Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Έλεγχοι για μαύρη εργασία

Ανακοινώθηκαν  τα αποτελέσματα των ελέγχων  αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι τις 30 Απριλίου 2014. Τι προέκυψε για την Αιτωλοακαρνανία. 
εργασία
Τα εν λόγω στοιχεία  αντλούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ και της ΕΥΠΕΑ,  καταχωρούνται σε ειδική βάση δεδομένων, όπου γίνεται η επεξεργασία και ανάλυση τους από το Τμήμα Ανάλυσης, Τεκμηρίωσης  και Αξιοποίησης  Δεδομένων της  Δ/νσης  Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας  του Σ.ΕΠ.Ε. και παρουσιάζονται αναλυτικά και σε μηνιαία βάση, στο ειδικό τεύχος «ΑΡΤΕΜΙΣ» που  περιλαμβάνει όλο ...........
το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, για την καταπολέμηση της ανασφάλιστης και αδήλωτης εργασίας.
Όπως επισημάνεται στη σχετική έκθεση, ένας εκ των βασικών μοχλών της παραοικονομίας είναι η αδήλωτη εργασία, η οποία αποτελεί σκόπελο στην προοπτική ανάπτυξης της κάθε χώρας.
Η χώρα μας παρουσιάζει διαχρονικά, μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παραοικονομίας και αδήλωτης εργασίας.
Η έκταση του φαινομένου αυτού έχει δυσμενείς και πολυεπίπεδες επιπτώσεις καθώς υποβαθμίζει- πρώτα και κύρια – τα δικαιώματα και την προστασία των ίδιων των εργαζομένων, αποδυναμώνει τα δημόσια έσοδα και τη χρηματοδοτική επάρκεια του ασφαλιστικού συστήματος, νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και υπονομεύει καίρια τις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Με αφορμή την έναρξη ισχύος από 15 Σεπτεμβρίου 2013,  της Υ.Α Υπ. Αριθμ. 27397/122/19.8.2013 (ΦΕΚ 2062/Β’ / 23 Αυγούστου 2013), που προβλέπει αυστηροποίηση των προστίμων και με σκοπό την δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου  της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αποφάσισε την εφαρμογή ενός επιχειρησιακού πλαισίου δράσης,  με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων ελεγκτικών φορέων του Υπουργείου (ΣΕΠΕ και ΕΥΠΕΑ)  και την υλοποίηση εστιασμένων ελέγχων σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Ο υπουργός κ. Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας η υπόθεση της καταπολέμησης της παραβατικότητας στην εργασία και την κοινωνική ασφάλιση δεν έμεινε στα λόγια και τις καλές προθέσεις, αλλά συνοδεύεται με χειροπιαστά και μετρήσιμα αποτελέσματα.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου «ΑΡΤΕΜΙΣ» για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας και για το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως 30 Απριλίου 2014, ελέγχθηκαν 12.792 επιχειρήσεις στο σύνολο των κλάδων της οικονομίας και σε σύνολο 81.433  εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 1.507. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τις 15 Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία, φτάνουν πλέον τα 15.641.821 ευρώ.
Στην Αιτωλοακαρνανία ελέχθησαν 281 επιχειρήσεις, το σύνολο των εργαζομένων στις οποίες ήταν 1353, εκ των οποίων οι 10 αδήλωτοι (0,74%).
 http://agrinioreport.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο