Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020

Η απάντηση της παράταξης, "ΔΥΝΑΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ-πρώτα ο πολίτης": Η προσφυγή μας έγινε 100% δεκτή.

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Της Δημοτικής παράταξης Δυνατό Ξηρόμερο Πρώτα ο Πολίτης στην Δημοτική αρχή.

Για την Αποκατάσταση της Αλήθειας.


       Η Δημοτική Αρχή αντί να συνετισθεί και να σιωπήσει, με κορώνες και κατά πως το συνηθίζει σε τέτοιες περιπτώσεις μη λέγοντας τίποτε για την ταμπακιέρα, προσπαθεί να αλλοιώσει το περιεχόμενο της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Φαίνεται πως δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει ή νομίζει πως απευθύνεται σε αφελείς, όταν λέει ότι επικυρώθηκε το 95% της αναμόρφωσης και τα υπόλοιπα είναι τακτοποιητικού χαρακτήρα. Προκειμένου συνεπώς να ενημερωθούν πληρέστερα οι δημότες αναφέρουμε τα εξής:
Με την προσφυγή που κάναμε προσβάλαμε συγκεκριμένα μέρη της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με την αναμόρφωση. Ολόκληρο το κείμενο της προσφυγής μας, το παραθέτουμε στο τέλος αυτούσιο και ευανάγνωστο, για όποιον ενδιαφέρεται.
Εδώ περιοριζόμαστε να εκθέσουμε ότι η προσφυγή μας είχε τρεις λόγους, από τους οποίους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκανε τους δύο ολοκληρωτικά δεκτούς και τον τρίτο εν μέρει δεκτό, δηλαδή ουσιαστικά έκανε κι αυτόν δεκτό. Η προσφυγή μας συνεπώς έγινε 100% δεκτή. Οι τρεις λόγοι της προσφυγής μας ήταν οι εξής, περιληπτικά και όπως γράφουμε σ αυτή:     

           1ος  ΛΟΓΟΣ:  Το δημοτικό συμβούλιο κατένειμε ποσό 100.000 €, ως εξής:

α. ......, β. ποσό 27. 951,32 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως η 212/2020 Απόφαση Δημάρχου», γ. ποσό 10.000 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως η 177/2020 Απόφαση Δημάρχου», δ. ποσό 30.468 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως οι 205, 214, 217 και 237/2020 Αποφάσεις Δημάρχου».

    Επίσης κατένειμε ποσό 52.418, 04 €, ως εξής: α. ..... , β. 12.920 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως οι 171, 181 και 198/2020 Αποφάσεις Δημάρχου»,  γ. ......... .

       Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο Δήμαρχος, είτε ο ίδιος είτε δια των αρμοδίων αντιδημάρχων, έλαβε τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις και ανέθεσε τις αναφερόμενες σ αυτές εργασίες συνολικού ποσού 81.339,32 € χωρίς να υπάρχουν εγγεγραμμένες σχετικές πιστώσεις στον Π/Υ, κατά παράβαση δηλαδή του νόμου. Άλλωστε, αν υπήρχαν δεν θα χρειαζόταν να γίνει γι αυτές αναμόρφωση του Π/Υ.

Πλέον δε αυτού, χωρίς αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν λόγω του κατεπείγοντος, να έχουν υποβληθεί προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή, όπως προβλέπει ο νόμος. Επρόκειτο δηλαδή για μη νόμιμες αποφάσεις.

       2ος  ΛΟΓΟΣ: Το Δ.Σ. κατάτμησε ποσό 81.559,20 €, που ήταν σε ένα Κ.Α. εξόδων του Π/Υ ως πίστωση για συντήρηση σχολικών κτιρίων, σε τρεις Κ.Α. εξόδων (24.800 €, 28.379,60 € και 28.379,60 € ο καθένας), με την ανεπαρκέστατη αιτιολογία, ότι τάχα «οι άμεσες και κατεπείγουσες σχετικές ανάγκες αυτών δεν αναμένεται να αντιμετωπιστούν με την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης μετά από διαγωνισμό, που απαιτείται σημαντικός χρόνος». Δηλαδή οι εργασίες αυτές ύψους 81.559,20 €, θα γίνονταν χωρίς διαγωνισμό !!!

