Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Επίσκεψη των Βουλευτών της Επιτροπής Υδάτινων Πόρων στην Αιτωλοακαρνανία

Η Βουλευτής Αιτωλ/νίας της Δημοκρατικής Αριστεράς Νίκη Φούντα συμμετείχε στις συνεδριάσεις για τον προγραμματισμό της τρέχουσας χρονιάς και της θεματολογίας που θα απασχολήσει τις Επιτροπές Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Υποεπιτροπής Υδάτινων Πόρων.........


   Βασική πρόταση της κ. Φούντα ήταν η επίσκεψη του συνόλου των βουλευτών-μελών της Υποεπιτροπής Υδάτινων Πόρων στην Αιτωλοακαρνανία, ένα Νομό με τον μεγαλύτερο υδάτινο πλούτο στην Ελλάδα (κατέχει το 30% των Εθνικών Υδάτινων Πόρων). Το πρόγραμμα, σύμφωνα με την πρόταση, θα περιλαμβάνει την ξενάγηση στα Δέλτα των τριών ποταμών (Αχελώος, Εύηνος, Μόρνος), στις πέντε σημαντικότατες λίμνες του Νομού (Τριχωνίδα, Αμβρακία, Λυσιμαχεία, Οζερός, Βουλκαριά), και φυσικά στην λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου και τον Αμβρακικό Κόλπο.    Στα σπουδαία αυτά οικοσυστήματα ο πρωτογενής τομέας  και η τοπική οικονομία και ανάπτυξη συναντούν την προστασία του Περιβάλλοντος (Αγροτική παραγωγή, Αλιεία, Αλυκές, θαλάσσιος Τουρισμός και Υποδομές). Η πρόταση της Βουλευτού συμπληρώνεται από επισκέψεις στα τρία μεγάλα φράγματα της ΔΕΗ στο Νομό, σε άλλα μικρότερα, καθώς και σε περιοχές εκτεταμένης αγροτικής παραγωγής, με προβλήματα άρδευσης. Τέλος, με αναφορά στην Βόρεια και Δυτική Αιτωλοακαρνανία, προτάθηκαν δράσεις για την διαμόρφωση προτάσεων που θα αφορούν  στην συνύπαρξη των Υδατοκαλλιεργειών με τον Τουρισμό, καθώς και των σημαντικότατων ελλείψεων που παρουσιάζονται στο εκεί αρδευτικό, αλλά ακόμη και υδρευτικό, δίκτυο.
  Η πρόταση συνοψίστηκε στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος συνολικής διαχείρισης των Υδάτων και ανάδειξης λύσεων των επιμέρους προβλημάτων (περιβαλλοντικά, παραγωγικά, αρδευτικά, υδρευτικά, ενεργειακά), κάτω από την «ομπρέλα» όμως, ενός συνολικού σχεδιασμού βιώσιμης ανάπτυξης για τον Νομό που θα αφορά στα Ύδατα. Στο πρόγραμμα προστέθηκε από την Βουλευτή και η ιδέα μιας Ημερίδας όπου θα ενημερωθούν οι πολίτες για τα συμπεράσματα των επισκέψεων και τις προτεινόμενες λύσεις από τους εκπροσώπους όλων των Κομμάτων.
     Η πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και το σύνολο των Βουλευτών,  αποδέχθηκαν την πρόταση και πλέον απομένει η διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος από την κ. Φούντα, καθώς και οι επιμέρους διαδικαστικές διευθετήσεις της –κατά πάσα πιθανότητα- διήμερης επίσκεψης.
 Οι προτάσεις που κατέθεσε για την επιμέρους θεματολογία:
Για την Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος:
Η ελληνική προεδρία της ΕΕ και οι Προτεραιότητες για το Περιβάλλον
Εξόρυξη υδρογονανθράκων
Δασικό νομοσχέδιο
Διαχείριση απορριμμάτων
Χωροταξικός σχεδιασμός και Χρήσεις Γης – Περιβαλλοντική Αδειοδότηση
Ενεργοποίηση ελεγκτικών μηχανισμών – Εφαρμογή Διατάξεων (πχ αρμοδιότητες Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Επιτροπή κατεδαφίσεων, κ.α.)
Κωδικοποίηση περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Δράσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο
Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων 
Στο πλαίσιο της τελευταίας θεματικής για την ενεργειακή αναβάθμιση, προτάθηκε η από κοινού, με όλους τους Βουλευτές, κατάθεση τροπολογιών για την ενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, ως θέματος κοινής αποδοχής.

Για την Υποεπιτροπή Υδάτινων Πόρων, πέραν της επίσκεψης και της Ημερίδας:
Εκτροπή Αχελώου
Αμβρακικός και περιβαλλοντική- παραγωγική υποβάθμισή του
Αρδευτική Πολιτική και νέες τεχνολογίες  - διαχείριση γεωτρήσεων
Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης- έλεγχος και αρμοδιότητες
Γαλάζια Πολιτική της ΕΕ
Ένταξη της έννοιας της κατάλληλης διαχείρισης Νερού στην σχολική εκπαίδευση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο