Κυριακή, 24 Ιανουαρίου 2021

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ. Διοικείται ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας με πλήρη διαφάνεια; Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας;

 


ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα. 
Γράφει ο Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός 
Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης 


ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ και ΑΛΗΘΕΙΕΣ. 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. 24-01-2021 

<<Διοικείται ο Δήμος Ακτίου- Βόνιτσας με πλήρη διαφάνεια; 

Υπάρχει επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας; >>......
Αγαπητοί Αναγνώστες 

Δεσμεύτηκα ότι το 2021 θα είναι η χρονιά των μεγάλων αποκαλύψεων μου. Πιστός στη δέσμευση μου σήμερα Κυριακή 24-01-2021 αρχίζει ένας κύκλος δημοσιεύσεων . Τα πάντα θα ειπωθούν με το όνομα τους. 

Γνωρίζω τα μεγάλα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα που έρχομαι σε σύγκρουση. Η κριτική μου έχει να κάνει με πολιτικές και όχι με φυσικά πρόσωπα. 

Προσωπικά δεν έχω με κανένα τίποτε. Κρίνω το πολιτικό πρόσωπο και όχι το φυσικό πρόσωπο. Αυτό κάποιοι σκόπιμα το αγνοούν. ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ. 

Θα παρακαλέσω φίλους, συγγενείς και τον οποιοδήποτε πολίτη να μην προσπαθήσει άμεσα ή έμμεσα να με σταματήσει. Τούτο συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν. Η απάντηση που θα πάρουν είναι αυτή , την οποία πήραν και τότε. Το ποτάμι της ενημέρωσης δεν γυρίζει πίσω. 

Δεν φοβάμαι κανένα παρά μόνο στο Θεό. Δεν πρόκειται δια βίου να είμαι υποψήφιος στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας , ούτε στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Δεν έχω δέσμευση καμία είτε πολιτική, είτε οικονομική, δεν ανήκω σε κανένα πολιτικό κόμμα. Είμαι αποφασισμένος ,έναντι οποιουδήποτε προσωπικού τιμήματος να το πάω μέχρι τέλους. Να το βάλουν κάποιοι καλά στο μυαλό τους. 

Πρώτη Αποκάλυψη 

Κάποιος απευθύνθηκε, στο παρελθόν προφορικά στην υπηρεσία που δουλεύω και πήρε την κατάλληλη απάντηση. Οι προϊστάμενοι μου στην υπηρεσία που δουλεύω είναι ο κ Διευθυντής ΔΔΕ Αιτ/νιας με έδρα το Μεσολόγγι, ο κ Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με έδρα τη Πάτρα και η κ Υπουργός Παιδείας με έδρα την Αθήνα. 

Θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν ο οποιοσδήποτε, επωνύμως είχε τη τόλμη να απευθυνθεί . ΠΡΟΚΑΛΩ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

Κάποιος στο παρελθόν μου υποδείκνυε δημοσίως τις έδρες των εισαγγελικών αρχών. Στο κατάλληλο χρόνο που έκρινα εγώ τις βρήκα. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ. 

ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

Οι υπάλληλοι στην Αυτοδιοίκηση ανά την επικράτεια δικαιούνται κάποια χρήματα για γάλα και για είδη ένδυσης, για την ατομική τους προστασία. 

Στο Δήμο μας προφανώς δεν πήραν καθόλου χρήματα ή δεν πήραν όλα αυτά που δικαιούταν από το 2012-16. Τούτο συνάγεται από πλήθος Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής με αιτιολογία πληρωμής τα παραπάνω. 

Ουδείς αμφιβάλλει ότι κάποιοι από το Δήμο έχουν ευθύνες . 

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. 

Σας ενημερώνουμε για μία από τις πολλές απευθείας αναθέσεις. Συνήθεια ιδιαίτερα αρεστή και ακολουθητέα στην και από την Δημοτική Αρχή του Δήμου μας. 

Με ΑΔΑ : 9Σ3ΠΩ6Ζ-1Τ7 από τη διαύγεια έχουμε . Ημερομηνία 07-12-2020 και αριθμό πρωτοκόλλου 14577 , παρακάτω απόσπασμα της απόφασης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Στην έγκριση της εκτέλεσης της υπηρεσίας για 

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ». 

2. Στην έγκριση της από 26-11-2020 τεχνικής περιγραφής σχετικά με τη συντήρηση ΑΓΡΟΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΜΕΔΕΩΝΟΣ» και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

3. Την απευθείας ανάθεση τον ………… έδρα το Μοναστηράκι, συνολική τιμή των 14.800,00 € με Φ.Π.Α. 

4. Η πληρωμή θα γίνει μετά το πέρας των εργασιών με την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής και σύμφωνα με τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

Παρακάτω έχουμε περίληψη της σύμβασης Δήμου και αναδόχου που είναι αναρτημένη στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά συντήρηση της υπάρχουσας αγροτικής οδοποιίας όπου αυτή παρουσιάζει βλάβες οι οποίες προκλήθηκαν από τη συνεχή χρήση αλλά και φαινόμενα έντονης κακοκαιρίας σε διάφορα σημεία της ΔΕ Μεδεώνος. Συγκεκριμένα υπάρχουν μεγάλης έκτασης καταπτώσεις πρανών σε αρκετά σημεία του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, καθώς και σημειακές καθιζήσεις του οδοστρώματος. Επιπλέον σε αρκετά τμήματα του δικτύου δημιουργήθηκαν μεγάλες ανωμαλίες (λακκούβες) λόγω των παρασυρόμενων μη συνεκτικών υλικών του καταστρώματος από τα ορμητικά βρόχινα ύδατα. 

Μετά από όλα αυτά στη συγκεκριμένη απευθείας δεν υπάρχει πλήρης διαφάνεια για τους παρακάτω λόγους. 1) Δεν δημοσιεύτηκαν άλλες προσφορές υποψηφίων αναδόχων, ούτε η προσφορά του αναδόχου. 

2) Δεν δημοσιεύτηκε ολόκληρη η τεχνική έκθεση. Είναι απαραίτητο να είχαν δημοσιευτεί ποια μηχανήματα χρησιμοποιήθηκαν, πόσες ημέρες χρησιμοποιήθηκε το κάθε μηχάνημα , ποια είναι η ημερήσια αποζημίωση για κάθε μηχάνημα. 

3) Δεν δημοσιεύτηκε, ποιος Μηχανικός ή ποιοι μηχανικοί μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, συνέταξαν τη τεχνική έκθεση και ποιος ή ποιοι την υπέγραψαν. 

4) Δεν δημοσιεύτηκε ποια επιτροπή βεβαίωσε τη καλή εκτέλεση των εργασιών και ποια τα μέλη της επιτροπής αυτής. Βεβαίως εδώ υπάρχουν ευθύνες για τις παραλείψεις αυτές. Να σημειώσω ότι αυτά δεν έγιναν μόνο στο παραπάνω έργο, Δυστυχώς έγιναν σε πάρα πολλά. 

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΕΜΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2020 υπάρχει γραμμένη πίστωση 7.000 ευρώ για τη κατασκευή του γεφυριού στη θέση Βερνίκος της Τοπικής Κοινότητας Πογωνιάς. Κατασκευή που οι πάντες αναγνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη και έχω αναδείξει σε πολλές δημοσιεύσεις μου. 

Σε μία αναμόρφωση του προϋπολογισμού τα χρήματα αυτά μεταφέρθηκαν αλλού. Είχε προηγηθεί ένας στοιχειώδης καθαρισμού του ρέματος , ο οποίος βέβαια δεν έλυσε το πρόβλημα. 

Βεβαίως εδώ κάποιοι έχουν ευθύνες. 

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΕΚΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ. 

Εδώ έχουμε με ΑΔΑ: 6ΓΑΕΩ6Ζ-ΑΧΥ αριθ πρωτ 15687 , ημερ 10/12/2019 απόσπασμα απόφασης απευθείας ανάθεσης Προμήθειας ειδών παντοπωλείου ΚΑΠΗ Βόνιτσας για το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Αναθέτουμε την προμήθεια ειδών παντοπωλείου για το ΚΑΠΗ Βόνιτσας Δήμου Ακτίου Βόνιτσας στον προμηθευτή ………..με έδρα Βόνιτσα Αιτωλ/νιας . 

Α/Α 

1 Είδος παντοπωλείου. 

2.Μονάδα μέτρησης . Τεμάχιο 

3. Ποσότητα. 1 

4. Τιμή μονάδας 1.769 

5. ΔΑΠΑΝΗ με ΦΠΑ . 1998,97. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 


Βεβαίως εδώ δεν έχουμε πλήρη διαφάνεια. 

Δεν δημοσιεύτηκε τι ακριβώς αγοράστηκε, ποια είναι η τιμή μονάδας και πόσα είδη αγοράστηκαν ανά κατηγορία. 

Σας ενημερώνω ότι δυστυχώς δεν είναι η μοναδική απόφαση που έχει ουσιαστικές ελλείψεις. 

Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να φέρουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αγαπητοί Συνδημότες 

Αυτά είναι η αρχή για να ενημερωθείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο μας. 

Εκτός από τις δύο πρώτες αποκαλύψεις ,που ευθύνεται το ίδιο πολιτικό πρόσωπο με το οποίο δεν ασχολούμαι για αυτά. Δεν αξίζει το κόπο. 

Τον καλώ δημοσίως, αν έχει πολιτικό ανάστημα, να κάνει επώνυμη καταγγελία στους Προϊσταμένους μου. Τότε θα δούμε πόσα απίδια χωράνε στο σακί. 

Με το πρόσωπο αυτό θα ασχοληθώ στις επόμενες δημοσιεύσεις. Θα δείτε πόσες νταλίκες λιπάσματα αγοράστηκαν για τα γήπεδα του Δήμου και άλλα πολλά. 

Για τα υπόλοιπα οι ευθύνες είναι δεδομένες. Έχουν πολιτική ευθύνη πολιτικά πρόσωπα με ονοματεπώνυμο. 

Τη κύρια πολιτική ευθύνη έχει ασφαλώς ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης , ο Αναπληρωτής Δήμαρχος και αρμόδιος για τα Οικονομικά κ Βίτσας και όλα τα μέλη της πλειοψηφίας που ανήκουν στην Οικονομική επιτροπή και στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. 

Μεγάλες πολιτικές ευθύνες έχει και ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης κ Κασόλας. Δυστυχώς για τη Δημοκρατία και τη διαφάνεια δεν ασκεί το θεσμικό του ρόλο επαρκώς. Δεν ασκεί τον έλεγχο , που πήρε εντολή από τους Δημότες. 

Κλείνω με ένα μήνυμα . 

Οι εργαζόμενοι στο Δήμο δεν είναι εκτελεστικά όργανα των αιρετών. Είναι οι εγγυητές της νομιμότητας. Μετά την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από τον Επίτροπο οι ευθύνες κάποιων υπαλλήλων είναι πολύ μεγαλύτερες. Ξεκάθαρες κουβέντες. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ. 

Το δεύτερο μέρος του άρθρου θα δημοσιευτεί την Κυριακή 31-01-2021. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ. 

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Χωρίς τις υπογραφές του Δήμου των προϊσταμένων της Τεχνικής και της Οικονομικής Υπηρεσίας και του ειδικού ταμία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε η Δημοτική Αρχή. Για αυτό το λόγο προσέχετε τις υπογραφές σας. Ο δάσκαλος σας το λέει ξεκάθαρα. Φαίνεται αποφασισμένος να το πάει μέχρι το τέλος.

Ανώνυμος είπε...

Νέρωνα και αυθεντικέ υβριστή αν έχεις κότσια κάνε επώνυμη επαγγελία στην υπηρεσία του Κώστα. Διαφορετικά θα τον κάνεις ήρωα. Αλήθεια ξέρεις με ποιόν έμπλεξες; Θα τον πληρώνεις σε όλη σου τη ζωή. Για κάθε παράγραφο που έγραψες θα δώσεις απολογίες. Γιατί κούρνιασες και δεν έγραψες ξανά εναντίον του Κώστα; Μην τολμήσεις και ξαναστείλεις κοινούς συγγενείς.

Ανώνυμος είπε...

'Αρχισε το σκληρό πολιτικό ροκ. Ραντεβού στα γουναράδικα.

Ανώνυμος είπε...

Η γνωστή οικογένεια εργολάβων από το Μοναστηράκι. Αυτός πήγε στα μέρη του ενάρετου. Δεν είναι ο μέγιστος διαπλεκόμενος εργολάβος χωματουργικών από το Μοναστηράκι. Υπάρχει απορία;

Ανώνυμος είπε...

Σας τους έδωσε παρανομούν τες. Και οι δύο αποφάσεις είναι για έλεγχο νομιμότητας. Δημοτικοί Σύμβουλοι κάντε το χρέος σας. Μόνο έτσι θα σταματήσουν να παρανομούν. Διαφορετικά τους καλύπτετε. Ο κόσμος του μόχθου που δεν έχει σχέση με διαπλοκές και παντελονιάσματα αυτό δεν θα σας το συγχωρήσει ποτέ.

Ανώνυμος είπε...

Ο εργολάβος χωματουργικών που ένα μήνα πριν τις εκλογές του 2019 πήγε να γκρεμίσει το γεφύρι στο Βερνίκο είναι γνωστός. Ερωτώ το τότε Αντιδήμαρχο αρμόδιο για τη ΔΕ Παλαίρου κ Φραδέλο, τον τότε Αντιδήμαρχο για τα έργα σε όλο το Δήμο κ Πάντα και το τότε Πρόεδρο της Πογωνιάς κ Στάχτιαρη , έδωσαν εντολή να γίνει αυτό ; Αν όχι τι έπραξαν;
Ποιος τελικά εργολάβε σου έδωσε εντολή; Αν πήγες μόνος σου , βγες και ανακοινώσετε το. Ευθύνες έχεις ούτως ή άλλως. Πες την αλήθεια.

Ανώνυμος είπε...

Στον 2.39 δεν λέει ενάρετος τώρα λέγετε θείτσα έτσι λέει η καρελου τον αποκαλούσε ο δήμαρχος

Ανώνυμος είπε...

Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν το λόγο. Στέλνουν τις υποθέσεις για έλεγχο ή τα συγκαλύπτουν. Θα δούμε.

Ανώνυμος είπε...

Εργολάβε Σωτήρη Μπίζο ποιος σου έδωσε εντολή ,να γκρεμίσεις το γεφύρι στο Βερνίκο;

Ανώνυμος είπε...

Μην πειραζετε την θείτσα αυτά να τα βλέπουν κάποιοι που είχε τα μηχανήματα στο Λουτράκι και καθάριζαν μέρες εμείς δεν μπορουμε να πάμε στις στάνες μας ντροπή και αίσχος τίποτα άλλο

Ανώνυμος είπε...

ασε βρε κωστα. τα ιδια και τα ιδια καθε φορα με τους ιδιους σχολιαστες να λενε τις ιδιες ακριβως φρασεις. με λιγα λογια μπαμπαλα οσο θες δε σε παιρνει κανεις στα σοβαρα πια.

Ανώνυμος είπε...

Βίτσα σώσε ότι μπορείς να σώσεις. Η ΠΑΡΑΊΤΗΣΗ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ. Έρχεται τσουνάμι αποκαλύψεων.

Ανώνυμος είπε...

Βιτσα ερχονται επι των ημερων σου σκουπιδια στα σκλαβενα απο παντου κερκυρα και εσυ κρυβεσε σε κραταει ο κασολας η κατι αλλο γινετε
θυμασε τις μαυρες σημαεες που σηκωνες
ντροπη ρε

Ανώνυμος είπε...

Καλά ρε λαουτζίκο δεν βαρέθηκες να βλέπεις να τρώνε οι ίδιοι και οι ίδιοι 20 χρόνια.

Ανώνυμος είπε...

Εδώ υπάρχουν τεκμηριωμένες παρανομίες από τη δημοτική αρχή. Οι δημοτικοί σύμβουλοι τι λένε;

Ανώνυμος είπε...

Να παρουν θεση οι συμβουλοι.Κανετε πλακα τωρα.Αφου τα ιδια σκατα ειναι.

XXXXXXXX είπε...

SE LIGO 8A PARAKALAME FERTE KIALLA SKOUPIDI EDO EMIS FERTE FERTE FERTE PRAMO,,,,,,,,,,,,,,,,,