Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021

e- ΕΦΚΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ


Ανακοίνωση – γνωστοποίηση 
Με την 54147/16027 Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ 81/τ. Β’/15-01-2021) αποφασίστηκε η έναρξη λειτουργίας της Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ Λευκάδας με έδρα την Λευκάδα (ασφαλιστική περιοχή Λευκάδα-νήσοι Λευκάδας – πρώην Δήμοι Ανακτορίου και Αλυζίας) και ταυτόχρονα η κατάργηση του Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Λευκάδας, στο οποίο με την 293164/10-11-2020 απόφαση του κ. Διοικητή e- ΕΦΚΑ (ΦΕΚ 5084/18-11-2020) έχει συγχωνευτεί το Περιφερειακό τμήμα μη Μισθωτών Λευκάδας.....
Από την 20/1/2021 αρχίζει η μεταστέγαση των υπηρεσιών e- ΕΦΚΑ μη Μισθωτών Λευκάδας, στο κτίριο που στεγάζεται η Υπηρεσία e- ΕΦΚΑ Μισθωτών Λευκάδας (Πεφανερωμένης 2, Λευκάδα). 

Για αυτόν τον λόγο και μέχρι της ολοκλήρωσης της μεταστέγασης, τα τηλέφωνα της Υπηρεσίας e- ΕΦΚΑ μη Μισθωτών Λευκάδας δεν λειτουργούν. 

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται από τα τηλέφωνα 2645024876 – 2645022391, καθώς επίσης από τα email misth.leykada@efka.gov.gr. και mmisth.leykada@efka.gov.gr

Για υποθέσεις που χρειάζεται η διαπροσωπική επικοινωνία δύναται να προσδιοριστεί συνάντηση στα γραφεία της Υπηρεσίας e- ΕΦΚΑ Μισθωτών, διατηρώντας όλες τις προβλεπόμενες υγειονομικές προφυλάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: