Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2021

Έλεγχος νομιμότητας στα ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ των δημοτών. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του έργου με νόμιμες διαδικασίες
    ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 


ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα. 

Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός 

Μέλος Επιτροπής Διαβούλευσης 


17-01-2021 

Αγαπητοί Αναγνώστες 

<< To πολιτικό ναυάγιο της πολιτικής του Δημάρχου κ Αποστολάκη στα ΟΧΘΙΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ. Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης στο Δήμο;>>....
Στη θέση ΟΧΘΙΑ της ΔΕ ΠΑΛΑΙΡΟΥ διαχρονικά συμβαίνει το φυσικό φαινόμενο της κατολίσθησης. Ένα μεγάλο πρόβλημα , το οποίο δεν αντιμετωπίστηκε ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ από καμία Δημοτική Αρχή των πρώην Δήμων Κεκροπίας, Παλαίρου και του σημερινού Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. 

Ξεκινώ με την πάγια τακτική μου. ΔΕΝ ασχολούμαι με εργολάβους και προμηθευτές. Κάνω πολιτική κριτική στη Δημοτική Αρχή και στα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Μία αναγκαία διευκρίνηση . Στο σημερινό θέμα θα ασχοληθούμε μόνο με το έργο 

<< Βελτίωση ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ της Δ.Ε ΠΑΛΑΙΡΟΥ>>. 

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 231/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής οριστικός ανάδοχος του έργου << << Βελτίωση ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ της Δ.Ε ΠΑΛΑΙΡΟΥ>> αναδεικνύεται η εργοληπτική επιχείρηση: << ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ>> με οικονομική προσφορά : 356.220,32 (προ ΦΠΑ) και προσφερθείσα μέση έκπτωση : 36,90 τοις εκατό. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€ με Φ.Π.Α και η πίστωση προέρχεται από την ΣΑΕ 571 (2014ΣΕ57100004). 

Η ανάδοχος εργοληπτική επιχείρηση << : << ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ >> εγκαταστάθηκε στο έργο την 25-02-2019 με προθεσμία εκτέλεσης την 25-02-2020. 

Παρακαλώ προσέξτε. 

Περίπου το Φλεβάρη- Μάρτη του 2019 ( δύο μήνες πριν τις εκλογές του 2019) έγινε η ασφαλτόστρωση από τη Συκιά του Μάνταλου μέχρι τη στροφή του Μύτικα. Είναι ο κεντρικός δρόμος της Παλαίρου που αναφέρεται παρακάτω. 


Απόφαση 1 με αριθμό 110/2020 

Στο σημείο αυτό παρακαλώ τον αναγνώστη να διαβάσει ολόκληρη την επισυναπτόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 110/2020 με ημερομηνία συνεδριάσεως 22 Μαΐου 2020. Δώστε σημασία στην ημερομηνία. 

ΣΧΟΛΙΑ. 

1) Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έγινε τροποποίηση της αρχικής μελέτης του έργου Σε ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ .Αναφέρεται στην απόφαση. 

<<Ο 1ος Α.Π.Ε & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ( Τακτοποιητικός ) συντάχθηκαν προκειμένου να τακτοποιηθούν και συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες πού προέκυψαν μετά την οριστική απόφαση και η κατολίσθηση να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή σαρζανέτ και όχι φρεατοπασσάλων όπως αρχικά προβλεπόταν>> . 

Αυτό φαίνεται και στις φωτογραφίες που τράβηξα τέλος Οκτωβρίου του 2020. 

Το ποιος ή ποιοι έχουν ευθύνη ή ευθύνες για τη τροποποίηση αυτή ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 

2) Στην απόφαση 110/2020 υπάρχει η παράγραφος. 

<<Στον ήδη ασφαλτοστρωμένο κεντρικό δρόμο από Βόνιτσα προς Μύτικα όπου διασχίζει την πόλη της Παλαίρου θα γίνει απόξεση ασφαλτικού σκυροδέματος και ανακατασκευή του τελικού οδοστρώματος με νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Επίσης δρόμοι χωματόδρομοι εντός οικισμού Παλαίρου, θα επιστρωθούν με κατάλληλο υλικό για την κατασκευή βάσης, η οποία θα συμπυκνωθεί στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης, θα γίνει προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα και τελικώς θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας>> . 

Με κάθε υπευθυνότητα σας ενημερώνω ότι οι παραπάνω εργασίες , οι οποίες αφορούν την ασφαλτόστρωση στο Κεντρικό δρόμο της Παλαίρου έγιναν πριν το Μάη του 2019. Στην απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή με ημερομηνία 22 Μάη του 2020 μιλάει ότι οι εργασίες θα γίνουν μετά την ημερομηνία αυτά. 

Τούτο βεβαίως ονομάζεται εκ των υστέρων τακτοποίηση εργασιών , οι οποίες έχουν γίνει και ασφαλώς Το ποιος ή ποιοι έχουν ευθύνη ή ευθύνες για αυτό ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 με αριθμό 213/2020 

Θα παρακαλέσω τον αναγνώστη να διαβάσει ολόκληρη την επισυναπτόμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αριθμό 22 Σεπτεμβρίου 2020 . Παρακαλέσω προσέξτε την ημερομηνία. ΑΠΟΦΑΣΗ 2 με αριθμό 213/2020 

Απόσπασμα 

<<Ζητείται να αποφασισθεί η τροποποίηση ορισμένων θέσεων εκτέλεσης εργασιών που υπήρχαν αρχικά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και να συμπεριληφθεί να υλοποιηθεί η ανάπλαση στην θέση Ρεμπελεϊκα. Οι λόγοι είναι προφανείς διότι η θέση στα Ρεμπελεϊκα είναι κύριο σημείο της Πόλης της Παλαίρου τόσο για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων και πεζών όσο και για την ανάδειξη της αισθητικής εικόνας της Πόλης της Παλαίρου. Επίσης η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελούσε πάγια απαίτηση τόσο των κατοίκων της Παλαίρου αλλά ήταν και απαίτηση των επισκεπτών – τουριστών της πόλης της Παλαίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες>>. 

ΣΧΟΛΙΟ. 

Οι φωτογραφίες( τράβηξα αρχές Ιουλίου του 2020) είναι από τη θέση ΡΕΜΠΕΛΕΙΚΑ , η οποία αναφέρεται στην απόφαση. Εδώ την ‘Ανοιξη του 2020 με αρχές καλοκαιριού ( πριν τις 15 Ιουνίου του 2020) έγινε καθαρισμός της περιοχής, έγινε στρώσιμο με χαλίκια, έγινε τσιμεντόστρωση. Η απόφαση με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου 2020 αναφέρει ότι οι εργασίες θα εκτελεστούν, ενώ ήταν ήδη εκτελεσμένες. 

Τούτο βεβαίως ονομάζεται εκ των υστέρων τακτοποίηση εργασιών , οι οποίες έχουν γίνει και ασφαλώς Το ποιος ή ποιοι έχουν ευθύνη ή ευθύνες για αυτό ΘΑ ΑΠΟΦΑΝΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ. 

Αγαπητοί Συνδημότες 

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε. Ο δρόμος Παλαίρου- Πογωνιάς έκλεισε. 

Πολιτική διαχείριση 

Εν χορδαίς και οργάνοις ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης και όλοι οι πρώην και νυν Δημοτικοί Σύμβουλοι από τη ΔΕ Παλαίρου και όχι μόνο έκαναν προεκλογικά αλλά και μετά την αποκατάσταση στα ΟΧΘΙΑ αίχμή του δόρατος της πολιτικής τους. Σε δελτίο τύπου μάλιστα ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης δήλωνε το έργο μου ξεκινά από τα ΟΧΘΙΑ. Τους προκαλώ πολιτικά να με διαψεύσουν. 

Ασφαλώς για μία ακόμη φορά ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης οι Αντιδήμαρχοι κ Βίτσας και κ Τσακάλης και όλη του η Δημοτική ομάδα εξαπάτησαν ΠΟΛΙΤΙΚΑ τους Δημότες. 

Φυσικά επισημαίνω την πολιτική ανεπάρκεια του επικεφαλή της μείζονος αντιπολίτευσης κ Κασόλα. Αυτή δεν αποδεικνύεται στο έργο αυτό αλλά και σε άλλα πολλά. 

Διοικητική Διαχείριση 

Από τούτο το βήμα επικοινωνίας έχω τονίσει αρκετε΄ς φορές ότι οι υπάλληλοι δεν είναι εκτελεστικά όργανα των οργανών. Αντίθετα είναι ή οφείλουν να είναι οι εγγυητές της νομιμότητας. Πιο αρμόδιοι από εμένα θα αποφανθούν. 

ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

Κατά τη ταπεινή μου γνώμη το θέμα χρειάζεται και νομική διαχείριση. 

Σε ότι με αφορά 

1)Το χρέος μου το έκανα. Έχω ήδη προσφύγει στη συντεταγμένη η πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι οι λειτουργοί της θα πράξουν το καθήκον τους. 

2) Οφείλει η αντιπολίτευση να στείλει το θέμα στους αρμόδιους να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος. Υπάρχει πολιτικό ανάστημα να το κάνουν; 


3) Το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί με νόμιμους τρόπους. Οφείλουμε όλοι σεβασμό στο δημόσιο χρήμα.  

Τελειώνοντας θέλω να στείλω ένα ηχηρό μήνυμα προς τους Δημότες του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. 

Τους καλώ να προβληματιστούν γιατί στο Δήμο μας η συντριπτική πλειοψηφία των έργων ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ . Ποιος ή ποιοι ευθύνονται για αυτό; 

Φυσικά το μήνυμα απευθύνεται και σε οποιαδήποτε διοικητική ή εισαγγελική αρχή. Στις αρχές αυτές είμαι στην διάθεση τους. 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Το δημόσιο Χρήμα χρειάζεται σεβασμό. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Γράφει ο : 

Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής 

Μαθηματικός 

Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης 

15-01-2021 

Αγαπητοί Αναγνώστες 

Ναυάγιο της πολιτικής του Δημάρχου κ Αποστολάκη και της Δημοτικής Αρχής στα<< ΟΧΘΙΑ>> Παλαίρου. Το έργο ήταν η αιχμή του δόρατος της πολιτικής τους. Οι πάντες γνωρίζουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε. Ήρθε η ώρα του πολιτικού απολογισμού. 

1) Ποιος και ποιοι άλλαξε- άλλαξαν τη μελέτη του έργου σε βασικά της σημεία; 

2) Ποιος και ποιοι μετέφερε- μετέφεραν χρήματα από το έργο για την ασφαλτόστρωση από τη Συκιά του Μάνταλου μέχρι τη στροφή του Μύτικα λίγο πριν τις εκλογές του 2019; 

3) Ποιος και ποιοι μετέφερε -μετέφεραν χρήματα από το έργο για την διαμόρφωση στα Ρεμπελέϊκα την Άνοιξη του 2020 ; 

4) Ποιος και ποιοι προσπαθεί -προσπαθούν να τακτοποιήσουν έργα εκ των υστέρων χωρίς να είναι γραμμένα στο Τεχνικό Πρόγραμμα; 

Τη Κυριακή 17-01-2021 θα δημοσιεύσουμε άρθρο με φωτογραφίες και επίσημα έγγραφα. 

Στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας υπάρχουν Δημοτικοί Σύμβουλοι; 

Στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας γιατί τα περισσότερα έργα δεν ολοκληρώνονται; 

Στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας θα γινόταν αυτά ,αν υπήρχε επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης; 

Αγαπητοί Συνδημότες ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. 

Αγαπητοί Συνδημότες , για μία ακόμη φορά σας εξαπάτησαν πολιτικά. Για μια ακόμη φορά η ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ ΛΑΜΨΕΙ. 

Το χρέος μου το έκανα. Έχω ήδη προσφύγει στη συντεταγμένη η πολιτεία. Είμαι βέβαιος ότι οι λειτουργοί της θα πράξουν το καθήκον τους. 

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να πράξουν το ίδιο. Υπάρχει πολιτικό ανάστημα να το κάνουν; 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 21ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 

Αριθμός Απόφασης 213/2020 

ΘΕΜΑ: Έγκριση τροποποίησης θέσης εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ» 

Στη Βόνιτσα, σήμερα την 22η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.11025/18- 9-2020 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018. 

Στην παρούσα διαδικασία (συνεδρίαση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα παρακάτω επτά (7)μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόεδρος 2. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 5. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 7. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΝΕΝΑΣ 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών ήταν η Υπάλληλος του Δήμου Ασπασία Αργυρού. 

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ζητεί να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης, βάσει του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 και ισχύει, ως ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ το θέμα της έγκρισης τροποποίησης θέσης εκτέλεσης του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ». 


Ο κ.Μασούρας Δημήτριος είπε ότι τροποποίηση της μελέτης δεν μπορεί να γίνει με τη διαδικασία αυτή, αφού δεν παρέχεται επαρκής χρόνος ενημέρωσής του ως δημοτικού συμβούλου και για το λόγο αυτό αρνήθηκε τη συζήτηση του θέματος . Ουδείς άλλος (παρόντων 7 μέλών) αρνήθηκε τη συζήτηση του θέματος. 

Η Οικονομική Επιτροπή δέχεται το ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ του θέματος και κατά πλειοψηφία ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ την συζήτησή του. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ρώτησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11.του Ν.4555/2018 προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 


Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέφερε ότι αρχικά το αντικείμενο του έργου ήταν η αποκατάσταση των πρανών στην θέση «Όχθια» Παλαίρου καθώς και η βελτίωση οδοποιίας διάφορων δρόμων της Τ.Κ. Παλαίρου. Οι δρόμοι που θα βελτιώνονταν βρίσκονταν διάσπαρτοι σε διάφορα σημεία εντός και εκτός οικισμού Παλαίρου. 


Σήμερα επιλέγεται να γίνει η τροποποίηση της μελέτης ως προς την θέση ορισμένων δρόμων που είχαν επιλεγεί αρχικά να βελτιωθούν διότι κρίθηκε άμεσο και αναγκαίο να συμπεριληφθεί η βελτίωση του χώρου-δρόμου στην θέση Ρεμπελεϊκα στο Δυτικό τμήμα της Παλαίρου. Η θέση αυτή που ζητείται να εκτελεστούν οι εργασίες είναι επί νομιμοποιημένων υφιστάμενων αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με την από 25-09- 2018 απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών (ΑΔΑ:6ΦΕΓΗ-71Ρ). 


Επίσης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2597/24-02-2020 έγγραφό μας ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες για την έναρξη των προγραμματισμένων εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 11 του Ν 4607/19. Ως εκ τούτου μετά από την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών ζητείται να αποφασισθεί η τροποίηση ορισμένων θέσεων εκτέλεσης εργασιών που υπήρχαν αρχικά σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ» και να συμπεριληφθεί να υλοποιηθεί η ανάπλαση στην θέση ρεμπελεϊκα. Οι λόγοι είναι προφανείς διότι η θέση στα Ρεμπελεϊκα είναι κύριο σημείο της Πόλης της Παλαίρου τόσο για την απρόσκοπτη κίνηση οχημάτων και πεζών όσο και για την ανάδειξη της αισθητικής εικόνας της Πόλης της Παλαίρου. Επίσης η συγκεκριμένη παρέμαβση αποτελούσε πάγια απαίτηση τόσο των κατοίκων της Παλαίρου αλλά ήταν και απαίτηση των επσικεπτών – τουριστών της πόλης της Παλαίρου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 


Μετά από τις διαδικασίες νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κατασκευών και την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών που έγινε πρόσφατα μας επιτραπεί να προβούμε στις εργασίες οι οποίες θα συμβάλουν στα προαναφερόμενα, οπότε κρίθηκε αναγκαία αυτή η μεταβολή εκτέλεσης εργασιών σε άλλη θέση από την αρχική για ορισμένους δρόμους. Οι δρόμοι που ζητείται να αφαιρεθούν, συγκριτικά με την επιλογή της θέσης στα Ρεμπελείκα, είναι δευτερεύουσας σημασίας και δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα η μη βελτίωση τους την παρούσα χρονική στιγμή και οι οποίοι θα υλοποιηθούν με νεότερη εργολαβία. Οι απαιτούμενες ποσότητες για την εκτέλεση των εργασιών θα παραμείνουν ίδιες και δεν θα υπάρξει πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση του έργου. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

-Ο κ.Μασούρας Δημήτριος δήλωσε παρών. 

-Ο κ.Πέρλης Απόστολος ψήφισε όχι, διότι το έργο είναι ήδη εκτελεσμένο. 

Κατά πλειοψηφία Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι – 

Εγκρίνει την τροποποίησης θέσης εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ». -Μειοψήφισε ο κ.Πέρλης Απόστολος 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 213/2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Βίτσας Δημήτριος 2.Πάντας Νικόλαος 3. Προδρομίτης Σωτήριος 4.Τσακάλης Κωνσταντίνος 5.Πέρλης Απόστολος 6. Μασούρας Δημήτριος ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Του με αριθμ. 21/ 22-9-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας 

α/α ο Αντιδήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 9ης/2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 

Αριθμός Απόφασης 110/2020 

ΘΕΜΑ: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας και αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανών στη θέση Όχθια Δ.Ε Παλαίρου.» 

Στη Βόνιτσα, σήμερα την 22η Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την με αρίθ.πρωτ.5287/18-5-2020 πρόσκληση του Προέδρου, σύμφωνα: α. με τις διατάξεις του άρθρ. 75, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, και β. και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αρίθ.40/20930/31-03-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

Στην παρούσα διαδικασία (συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη) διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών συμμετείχαν και τα παρακάτω έξι (6 )μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πρόεδρος 2. ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3. ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 4. ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5. ΚΑΣΟΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΑΝΑΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ κ. ΠΕΡΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ) 6. ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1.ΠΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2.ΠΕΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών ήταν η Υπάλληλος του Δήμου Ασπασία Αργυρού. 

Ο Πρόεδρος εισερχόμενος στο 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ρώτησε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αν για κάποιον από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.9 του Ν.3852/2010όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11.του Ν.4555/2018, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 

Με την 208/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ο 1 ο Α.Π.Ε και 1ο ΠΚΝΤΜΕ καθώς και η τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας και αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανών στη θέση Όχθια Δ.Ε Παλαίρου», που εκτελείται μετά από τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» Ο 1ος Α.Π.Ε & το 1ο ΠΚΤΜΝΕ ( Τακτοποιητικός ) συντάχθηκαν προκειμένου να τακτοποιηθούν και συμπεριληφθούν οι νέες εργασίες πού προέκυψαν μετά την οριστική απόφαση και η κατολίσθηση να αντιμετωπιστεί με την κατασκευή σαρζανέτ και όχι φρεατοπασσάλων όπως αρχικά προβλεπόταν . 


Κατόπιν είπε πως από την Υπηρεσία Τεχνικών Έργων του Δήμου μας εστάλη ο 2ος ΑΠΕ του έργου Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας και αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανών στη θέση Όχθια Δ.Ε Παλαίρου.» 

Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση των πρανών στην θέση «Όχθια» Παλαίρου καθώς και την βελτίωση οδοποιίας διάφορων δρόμων της Τ.Κ. Παλαίρου. Οι δρόμοι που θα βελτιωθούν βρίσκονται εντός οικισμού Παλαίρου, ενώ θα βελτιωθεί και ο δρόμος ο οποίος βρίσκεται εκτός σχεδίου και διέρχεται πλησίον του γηπέδου Παλαίρου, ο οποίος θα αποτελέσει παράδρομο της οδικής σύνδεσης με την Πογωνιά. Στην θέση «Όχθια» η παραλιακή οδός προς Πογωνιά διέρχεται κατά μήκος του πόδα πρανούς το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλες μορφολογικές κλίσεις. Το πρανές αυτό αποτελούσε την ακτογραμμή (πριν την κατασκευή της οδού) και ήταν εκτεθειμένο σε έντονα φαινόμενα διάβρωσης και αποσάθρωσης από τη θάλασσα, τις βροχοπτώσεις και τα όμβρια αποστραγγισμένα ύδατα και τους ανέμους, με αποτέλεσμα την εκδήλωση επαναλαμβανόμενων κατολισθητικών φαινομένων κατά μήκος του. 


Στους δρόμους οι οποίοι θα βελτιωθούν, η υπάρχουσα κατάσταση των οδοστρωμάτων είναι πολύ κακή, λόγω φθοράς και ζημιών σε ΟΚΩ που έχουν συμβεί κατά καιρούς, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια πολύ κακή αίσθηση κυκλοφορίας. 

Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στα διάφορα σημεία επεμβάσεων αναλύονται ως εξής: 

1. Στην θέση «Όχθια» 

· Θα γίνει η αφαίρεση των χαλαρωμένων εδαφών με απάλυνση τους υπό κλίση 2:1(υ:β). 

· Κατασκευή αποστραγγιστικής τάφρου, από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την υποδοχή των όμβριων υδάτων στο φρύδι του πρανούς. 


· Ειδικά μέτρα αντιστήριξης του πρανούς του ανωτέρου τμήματος με την κατασκευή κάναβου ηλώσεων 2.5 m x 2.5 m και εκτοξευμένο σκυρόδεμα 10cm. 

· Κατασκευή πασάλων διαμέτρου 0,4 m, μήκους L=12,0 m από το μέσο του πρανούς και κάτω. 

· Kατασκευή κεφαλόδεσμου 0,5 m x 0.5 m και στην στέψη των πασάλων για το δέσιμο τους και εν συνεχεία κατασκευή συστήματος αντιστήριξης επί των πασάλων. 

· Για την υλοποίηση των πιο πάνω εργασιών του ανωτέρου τμήματος αρχικά θα γίνει κατασκευή προσωρινού επιχώματος, ύψους 6.0 μ. με πλάτος 3.7 μ., το οποίο με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αρθεί. 

2. Στον ήδη ασφαλτοστρωμένο κεντρικό δρόμο από Βόνιτσα προς Μύτικα όπου διασχίζει την πόλη της Παλαίρου θα γίνει απόξεση ασφαλτικού σκυροδέματος και ανακατασκευή του τελικού οδοστρώματος με νέα ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας. Επίσης δρόμοι χωματόδρομοι εντός οικισμού Παλαίρου, θα επιστρωθούν με κατάλληλο υλικό για την κατασκευή βάσης, η οποία θα συμπυκνωθεί στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης, θα γίνει προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα και τελικώς θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας . 

2. Στον δρόμο πλησίον του γηπέδου Παλαίρου θα γίνουν εξομαλύνσεις του υπάρχοντος χωμάτινου οδοστρώματος με κατάλληλο υλικό βάσης και αφότου συμπυκνωθεί στον απαιτούμενο βαθμό συμπύκνωσης θα γίνει προεπάλειψη με ασφαλτικό διάλυμα και τελικώς θα γίνει κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 700.000,00€ με Φ.Π.Α και η πίστωση προέρχεται από την ΣΑΕ 571 (2014ΣΕ57100004). 


Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) συνάσσεται στο συνολικό ποσό των 441.713,20 €, είναι σε ισοζύγιο με τον 1ο ΑΠΕ, προκειμένου να γίνει τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών όπως προκύπτουν και απαιτούνται κατόπιν οριστικών αναλυτικών επιμετρήσεων και προμετρήσεων για την σωστή και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. 


Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

-Ο κ. Κασόλας Αθανάσιος είπε όχι , για το λόγο ότι έχουμε ,όπως είπε ουσιώδη τροποποίηση του φυσικού αντικειμένου και αλλαγή των όρων της διακήρυξης στην ουσία πρόκειται για άλλο έργο με πιο φθηνό συμβατικό αντικείμενο. Έχει σοβαρές επιφυλάξεις για την νομιμότητα της διαδικασίας και θεωρεί ότι χρειάζεται επαναδημοπράτηση . 


Ο κ. Μασούρας Δημήτριος ψήφισε όχι λέγοντας ότι αν και δεν έχει τεχνικές γνώσεις δεν μπορεί να ψηφίσει πληρωμή τέτοιου ύψους γιατί υπάρχει αναντιστοιχία στο έργο που θα εκτελεστεί τελικά από το έργο που αρχικά θα είχε εκτελεστεί. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψη : -την υπ΄ αριθμ 107/2018 απόφαση του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσα, με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ», με ημερομηνία ηλεκτρονικής δημοπράτησης την 6-08-2019. - την υπ΄ αριθμ. 231/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώνεται ως οριστικός ανάδοχος του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ», στην εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ», με οικονομική προσφορά: 356.220,32 (προ ΦΠΑ) και προσφερθείσα μέση έκπτωση :36,90%. -το από 25-02-2018 με αρ. πρωτ. 1630/25-02-2019 εργολαβικό συμφωνητικό , συνολικής δαπάνης 441.713,20 ευρώ με ΦΠΑ ,που υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Άκτιου – Βόνιτσας Γεωριου – Θεόδωρου Αποστολάκη και του ΣΑΚΚΟY ΚΩΝ/ΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ , κάτοικου Αγρινίου ,με Α.Φ.Μ. 044723119 , ΔΟΥ Αγρινίου , ενεργούντος ως ανάδοχου του έργου: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΧΘΙΑ Δ.Ε. ΠΑΛΑΙΡΟΥ»έγινε έναρξη εκτέλεσης των εργασιών που προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. 

-την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση: «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ» εγκαταστάθηκε στο έργο την 25-02-2019 , με προθεσμία εκτέλεσης την 25-02-2020. – 

-ότι όλα τα θέματα που αφορούν την κατασκευή του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- το υπ’ αριθμ. 77/18-11-2019 έγγραφο του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων ‘Εργων Π.Ε. Αιτ/νίας με τις θετικές γνωμοδοτήσεις (υπ ‘αριθμ. 80/07-10-2019 γνωμοδότηση για τροποποίηση μελέτης και υπ ‘αριθμ. 77/12-09-2019 γνωμοδότηση για 1ο ΑΠΕ 

-την 208/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής-Έγκριση 1 ου Α.Π.Ε και 1ου ΠΚΝΤΜΕ καθώς και την τροποποίηση της μελέτης του έργου 


ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

- Εγκρίνει τον 2 ο Α.Π.Ε του έργου: «Βελτίωση Δημοτικής Οδοποιίας και αντιμετώπιση κατολίσθησης πρανών στη θέση Όχθια Δ.Ε Παλαίρου», που εκτελείται μετά από τη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού από την ανάδοχο εργοληπτική επιχείρηση «ΣΑΚΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» όπως συντάχθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό Καψάλη Παναγιώτη Πολιτικό του Δήμου μας και θεωρήθηκε αρμόδιος από την κα Φιώρου Πολυξένη Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας -Μειοψήφισε ο κ.Κασόλας Αθανάσιος και ο Κ.Μασούρας Αθανάσιος 

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 110/2020 

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βίτσας Δημήτριος 2. Προδρομίτης Σωτήριος 3.Τσακάλης Κωνσταντίνος 4.Κασόλας Αθανάσιος 5. Μασούρας Δημήτριος 

1. ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Του με αριθμ. 9/ 22-5-2020 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας 

Ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας α/α 

ο Αντιδήμαρχος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

10 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η εξαπάτηση δεν ήταν μόνο το ότι κάνανε. Το φτάσανε μέχρι την κατηγορία της Περιφέρειας για τα δικά τους σφάλματα. ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΛΕΠΕΙ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ;

Ανώνυμος είπε...

Οταν διάβασα την καταγγελία του Δήμαρχου κατά της περιφέρειας έμεινα έκπληκτος. Για δικές του παρανομίες μετέφερνε το βάρος στον Περιφερειάρχη. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη τι λέτε για όλα αυτά;. Θα στηθείτε πάλι δίπλα του για φωτογραφηθείτε; Ανοίξτε τα μάτια σας. Γνωρίζετε ποιόν υποστήριξε στις εκλογές και για ποιόν βουλευτή δουλεύει. Εκτός και αν τον θελετε μαζί σας στις επόμενες περιφερειακές εκλογές.
Πιστευω ότι θα δημοσιευτεί το σχόλιο.

Ανώνυμος είπε...

Αυτή είναι η αλήθεια. Μπράβο Κώστα.

Ανώνυμος είπε...

Aντί να ζητήσουν συγνώμη από τους Δημότες που τους εξαπάτησαν, ζητάνε και τα ρέστα. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης στείλτε τους στον εισαγγελέα.

Ανώνυμος είπε...

Το όχθια καταρρέουν με αποκλειστική ευθύνη του Δημάρχου και της Δημοτικής του ομάδας. Δεν είχαν να παρουσιάσουν τίποτε προεκλογικά στη Ζαβέρδα και δεν δίστασαν να ασφαλτοστρώσουν το κεντρικό δρόμο , χωρίς να είναι γραμμένο το έργο στο Τεχνικό πρόγραμμα και έρχονται εκ των υστέρων να το τακτοποιήσουν. Αυτό λέγεται πολιτική, πειθαρχική και νομική εξαπάτηση και μάλιστα εκ προθέσεως. Εισαγγελέας υπάρχει;

Ανώνυμος είπε...

Φαρμάκη και περιφερειακοί σύμβουλοι είναι πολιτικά αδίστακτοι και αποδεικνύονται επικίνδυνοι. Μην τους κάνατε ήρωες. Στείλτε τους για έλεγχο νομιμότητας των πράξεων τους. Ούτε η ασφαλτόστρωση του δρόμου, ούτε η παρέμβαση στα Ρεμπελεικα είναι γραμμένα στο Τεχνικό πρόγραμμα. Σταθείτε στο ύψος σας και αγνοήστε τις πολιτικές παρεμβάσεις που θα σας γίνουν ή έγιναν. Πάντως όλοι κρινόμαστε. Ελπίζω να έγινα κατανοητός.

Ανώνυμος είπε...

Στις τοπικές κοινωνίες υπάρχει αναστάτωση και έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση. Αυτό λέει το δελτίο τύπου του Αποστολάκη. Απίστευτο αυτογκόλ ,με περισσή δόση κουτοπονιράδας. Αυτός που προξένησε τη καθυστέρηση του έργου είναι ο Αποστολάκης.

Nick Panayiotides είπε...

Πολύ μεγάλο κείμενο, αλήθεια τόσο καιρό γιατί δεν ασχολθηκατε με αυτό το θέμα;

Ανώνυμος είπε...

Ο νοών...νοείτω. ...

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κώστα μήν καλύπτεται το φιλαράκι σας ξέρετε πολύ καλά ότι βιτσας και τσακαλης έχουν φέρει αυτή την κατάσταση στην Πάλαιρο κάντε μια βόλτα στην Πάλαιρο και θα δείτε κατάντια