώ ότι είναι πολιτικά, δεοντολογικά και ηθικά απαράδεκτο δημοτικοί σύμβουλοι και γενικά οι αιρετοί κατά την διάρκεια της θητείας τους να έχουν οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με το Δήμο που διοικούν σε όποια θέση και αν βρίσκονται.
Ανεξάρτητα του ποσού, ανεξάρτητα αν η προμήθεια προέρχεται από απευθείας ανάθεση ή διαγωνισμό ο αιρετός οφείλει να φαίνεται αλλά κυρίως να είναι ανεπηρέαστος στη άσκηση των καθηκόντων του.
        Κανένας αιρετός με το ζόρι δεν έθεσε υποψηφιότητα. Και στη περίπτωση του Δήμου μας που πακτωλός χρημάτων πήγαινε και πηγαίνει με απευθείας αναθέσεις κατά τη βούληση του Δημάρχου είναι αυτονόητο δεν έχουν όλοι τις ίδιες ευκαιρίες.
       Οι αιρετοί πρέπει να υπηρετούν την ισονομία, την ισοπολιτεία, τη χρηστή διοίκηση, το συμφέρον των Δημοτών και του Δήμου. Να είναι μακράν των πελατειακών πολιτικών σχέσεων και να υπηρετούν τη διαφάνεια. Διαφορετικά στο βάθρο της Δημοκρατίας που είναι η τοπική Αυτοδιοίκηση τίθεται σε αμφισβήτηση  και δικαίως η λειτουργία της.

Ο Πρώην αντιδήμαρχος και σημερινός δημοτικός σύμβουλος Γούδας Μιχάλης

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ με  τις απευθείας αναθέσεις που πήγαν στο τότε  Αντιδήμαρχο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής το 2013 κ. Γούδα Μιχαήλ και σημερινό Δημοτικό Σύμβουλο. (Σε αντίθεση με τους προμηθευτές, εργολάβους που δεν ανέφερα ονόματα, εδώ έχουμε πολιτικά πρόσωπα και θα τα αναφέρω)

458Α
21/4/2013
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων


295,2
459Α
21/4/2013
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός


1881,9
460Δ
21/4/2013
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού


680,46
1176Α
25/9/2013
Προμήθεια  σπόρων , φυτών, δενδρυλλίων ΔΕ Ανακτορίου
972,93
1177Α
25/9/2013
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων


413,18
1184Α
26/9/2013
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού


391,5
                                                                             ΣΥΝΟΛΟ 4.635,17

       Δεν έχω στοιχεία για προμήθειες του κέντρου κοινωνικής μέριμνας και ανάπτυξης για το 2013 στον κ. Γούδα (αν υπάρχουν).

     Για το 2014 για τον πρώην Αντιδήμαρχο και νυν Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γούδα  έχουμε:
365 Α  11/4/2014
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

999,86
552 Α    29/5/2014
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

1691,29
615 Α     20/6/2014
Λοιπός εξοπλισμός

704,79
616 Α     20/6/2014
Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

949,93
685 Α     30/6/2014
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού

649,24
423Γ  19/12/2014     
Προμήθεια λιπασμάτων

2996,76

                              ΣΥΝΟΛΟ

7.991,87

       Ρωτάμε τον κ. Σολδάτο και τον κ. Φερεντίνο, ο παραπάνω Αντιδήμαρχος πόσα χρήματα εισέπραξε (αν εισέπραξε ) τα έτη 2011, 2012;

Ο σημερινός Αντιδήμαρχος Νικόλαος Τσακάλης

Κλείνουμε σήμερα την ενημέρωση σας (και θα συνεχίσουμε) για τις απευθείας αναθέσεις του έτους 2013 με μια εταιρεία- προμηθευτή του Δήμου.
   Στην εταιρεία αυτή  μετέχει ο πρώην Αντιπρόεδρος της οικονομικής επιτροπής και σημερινός Αντιδήμαρχος κ. Τσακάλης Νικόλαος.
Ο νόμος για το Καλλικράτη ορίζει τον Αντιπρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής να είναι από την Αντιπολίτευση. Ο λόγος είναι για να ελέγχει την Δημοτική Αρχή  και να εγγυάται τη νομιμότητα.
Τι έγινε στο Δήμο μας, σκεφθείτε το μόνοι σας.

Έχουμε για την εταιρεία καυσίμων και λιπαντικών μόνο για το 2013:
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ

11Δ
26/2/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικού μέσου του ΚΗΥ 3709
247,02

12Δ
26/2/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΥ 9708
1241,18

13Δ
26/2/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΙ 8976
139,02

14Δ
26/2/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΙ -3728
216,88

15Δ
26/2/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΙ-3717
1242,06

16Δ
26/2/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπανΜΕ 116181
384

223Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΥ 9701
190,01

224Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπανΚΗΥ 9701
126,11

225Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ-116183
400

226Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ  ΜΕ 116183
287,01

227Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ   ΚΗΙ 3728
145,1

228Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ  ΚΗΙ 3709
246,54

229Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 3717
1262,24

230Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ  ΚΗΥ 9708
1258,11

231Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 8976
156,45

232Α
21/3/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΥ 9706
185

716Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΙ-5012
70

717Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΥ- 9701
300

718Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ    ΜΕ-116182
413

719Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ    ΚΗΙ 8964
300

720Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα   ΚΗΙ 3717
1224,24

721Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα     ΚΗΙ 3709
243,26

722Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπανΚΗΙ  8976
127,32

723Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΙ 9708
1224,87

724Α
10/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα    ΚΗΙ 3728
215,17

772Α
27/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαΜΕ 116182
300

773Α
27/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΥ 9701
300

774Α
27/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΥ 9701
250

775Α
27/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ 116182
250

776Α
27/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαΚΗΙ 5012
200

777Α
27/6/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ116182
400

834Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΙ 3717
1231,2

835Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και  ΜΕ 116181
215,73

836Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΙ 3709
199,39

837Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΥ 3644
300

838Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΥ 9708
1233,56

839Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα   ΚΗΙ 8976
138,08

843Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΙ 3728
220,63

844Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΥ 3644
350

845Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν ΚΗΥ 300
300

846Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων   ΚΗΥ 3644
300

847Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΥ 9723
200

848Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα  ΚΗΥ 5012
150,01

849Α
9/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΜΕ 116182
250

850Α
10/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ 116182
150,03

853Α
10/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ   ΜΕ 116182
250

854Α
10/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ 116181
100

855Α
10/7/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ   ΚΗΥ 9701
400

1300Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπΚΗΙ 3728
235,71

1301Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 3717
1195,07

1302Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λι   ΚΗΥ 9708
1262,99

1303Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΙ 3709
223,15

1304Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα  ΚΗΙ 8976
139,08

1305Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπαν  ΚΗΥ 5024
308

1306Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ 116182
1143,2

1307Α
10/10/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΥ 3644
500,15

1408Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπΜΕ 116181
938

1409Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ 116182
580,96

1410Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λι ΚΗΙ 3717
1068,08

1411Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΙ 3709
236,84

1412Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΙ 8976
120,25

1413Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΙ
227,19

1414Α
11/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ  ΚΗΥ 5012
700

1518Α
4/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 3709
248,14

1519Α
4/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 3717
1251

1530Α
9/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 3728
219,76

1531Α
9/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ   ΚΗΥ 9708
1251,18

1532Α
9/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΜΕ 116182
172,49

1533Α
9/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπα ΚΗΥ 5024
352,25

1534Α
9/12/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ  ΚΗΥ 5024
352,25

1404Α
8/11/2013
Προμήθεια καυσίμων και λιπ ΚΗΙ 9708
   1157,74                                                     ΣΥΝΟΛΟ
33.829,96
         Δεν έχω στοιχεία από τη προμήθεια στο παιδικό σταθμό, σχολεία, κτίριο του Δήμου της παραπάνω εταιρείας για το 2013  (Αν υπάρχουν).
    Ρωτάμε τον κ. Σολδάτο και τον κ. Φερεντίνο. Η παραπάνω εταιρεία πόσα χρήματα πήρε με απευθείας αναθέσεις τα έτη 2011, 2012  και από 1/1/2014 μέχρι 31/8/2014 αναλυτικά;

 Αγαπητοί Αναγνώστες
Τώρα το τοπίο  σιγά και σταθερά αρχίζει να ξεκαθαρίζει και θα ξεκαθαρίσει ακόμη περισσότερο.

Τα συμπεράσματα δικά σας....

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ (και αυτά που θα ακολουθήσουν) θεωρώ:

 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ του Δήμου από συστάσεως του  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
     Οι τρείς αντιδήμαρχοι (ο κ. Στούπας, ο κ. Τσακάλης, ο κ. Σώζος)  που δεν πήγαν  στο  Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίζονταν ο απολογισμός του 2013 όλα αυτά (και αυτά που θα ακολουθήσουν) τα ήξεραν.
   Δεν είχαν το πολιτικό θάρρος, ούτε το πολιτικό ανάστημα,  της θετικής ή αρνητικής ψήφου. Γιατί άραγε;
Ο κ Δήμαρχος και βέβαια τα ήξερε.
Δήμαρχε κ Αποστολάκη τι ακριβώς παραλάβατε;         Αργά ή γρήγορα θα αναγκαστείτε να μας πληροφορήσετε. Το ότι μέχρι στιγμής (πέραν από μισόλογα στο Δημοτικό Συμβούλιο) δεν το κάνατε μόνο τυχαίο δεν είναι. Γιατί άραγε;

Οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας που ψήφισαν θετικά στο απολογισμό του   2013 τα ήξεραν αυτά ; (και αυτά που θα ακολουθήσουν;).
Οι κύριοι Αντιδήμαρχοι θα μας απαντήσουν;
Συμφωνούν ναι ή όχι με τις παραπάνω διαχειρίσεις.

Στο μέλλον πάντως θα  αναγκαστούν  να απαντήσουν.
ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ.
Αυτό αγαπητοί αναγνώστες κρατήστε το.6 σχόλια:

 1. K.Τριαντακωνσταντη καλο ειναι να σταματησετε γιατι εκτηθεστε.Ειναι σοβαρα πραγματα αυτα που γραφετε?Ελπιζω να το καταλαβετε και εσεις αλλου ειναι θεμα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ο Μιχαλάκης και ο Κωστάκης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΜΠΡΑΒΟ ΚΩΣΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΜΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙΣ.Ο ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟ.Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΤΑ ΕΧΕΙ ΟΛΑ ΚΑΛΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΡΑΦΕΙΣ ΟΤΙ ΒΑΖΕΙ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ ΤΟ 2014 ΚΑΙ 2015;ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΣ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΑ ΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ;ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΑ;ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΙΚΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κύριε Κώστα κουραστήκαμε να διαβάζουμε για τα παλιά.Τι έκανε ο Αποστολάκης το 2010 με τις αναθέσεις στον κουνιάδο του,τι έκανε ο Φερεντίνος με την ΜΚΟ,κλπ.Τελικά για το σήμερα στον δήμο έχεις να μας πεις;Μάλλον καλύτερα για το αύριο.Τα υπόλοιπα στην συντεταγμένη πολιτεία. Πρόταση έχεις;Πως να λειτουργήσει ο δήμος χωρίς προσωπικό;Κάπως πρέπει να πληρωθούν.Ισως με τιμολόγια καυσίμων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τι λέει παιδί μ' ; Γίνουντι τέτοια πράματα στου δήμου ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κ,κωστα ας πουμε οτι δεν δεχοταν αλλο μαγαζι να παρει τις αναθεσεις του δημου γιατι ξερεις οτι αργουν να πληρωθουν,γιατι δεν μας λες για το δημοτικο καταστημα στην παλαιρο που εκλεισε τοσο καιρο και ανοιξε ξανα πριν λιγες μερες,με τι αιτιολογια εγινε ποιος πηρε την αποφαση αυτη γιατι καποιος απο την δημοτικη αρχη θα την εδωσε,αφου ξερουμε πολυ καλα οτι η συμβαση το απαγορευει να ειναι τοσο μεγαλο διαστημα κλειστο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο