Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 

      Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 30 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Περί ψήφισης νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Στούπας)
2.-Περί τροποποίησης απόφασης για λειτουργία λαϊκής αγοράς Βόνιτσας και Κατούνας. (Εισηγητής κ. Στούπας)......3.-Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2014. (Εισηγητής κ. Στούπας)
4.-Περί εγκρίσεως 1ου ΑΠΕ του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
5.-Περί αποδοχής πίστωσης 146.600,00 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ψηφιακή Σύγκλιση για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς και δράσης του νέου Καλλικρατικού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
6.-Περί αποδοχής πίστωσης 20.000,00 € από τον Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου για την δημιουργία βασικών υποδομών Ιπποδρομίου» - αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
7.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την μελέτη «Τοπογραφική μελέτη έργου Αγροτική οδοποιία Δήμου Μεδεώνος». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
8.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Τεχνογεωλογική μελέτη για την αποκατάσταση εγκύλου εντός οικισμού Κατούνας στην οδό Βασιλέως Γεωργίου». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
9.-Περί έγκρισης παραλαβής μελέτης «Στατική μελέτη θαλάσσιας περιοχής σύνδεσης Χώρας-Αγίας Παρασκευής». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)
10.- Συζήτηση περί έγκρισης καταβολής ποσού για υπηρεσίες κατά το διάστημα 1999-2009, στην Δικηγόρο κα Τζεφριού Μαρία, μετά από αίτησή της. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
11.-Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
12.-Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
13.-Περί έγκρισης καθορισμού ύψους αμοιβής για πληρωμή δικηγόρου για την υπεράσπιση του Δήμου για υπόθεση Χ.Υ.Τ.Α. Παλαίρου (προσβολή Περιβαλλοντικών όρων). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
14.-Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την αντιμετώπιση των δαπανών από την διενέργεια τουρνουά Ποδοσφαίρου. (Εισηγητής κ. Γούδας)
15.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγήτρια κα Βασιλάκου)
16.-Περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης», λόγω συνταξιοδότησης. (Εισηγήτρια κα Βασιλάκου)
17.-Περί έκτακτης επιχορήγησης «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», για μεταφορά βιβλίων. (Εισηγήτρια κα Βασιλάκου)
18.-Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», λόγω συνταξιοδότησης. (Εισηγήτρια κα Βασιλάκου)
19.-Περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου «Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κα Λιόντου-Κέστου)
20.-Περί καθορισμού του τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2014 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
21.-Αίτημα μείωσης μισθώματος σταθμού κινητής τηλεφωνίας από την COSMOTE στην Πογωνιά. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
22.- Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους δικαιώματος βοσκής και προστίμων Κ.Ο.Κ.. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
23.-Περί εκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση «Βοϊδολίβαδο» της Τοπικής Κοινότητας Κονοπίνας. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος Κονοπίνας)
24.-Αιτήσεις για μείωση λογαριασμών από χρηματικούς καταλόγους ύδρευσης.
25.- Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013. (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)
26.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο