Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια συνεδρίαση του ΝΠΔΔ Δήμου Ξηρομέρου την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

              Καλεί σε Έκτακτη -Κατεπείγουσα Δημόσια Συνεδρίαση την Εικοστή Ενάτη (29η) του Μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 και την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για λήψη Αποφάσεων στα κάτωθι θέματα:

1.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε ΑΣΤΑΚΟΥ. 
2.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε ΦΥΤΕΙΩΝ. 
3.-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε ΑΛΥΖΙΑΣ.

  -Ο λόγος του κατεπείγοντος οφείλεται στο γεγονός ότι την 30.08.2019 λήγει η διάρκεια των συμβάσεων και ο ανάδοχος αιτείται παράταση. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρκούσης Βασίλειος..........ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Ναούμης Νικόλαος
2.-Βελόνας Απόστολος
3.-Σαλτογιάννης Χρήστος
4.-Kάντζου Δέσποινα
5.-Πολύζος Βασίλειος
6.-Κολλιάς Ιωάννης

Αναπληρωματικά Μέλη 
7.-Τσάρκος Βασίλειος
8.-Ταμπάκης Ηλίας 
9.-Ζαγκότας  Βασίλειος
10.-Καλλισώρας Νικόλαος 
11.-Σταμουλάκης Σωτήριος
12.-Τζοβόλα Ουρανία


1 σχόλιο:

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο