Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον κ. ΑΧΙΛΛΕΑ ΡΟΥΦΗ, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Παλαίρου

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Γράφει ο: Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός


Πρόεδρε της Δημοτικής  Κοινότητας Παλαίρου κ. Ρούφη Αχιλλέα
Aγαπητέ Αχιλλέα 
          Σε λίγες ημέρες αναλαμβάνετε τα καθήκοντα σας ως Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παλαίρου σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 26ης Μαΐου και το νόμο που ψήφισε η νέα κυβέρνηση της δεξιάς.  
         Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας ευχηθώ υγεία, πολύ  δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο σας. Το χαμόγελο που σας χαρακτηρίζει και με ψηλά το κεφάλι, εύχομαι από καρδιάς να τα διατηρήσετε σε όλη τη θητεία σας και φυσικά μόλις παραδώσατε προϊόντος του χρόνου στον επόμενο Πρόεδρο. 
     Χαίρομαι ιδιαίτερα που ένας νέος άνθρωπος γίνεται δημόσιο, πολιτικό πρόσωπο, ενεργός πολίτης. 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το εξής:
“Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: 
Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. 
Δεύτερον ότι κατά νόμους άρχει. 
Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει.” 
- Αγάθων,450-400 π.Χ. 

Και σε ελεύθερη μετάφραση:
    Ο άρχων πρέπει να έχει κατά νουν τρία πράγματα: -πρώτον, ότι διοικεί ανθρώπους (με τις ατέλειες και τις αδυναμίες τους, με παράπονα δίκαια ή και παράλογα, αλλά πάντως πνευματικά όντα και όχι ζώα).
-δεύτερον, ότι διοικεί σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους της πολιτείας (γραπτούς και άγραφους) και συνεπώς είναι απαράδεκτο να εκτρέπεται σε υπερβασίες, αυθαιρεσίες και αδικίες.
-και, τρίτον, ότι δεν είναι αιώνιος άρχων, κάποτε θα εκπέσει της αρχής και πρέπει ως εκ τούτου, να είναι πολύ προσεκτικός, ώστε όταν απομακρυνθεί από την εξουσία να έχει αφήσει αγαθές εντυπώσεις, τόσο για τις ικανότητές του, όσο και για τις αρετές του.........


Eπίσης θα σας θυμίσω την δική σας δέσμευση απέναντι στους Δημότες.
Γράψατε τα παρακάτω:
"Συμμετέχω για πρώτη φορά στις Δημοτικές εκλογές με σκοπό να συνεισφέρω στα δρώμενα του τόπου μου. Πιστεύοντας στις αρχές και τις αξίες όλων αυτών των πολιτών που με στηρίζουν, αποφάσισα να παλέψω για τα ιδανικά που υποστηρίζω με ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη. Θα είναι τιμή μου να στηρίξετε την υποψηφιότητά μου, για μια Πάλαιρο όπως όλοι την έχουμε φανταστεί!"

Σας θυμίζω επίσης το εξής:
         Για μία ακόμη φορά οι πάντες επιβάλλεται να κατανοήσουν το εξής απλό. Είναι διαφορετικό το φυσικό πρόσωπο με το οποίο ουδέποτε ασχολήθηκα και άλλο το πολιτικό πρόσωπο. Το φυσικό πρόσωπο με δική του θέληση έγινε και πολιτικό -δημόσιο πρόσωπο. 
      Οι θετικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες καθώς επίσης οι αρνητικές του προτάσεις, πρωτοβουλίες και ενέργειες, τα λάθη του, οι παραλείψεις του καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή μας.  
        Συνεπώς η κριτική μου δεν έχει να κάνει με το φυσικό πρόσωπο αλλά με το Πολιτικό- Δημόσιο Πρόσωπο.

Επαναφέρω τις βασικές μου θέσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση:
    Το μέλλον απαιτεί μια ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Ανοιχτή, συμμετοχική, ανανεωμένη ριζικά  σε ιδέες,  πρακτικές, αναπτυξιακή ,αρωγός των πολιτών. Μία αυτοδιοίκηση που να διεκδικεί από την κεντρική εξουσία και που να μπορεί να αξιοποιεί και να αναδεικνύει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα. 
      Μία Αυτοδιοίκηση κυψέλη δημιουργίας και προοπτικής, πρωταγωνίστρια στην τέχνη, στην κουλτούρα, τον πολιτισμό, στον αθλητισμό. Στήριγμα των γηρατειών και ελπίδα των νέων. Μία Αυτοδιοίκηση προόδου και προοπτικής. Μια Αυτοδιοίκηση πρωταγωνίστρια στην ανάκαμψη και την ανάταση της πατρίδας μας. 
       Συνταγματικά και σωστά έχει εξασφαλιστεί η Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ανομία.

Είναι χρήσιμο να σας υπογραμμίσω βασικές νομικές δεσμεύσεις σας, τις οποίες επιβάλλεται να  τηρείτε και να σέβεστε.
1)-Το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του υποχρεωτικά μία φορά το μήνα, καθώς και όταν το απαιτούν οι υποθέσεις της Κοινότητας.
2)-Οι συνεδριάσεις του συμβουλίου είναι δημόσιες και γίνονται στο γραφείο της Κοινότητας.
3)-Αν ο Πρόεδρος παραλείπει αδικαιολόγητα επί δύο συνεχείς μήνες ή δύο συνεχείς φορές να συγκαλέσει το συμβούλιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και σε περίπτωση υποτροπής να τιμωρηθεί με τη ποινή της έκπτωσης από το αξίωμα του.
4)-Δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι σύμβουλοι Δημοτικής Κοινότητας, όποιοι συνδέονται με το δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα, εκτός από τους συνδέσμους, με σύμβαση προμήθειας, εκτέλεσης δημοτικού έργου, παροχής υπηρεσιών, παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης δημοτικού έργου ή δημοτικής υπηρεσίας με αντικείμενο αξίας πάνω από πέντε χιλιάδες ( 5.000 ) ευρώ ετησίως.
5)-Ο Πρόεδρος της Κοινότητας ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από το Δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στο δήμαρχο και τα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της Κοινότητας, συνεργάζεται με το Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τις αρμόδιες δημοτικές  υπηρεσίες προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της Κοινότητας. Παρακολουθεί τη προώθηση από το Δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν  σταλεί σε αυτόν.
6)-Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη δημοτική κοινότητα.
7)-Ο Πρόεδρος μεριμνά για τη καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Κοινότητας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς τη τεχνική υπηρεσία δια του αρμοδίου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές.
8)-Ο Πρόεδρος και το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας με αποφάσεις του εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τη Κοινότητα.
9)-Είναι υποχρεωτική η πραγματοποίηση μιας Λαϊκής Συνέλευσης  ετησίως  των Δημοτών ή κατοίκων της Κοινότητας , όπου συζητούνται θέματα της Κοινότητας.
10)-Οι Δημοτικές και  Κοινοτικές αρχές, προκειμένου να λάβουν απόφαση για σοβαρά θέματα που ανήκουν στη σφαίρα των αρμοδιοτήτων τους, μπορούν να διεξάγουν τοπικό δημοψήφισμα.

Αγαπητέ Αχιλλέα 
       Η Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου και η ευρύτερη περιοχή του όρμου Παλαίρου- Πογωνιάς βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι σε ότι αφορά την αναπτυξιακή της προοπτική και τη καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων της (Δημοτών, επισκεπτών). 
       Κατά τη γνώμη μου και τη πολιτική οπτική που θεωρώ για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο.
           Δυστυχώς τις δύο προηγούμενες Δημοτικές περιόδους η παρουσία τους ήταν  σχεδόν πολιτικά ανύπαρκτη. Θέμα που ανάδειξα πολλές φορές μέσα από τα άρθρα μου. Κάνω έκκληση σε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Αγαπητέ Αχιλλέα 
           -Διάφοροι αυθεντικοί υβριστές μου έχουν πει και έχουν γράψει άθλιες αθλιότητες για εμένα. Νομίζουν ότι δεν τους ξέρω. Τους γνωρίζω έναν προς ένα. 
      -Μην τους ακούτε. Σε εμένα θα βρείτε έναν ανιδιοτελή συμπαραστάτη και αρωγό στο δύσκολο έργο σας, εφόσον κρίνετε ότι μπορώ να σας φανώ χρήσιμος.

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. 

(Το δεύτερο μέρος της επιστολής θα δημοσιευτεί στις 29-08-2019)


28 σχόλια:

 1. Για μια ακόμη φορά αποδεικνύει ο δάσκαλος ότι τιμά το ρόλο του. Νουθετεί, διαπαιδαγωγεί, προβληματίζει. Υπάρχουν καλοπροαίρετοι να τα μελετήσουν και να σκεφτούν τα μηνύματα που προσπαθεί μέσα από το άρθρο να περάσει; Θα δούμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙ Ο ΡΟΥΦΗΣ ΚΑΙ Ο ΒΙΤΣΑΣ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΔΩΜΑΤΙΑ ΑΝΤΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΟ ΜΕΣΑ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΕΒΑΖΕ Ο ΜΑΓΑΖΑΤΟΡΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΤΑΜΠΕΛΕΛΕΣ ΒΙΤΣΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΓΙΑ ΑΣΤΕΙΑ ΝΑ ΚΑΘΕΣΑΙ ΣΤΟ ΝΑΥΤΑΚΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΕΛΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Aχιλλέα έρχονται οστρογάμπρια , παγωμένοι βοριάδες, καύσωνες . Μείνε μακριά από αυτά. Δεν σε αφορούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. τι να δούμε ?
  Ο Αποστολάκης Υπερδήμαρχος και τροπαιουχος για αλλά 4 χρονάκια
  κουράγιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Στο χέρι σου είναι Αχιλλέα να προστατεύσεις τον εαυτόν σου. Ο δάσκαλος σου είπε τις κακοτοπιές. Τον ξέρω πολύ καλά. Δεν λέει και δεν κάνει ποτέ τυχαία κάτι. Θα κρίνει πως θα πολιτευτείς και θα επανέλθει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αν ζούσε ο καλαμαριάς ούτε βίτσας Θα υπήρχε ουτε πρατήριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Περιμενε λιγο δασκαλε. Εχε υπομονη. Μηβτρεχεις γιατι θα σκονταψεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ό ΚΏΣΤΑΣ ΔΕΝ ΤΑ ΛΈΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΤΟΥ
  ΤΑ ΛΈΕΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΨΗΦΊΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΊΔΙΟΥΣ.
  ΚΑΙ ΌΣΟΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΌΣΟΙ ΘΈΛΟΥΜΕ ΔΕΝ ΤΑ ΔΙΑΒΆΖΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ Ο ΚΏΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΉΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οταν εκλέγονται οι άριστοι και όχι οι άριστοι, η κατευθυνόμενη και όχι αυτοκινουμενη, αυτή με τα ωραία λόγια Όχι τον ωραίο λόγο. Τότε το μόνο που έρχεται είναι η στασιμότητα ή ακόμα και η οπισθοδρόμηση. Αγαπώ το χωριό μου και πραγματικά θέλω να το δω να ευδοκιμεί, με το συγκεκριμένο όμως άνθρωπο και γνωρίζοντας τη δράση του στα κοινά μέχρι τώρα, δεν με αφήνει και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Πραγματικά ελπίζω να κάνω λάθος αν και πολύ αμφιβάλλω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Tα συμφέροντα είναι μεγάλα. Οι πειρασμοί είναι πολλοί. Καθαρά χέρια χρειάζονται.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Aχιλλέα να διοικείς εσύ και όχι το γνωστό παράκεντρο. Τα αυτοκίνητα του Δήμου από 1/9 να τα πάρεις από εκεί. Διαφορετικά ………...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Τι θα κάνεις Αχιλλέα με αυτούς που δεν πληρώνουν στο Δήμο για νερό, πλατείες, πισίνες κλπ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Είναι όπως τα Μαθηματικά που διδάσκει ο Κώστας
  δέν τα διδάσκει για τον εαυτό του αφού τα ξέρει τα Μαθηματικά
  τα διδάσκει ο Κώστας για τους Μαθητές του τα Μαθηματικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Μπαίνουμε σε δεκαήμερο σημαντικών εξελίξεων σε πολλά επίπεδα, οι οποίες αφορούν το Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας. Ο σώζων εαυτόν σωθήτω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Ο πρόεδρος αν δεν γνωρίζει το πεζοδρόμιο απ'την καλή κι απ'την ανάποδη δε πρόκειται να κάνει τίποτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Aχιλλέα μακριά από λαμόγια, εργολάβους, ηλεκτρουδραυλικούς, Μπούλη , καντινάδες κλπ. Να είσαι ελεύθερος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Τώρα που έπιασε δουλειά η δικαιοσύνη ο Ρούλης κούρνιασε. Έρχεται και η δική του σειρά. Αλήθεια Αχιλλέα θα επιτρέπεις το πάρτι με το δημόσιο χρήμα. Ο Τάκουλας και ο Mπάλιος έκαναν ότι δεν καταλάβαιναν . Εσύ τι θα κάνεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Τι να κανει ο αχχιλεας ρε παιδια.εδω μονο ο τακουλας θα μπορουσε να βγαλει την παλαιρο ασπροπροσωπη αλλα δυστηχως ο κοσμακης της παλαιρου δεν εχει ιδεα το τι ψιφιζει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Μεγάλος ο κάρυ και πιο δυνατός και μην γράφετε αρλουμπες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Mε τις παρανομίες στη παραλία τι θα κάνεις Αχιλλέα; Σε περιμένει αρκετή δουλειά. Αν θέλεις να φτιάξεις ομελέτα πρέπει να σπάσεις αυγά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Για να δούμε τώρα την αγάπη για τον τόπο σου που τόσο διατυπανιζες προεκλογικά.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αυτή τη βδομάδα δύο από τη δημοτική ομάδα της πλειοψηφίας απολογούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Μπράβο Κώστα για το θάρρος σου. Το είπες και το έκανες. Θα ακολουθήσουν και άλλοι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Ο λαός θέλει αποτελέσματα τριαντακωσταντη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Η ομελέτα γίνετε με συγκρούσεις και με καρδιά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Πόσο είναι ο μισθός του προέδρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Γεωργοθόδωρος και πολλά μέλη του ΔΣ της πλειοψηφίας παρέστησαν στην ορκωμοσία του Δημάρχου Λευκάδος Καλού. Παρουσιάστηκε και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Λευκάδος καταγόμενος από Ζαβέρδα. Παιδιά το τυρί το είδατε; H φάκα ξέρετε ποια είνα: Nα ετοιμάσετε τη Φιλαρμονική και να υποδεχτείτε στη περαταριά τα σκουπίδια της Λευκάδας. Μετά να κάνετε ένα γλέντι με ψητές πρατίνες και αναψυκτικά ( μπύρες, ουίσκι και σπέσιαλ ουίσκι) στη Πλατεία της Ζαβέρδας. Αυτή θα είναι η ανάπτυξη. Το χορό να σύρουν πρώτοι οι γνωστοί Ξενοδόχοι που με μανία στήριξαν Κάρυ κλπ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. H έναρξη έγινε. Κάποιοι κρύφτηκαν. Σειρά έχει ο αυθεντικός υβριστής και οι αθλιότητες του. Κανένα δελτίο τύπου δεν βλέπω.Ακολουθούν τα Σκλάβαινα. Και έπονται πλείστες όσες υποθέσεις. Θα βγάλουμε καλό χειμώνα. Τώρα για την Άνοιξη δεν ξέρω που θα βρίσκονται μερικοί. Το σκληρό πολιτικό ροκ θα έχει πολλούς ρυθμούς. Το δάσκαλο τον είδα αποφασισμένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. H έναρξη έγινε. Κάποιοι κρύφτηκαν. Σειρά έχει ο αυθεντικός υβριστής και οι αθλιότητες του. Κανένα δελτίο τύπου δεν βλέπω.Ακολουθούν τα Σκλάβαινα. Και έπονται πλείστες όσες υποθέσεις. Θα βγάλουμε καλό χειμώνα. Τώρα για την Άνοιξη δεν ξέρω που θα βρίσκονται μερικοί. Το σκληρό πολιτικό ροκ θα έχει πολλούς ρυθμούς. Το δάσκαλο τον είδα αποφασισμένο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο