Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Δεκτή η αίτηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το RegHub 2.0


Με αφορμή την πρόσκληση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, Απόστολου Τζιτζικώστα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής για το RegHub 2.0, η οποία έγινε δεκτή κατόπιν ανάρτησης των αποτελεσμάτων......

Το RegHub 2.0. αποτελεί ένα δίκτυο από δημόσια περιφερειακά και τοπικά «σημεία επαφής» που συγκεντρώνουν πληροφορίες μέσα από διαβουλεύσεις σχετικές με τις πολιτικές της Ε.Ε. συντάσσοντας στη συνέχεια εκθέσεις εφαρμογής, χρήση των οποίων έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ). 

Η ΕτΠ εγκαινίασε την πιλοτική φάση του Δικτύου περιφερειακών κόμβων για την αξιολόγηση της υλοποίησης των πολιτικών της ΕΕ (RegHub) το 2018. Έκτοτε, το δίκτυο έχει προσεγγίσει εκατοντάδες ενδιαφερόμενους φορείς μέσω διαφόρων στοχευμένων διαβουλεύσεων και έχει εκπονήσει εκθέσεις εφαρμογής για θέματα όπως οι δημόσιες συμβάσεις, η ποιότητα του αέρα, η διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κοινή γεωργική πολιτική και οι κρατικές ενισχύσεις. 

Το δίκτυο απαρτίζεται επί του παρόντος από 40 μέλη και 10 παρατηρητές. 

Αξίζει να σημειωθεί πως από την ελληνική πλευρά στο Δίκτυο συμμετέχουν οι Δήμοι Αγίων Αναργύρων-Καματερού και Βόλβης καθώς και οι Περιφέρειες Θεσσαλίας Κρήτης. 

Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, «η εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο RegHub 2.0. θα της δώσει τη δυνατότητα να προωθήσει τις δράσεις της αλλά και συμφέροντά της με στόχο την επίλυση προβλημάτων και τη συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής». 

Τα «σημεία επαφής», δηλαδή το εκάστοτε ανθρώπινο δυναμικό θα έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε συνεδριάσεις του RegHub και σε όλες τις διαβουλεύσεις που καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας του, να συλλέγει αποκρίσεις από τους ενδιαφερόμενους φορείς για κάθε διαβούλευση του RegHub, να ενεργεί ως σημείο επαφής για τα συναφή ιδρύματα και τους οργανισμούς της επικράτειάς του που συμμετέχουν στην υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. και να παρέχει στην ΕτΠ ανατροφοδότηση σχετικά με την υλοποίηση των πολιτικών της Ε.Ε. σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

Δεδομένου ότι οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται σε καθημερινή βάση στην πρώτη γραμμή της υλοποίησης των πολιτικών της Ε.Ε, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω της συμμετοχής της στο RegHub 2.0 θα έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει και να ενημερώνεται για τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, η οποία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου η νομοθεσία της Ε.Ε. να καταστεί ανθεκτική στο χρόνο και αποτελεσματική μεταξύ άλλων και για τις Περιφέρειες μέλη της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όχι μόνο χρησιμοποιεί το περιεχόμενο των εκθέσεων του RegHub για το έργο πολιτικής της, αλλά το έχει καταστήσει αναπόσπαστο μέρος της πλατφόρμας «Fit for Future» (F4F). 

Επίσης, ο αντιπρόεδρος Ευρωπαίος Επίτροπος, M. Šefčovič, εξέφρασε προσφάτως εκ νέου την εκτίμησή του για το RegHub και ανανέωσε τη δέσμευσή του να συνεργαστεί μελλοντικά με το δίκτυο. 

Χάρη στις επιδόσεις του RegHub 2.0, η ΕτΠ αποφάσισε να εγκαινιάσει τη φάση ενσωμάτωσης του δικτύου. Αυτό σημαίνει ότι το δίκτυο θα συνεχίσει το έργο του το 2021 και μετέπειτα, εστιάζοντας στους τομείς πολιτικής των οποίων η εφαρμογή στους δήμους και τις περιφέρειες είναι ζωτικής σημασίας και οι οποίοι αποτελούν βασική προτεραιότητα της ΕΕ, όπως η ανάκαμψη από την πανδημία COVID19. 

Περισσότερες πληροφορίες: https://cor.europa.eu/el/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο