Αναζήτηση ΞηρόμεροNews. -Παρακαλώ συμπληρώστε αυτό το πεδίο!

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου την Τρίτη 29 Οκτωβρίου

O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 Καλεί σε  Τακτική Συνεδρίαση την Εικοστή Ενάτη (29η)  του Μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. στην  Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν. 3852/2010, για  λήψη Απόφασης στα κάτωθι  θέματα :

1.-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ  «ΜΥΤΙΚΑΣ Α.Ε.» 
2.-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ  ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ «ΑΣΤΕΡΙΑΣ Α.Ε.»
3.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ....................4.-ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΑΔΕΙΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ,  ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ.
 5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ , ΩΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΦΥΤΕΙΩΝ.  
6. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ κα ΡΟΥΛΙΑ ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ κα ΜΑΛΙΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
8. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ  ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2012-2013.
9. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2013.

     Ο  Πρόεδρος
   Παπαναστάσης Στυλιανός

   Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος κος Πυθαγόρας Σαμαράς  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.      κα. Κωστούλα Κουμανδράκη-Σαμαρά – Ενταύθα
2.      κα. Ευθυμία Χ. Καραπάνου-Κολοβού – Αγρίνιο       
3.      κ. Φώτιο Π. Λιβάνη – Ενταύθα      
4.      κ. Ιωάννη Α. Ζορμπά – Αθήνα      
5.      κ. Ανδρέα Α. Μαγγίνα – Ενταύθα   
6.      κ. Σπύρο Γ. Λυμπεράτο – Ενταύθα     
7.      κ. Ζώη Χ. Μητσάνη – Ενταύθα 
8.      κ. Νικόλαο Β. Μπίτα – Παλαιομάνινα
9.      κ. Γιώτη Αλέξανδρο - Ενταύθα   
10.   κ. Σπύρο Θ. Λύτρα –  Ενταύθα 
11.   κ. Ηλία Α. Ταμπάκη –   Πειραιάς 
12.   κ. Σπύρο Α. Καϋμενάκη – Μύτικας
13.   κ. Μουρκούση Βασίλειο – Κανδήλα    
14.   κ. Παναγιώτη Ε. Γαζέτα – Ενταύθα      
15.   κ. Αναστάσιο Χ. Κατσιπάνο –  Αγρίνιο    
16.   κ. Ιωάννη Γ. Λύτρα –  Αγρίνιο   
17.   κ. Κων/νο Β. Κυριάκο – Βασιλόπουλο    
18.   κ. Κων/νο Θ. Μπαμπούρη – Ενταύθα
19.   κ. Απόστολο Π. Ντίνο – Ενταύθα
20.   κ. Κων/νο Ι. Λαϊνά – Ενταύθα
21.   κ. Κατσαούνη Ελευθέριο- Μύτικα
22.   κ. Ερωτόκρ. Π. Γαλούνη - Αρχοντοχώριο
23.   κ. Θωμά Ι. Ρετούλη - Αρχοντοχώριο
24.   κ. Παναγιώτη Ι. Τζαχρήστα - Φυτείες
25.   κ. Παντελή Κ. Ψηλό - Φυτείες
26.   κ. Γεράσιμο Δ. Βότση -  Ενταύθα

ΚΟΙΝ/ΣΗ:

 Πρόεδροι Τ.Κ. Μύτικα, Αρχοντοχωρίου , Φυτειών

-Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια
* Ξηρόμερο αγαπημένο... Τι λες για όλα αυτά λοιπόν;