        Και ήταν ανεπαρκέστατη αυτή η αιτιολογία γιατί: Η πίστωση των 81.559,20 € ήταν γραμμένη στον Π/Υ πολύ πριν. Μάλιστα ένα ποσό 52.759,20 € φαίνεται να είναι από προηγούμενο χρόνο. Υπήρχε συνεπώς αρκετός χρόνος και δυνατότητα να είχαν ανατεθεί πιο πριν αυτές οι εργασίες. Δεν μπορεί με την αόριστη επίκληση του κατεπείγοντος να γίνεται κατάτμηση έργου ή εργασιών, που ήταν γραμμένο ως ενιαίο στον Π/Υ.  

    Πλέον τούτου: Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα που απέμεινε, πώς ήταν δυνατό (και μάλιστα με χειμώνα καιρό και κορωνοϊό) να τελείωναν οι εργασίες που απαιτούνταν να γίνουν.

Δεν συνέτρεχε συνεπώς νόμιμη περίπτωση κατάτμησης του έργου, η οποία έγινε για προφανείς και ομολογημένους λόγους.

        3ος  ΛΟΓΟΣ.-  Από ποσό επιχορήγησης 100.000 €, γράφηκε ως έξοδο στον Κ.Α. 63-6275.001 ποσό 30.468 €, με τίτλο «Επισκευή, απόφραξη και αποκατάσταση βλαβών ομβρίων, λόγω κατεπείγοντος...».

Από επιχορήγηση επίσης 52.418,04 €, γράφηκε ως έξοδο στον Κ.Α. 25-6264.005 ποσό 12.920,80 € με τίτλο «Απόφραξη, αποκατάσταση βλαβών αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος...».

Εδώ απαντάται το πρωτοφανές και ανεπίτρεπτο για Προϋπολογισμό φαινόμενο, το ίδιο έργο/εργασίες να αναγράφεται σε δύο διαφορετικούς Κ.Α.. Απόφραξη και αποκατάσταση βλαβών στον ένα, το ίδιο και στον άλλον. Επισκευή είναι ακριβώς η αποκατάσταση βλαβών. Για αγωγούς ομβρίων υδάτων του Δήμου γίνεται λόγος και στους δύο Κ.Α. Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο έργο/εργασίες.  Για προφανείς συνεπώς και ευνόητους λόγους δεν έγινε εγγραφή σε ένα και μόνο Κ.Α. εξόδων, ως ένα δηλαδή έργο/εργασία, που πράγματι ήταν.

       Για τους παραπάνω λόγους ζητούσαμε να κριθούν μη νόμιμα τα συγκεκριμένα και μόνο αυτά μέρη της αναμόρφωσης και να ακυρωθεί ως προς αυτά η απόφαση του Συμβουλίου.

Και πράγματι οι λόγοι αυτοί έγιναν δεκτοί.

     Χωρίς λοιπόν να υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Π/Υ ο κ. Δήμαρχος αναθέτει εργασίες συνολικού ποσού 81.339,32 €. Κι αυτό η Δημοτική Αρχή το λέει «τακτοποίηση» και φυσικά δεν νοούνται άμεσες και κατεπείγουσες ανάγκες, ώστε να γίνει κατάτμηση του ποσού (81.559,20 €) που ήταν εξαρχής γραμμένο στον Π/Υ για την επισκευή των σχολικών κτιρίων, όταν κάποιοι δεν είναι ικανοί (;) να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

    Η Δημοτική Αρχή διοικεί  16 ολόκληρους μήνες. Και τα μόνα έργα που έχει εξαγγείλει είναι αυτά που είχαμε ετοιμάσει εμείς. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά καυχιέται κιόλας σαν να είναι δικά της.

    Νέα λοιπόν ήθη, νέες αρχές και προ πάντων διαφάνεια. Αυτό θα πει ανατροπή σε όλα.

Κύριοι της Δημοτικής αρχής η περίοδος χάριτος τελείωσε .

Ακολουθεί το κείμενο της προσφυγής μας και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

 

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η – Π Ρ Ο Σ Φ Υ Γ Η

ΚΑΙ  ΑΙΤΗΜΑ  ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

των 1) Ερωτόκριτου Γαλούνη και 2) Κωνσταντίνου Γεωργούλα, δημοτικών συμβούλων στο Δήμο Ξηρομέρου

Π Ρ Ο Σ

τον κ. Γενικό Γραμματέα/Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου

(Δια του Τμήματος Δ/κού – Οικ/κών Αιτωλ/νίας

Κύπρου και Λεβίδου, Ι.Π. Μεσολογγίου)

 

Για την ακύρωση της  125/2020 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ξηρόμερου, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 24-11-2020

 

        Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ξηρόμερου, του οποίου είμαστε μέλη, με την 125/2020 απόφασή του, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στις 24-11-2020, αποφάσισε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Ξηρομέρου. Κατά τη σχετική ψηφοφορία μειοψηφήσαμε.

       Ως μειοψηφήσαντες δημοτικοί σύμβουλοι και έχοντας δικαίωμα, κατά το άρθρο 227 παρ. 4 του ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει, προσβάλλουμε την παραπάνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξηρόμερου και ζητάμε την ακύρωσή της για τους παρακάτω νόμιμους και βάσιμους λόγους νομιμότητας:

 

              1ος  ΛΟΓΟΣ.-

       1) Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ζ΄ του ν. 3852/2010,  όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων ......».

Σύμφωνα επίσης με το άρθρο 58 παρ. 1 ε΄ του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, ο Δήμαρχος «Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων        των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.... Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση,          πριν από την απόφαση του δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού».         

Τέλος, στην παρ. 2 του ίδιου άνω άρθρου (58) και νόμου ορίζεται ότι: « Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής».   

         2) Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, το δημοτικό συμβούλιο,  αποδεχόμενο την 172 της 17-11-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, αποφάσισε μεταξύ των άλλων:

          Να αποδεχτεί και να εισαγάγει στον Π/Υ 2020 ως έσοδο ποσό 100.000 €, το οποίο κατένειμε στο σκέλος των εξόδων:

α. ......, β. ποσό 27. 951,32 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως η 212/2020 Απόφαση Δημάρχου», γ. ποσό 10.000 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως η 177/2020 Απόφαση Δημάρχου», δ. ποσό 30.468 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως οι 205, 214, 217 και 237/2020 Αποφάσεις Δημάρχου». (βλ. περί αυτών σελ. 10 και 11 της προσβαλλόμενης απόφασης υπό στοιχείο Γ. 1 και 2).

          Επίσης αποφάσισε: Να αποδεχτεί και να εισαγάγει στον Π/Υ 2020 ως έσοδο ποσό 52.418, 04 €, το οποίο κατένειμε στο σκέλος των εξόδων:

α. ..... , β. 12.920 € στον Κ.Α. .... με τίτλο ..... «ως οι 171, 181 και 198/2020 Αποφάσεις Δημάρχου»,  γ. ......... (βλ. περί αυτών σελ. 11 της προσβαλλόμενης απόφασης υπό στοιχείο Δ. 1 και 2).

       Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο Δήμαρχος, είτε ο ίδιος είτε δια των αρμοδίων αντιδημάρχων, έλαβε τις παραπάνω αναφερόμενες αποφάσεις και ανέθεσε τις αναφερόμενες σ αυτές εργασίες χωρίς να υπάρχουν εγγεγραμμένες οι σχετικές πιστώσεις στον Π/Υ.  Άλλωστε, αν υπήρχαν δεν θα χρειαζόταν να γίνει γι αυτές αναμόρφωση του Π/Υ. Είναι συνεπώς, για το λογο αυτό, άκυρες οι εν λόγω αποφάσεις του Δημάρχου.

     Πλέον τούτου, οι εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες ελήφθησαν, όπως αναφέρεται σ αυτές (πλην μιας), λόγω του κατεπείγοντος, δεν υποβλήθηκαν προς έγκριση στην οικονομική επιτροπή, παρότι φέρονται ληφθείσες από 11-9, 18-9, 22-9, 02-10, 12-10, 20-10, 21-10, 26-10 και 10-11. Σημειωτέον, ότι στις αποφάσεις αυτές (πλην μιας) ρητά αναφέρεται ότι θα υποβληθούν προς έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή. Συνεπώς, οι εν λόγω αποφάσεις είναι άκυρες, αφού δεν ακολούθησαν εγκριτικές αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Όπως δε επισημαίνεται και στην με αριθ. 6/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών (βλ. αυτήν σε «Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ»), στην περίπτωση αυτή «Η ακυρότητα της συμβάσεως είναι απόλυτη, καθώς αντιβαίνει στις ... απαγορευτικού και επιτακτικού χαρακτήρα διατάξεις, οι οποίες, ενόψει του σκοπού εξασφάλισης της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης, είναι αναγκαστικού δικαίου και με αυτές αποδοκιμάζονται οι δικαιοπραξίες που συνάπτονται με καταστρατήγηση του νόμου».

    Και εδώ θα επισημάνουμε και το εξής σημαντικό και σπουδαίο: Οι εργασίες που ανατέθηκαν με τις πιο πάνω αποφάσεις του Δημάρχουν (και προφανώς εκτελέστηκαν λόγω του κατεπείγοντος), δεν μπορούν να πληρωθούν με χρηματικά εντάλματα και με τις αναγραφόμενες, με την αναμόρφωση, πιστώσεις στον Π/Υ, λόγω ακριβώς των μη νομίμων αναθέσεων και συμβάσεων που καταρτίστηκαν. Αυτά δέχεται και η προαναφερθείσα 6/2020 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πατρών.

        Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να διαπιστωθεί η ακυρότητα της προσβαλλόμενης απόφασης, κατά τα πιο πάνω αναφερόμενα μέρη της, και να κηρυχθεί, όπως και είναι, άκυρη.   

                    

              2ος  ΛΟΓΟΣ.- 

      Σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, το δημοτικό συμβούλιο,  αποδεχόμενο την 172 της 17-11-2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου, αποφάσισε μεταξύ των άλλων:

     Κατάτμησε ποσό 81.559,20 €, που ήταν σε ένα Κ.Α. εξόδων του Π/Υ ως πίστωση για συντήρηση σχολικών κτιρίων, σε τρεις Κ.Α. εξόδων (24.800 €, 28.379,60 € και 28.379,60 €  ο καθένας), με την ανεπαρκέστατη αιτιολογία, ότι τάχα «οι άμεσες και κατεπείγουσες σχετικές ανάγκες αυτών δεν αναμένεται να αντιμετωπιστούν με την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης μετά από διαγωνισμό, που απαιτείται σημαντικός χρόνος». (βλ. περί αυτού σελ. 10 της προσβαλλόμενης απόφασης υπό στοιχείο Β. 1 και 2).

        Και είναι ανεπαρκέστατη αυτή η αιτιολογία για τους εξής λόγους: Η πίστωση των 81.559,20 € ήταν γραμμένη στον Π/Υ πολύ πριν. Μάλιστα ένα ποσό 52.759,20 € φαίνεται να είναι από προηγούμενα χρόνια, όπως άλλωστε βεβαίωσε και ο πρόεδρος της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής (βλ. στο τέλος της σελ. 6 της προσβαλλόμενης απόφασης). Υπήρχε συνεπώς αρκετός χρόνος και  δυνατότητα να είχαν ανατεθεί οι σχετικές εργασίες πιο πριν. Δεν μπορεί με την αόριστη επίκληση του κατεπείγοντος να γίνεται κατάτμηση έργου ή εργασιών, που ήταν γραμμένο ως ενιαίο στον Π/Υ. Το κατεπείγον πρέπει να ελέγχεται ως νομική έννοια και πρέπει να αποδεικνύεται ότι συντρέχει. 

    Πλέον τούτου: Μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα που θα απομένει, πώς είναι δυνατό (και μάλιστα με χειμώνα καιρό και κορωνοϊό) να τελειώσουν οι εργασίες που απαιτούνται να γίνουν, όταν μάλιστα σε λίγο θα είναι ανοιχτά πάλι τα Σχολεία; Απαιτούνται, ανέφερε ο πρόεδρος της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, να γίνουν: «επισκευή στεγών, επισκευή τουαλετών, επισκευές σε οροφές αιθουσών διδασκαλίας και επισκευή – αντικατάσταση κουφωμάτων»  (βλ. σελ. 7 της προσβαλλόμενης απόφασης). Στις αίθουσες διδασκαλίας θα είναι μαθητές και θα επισκευάζονται οι οροφές των αιθουσών αυτών και τα παράθυρα !!!!

Δεν συντρέχει συνεπώς λόγος για κατάτμηση του έργου γι αυτό και θα πρέπει να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και κατά το μέρος αυτό.

 

                3ος  ΛΟΓΟΣ.-

         Από το ποσό των 100.000 €, που γράφτηκε ως έσοδο (βλ. στο τέλος της σελίδας 10 της προσβαλλόμενης απόφασης υπό στοιχ. Γ 1), ποσό 30.468 €, γράφηκε ως έξοδο στον Κ.Α. 63-6275.001 (βλ. στην αρχή της σελίδας 11 της προσβαλλόμενης απόφασης υπό στοιχ. δ) με τίτλο «Επισκευή, απόφραξη και αποκατάσταση βλαβών ομβρίων, λόγω κατεπείγοντος...».

Στην ίδια όμως σελίδα 11, από την επιχορήγηση των 52.418,04 €, φαίνεται να γράφεται ως έξοδο στον Κ.Α. 25-6264.005 ποσό 12.920,80 € (βλ. στοιχ. Δ. 1 β) με τίτλο «Απόφραξη, αποκατάσταση βλαβών αγωγών ομβρίων υδάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος...».

Εδώ απαντάται το πρωτοφανές και ανεπίτρεπτο για Προϋπολογισμό φαινόμενο, το ίδιο έργο/εργασίες να αναγράφεται σε δύο διαφορετικούς Κ.Α.. Απόφραξη και αποκατάσταση βλαβών στον ένα, το ίδιο και στον άλλον. Επισκευή είναι ακριβώς η αποκατάσταση βλαβών. Για αγωγούς ομβρίων υδάτων του Δήμου γίνεται λόγος και στους δύο Κ.Α., ανεξάρτητα αν στο πρώτο κατά σειρά από αυτούς αναφερόμενο Κ.Α. παραλείπονται το «αγωγός υδάτων του Δήμου», αφού δεν νοούνται βλάβες στα «όμβρια», αλλά στους αγωγούς ομβρίων. Και βέβαια όταν λέμε «όμβρια» εννοούμε χωρίς άλλο «ύδατα». Και οπωσδήποτε αυτονόητο είναι ότι μιλάμε για το αποχετευτικό του Δήμου μας και όχι άλλου Δήμου. Πρόκειται δηλαδή για το ίδιο έργο/εργασίες και συνεπώς πρέπει να γίνει εγγραφή σε ένα και μόνο Κ.Α. εξόδων.

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

     Δεδομένου ότι η προσφυγή μας παρίσταται προδήλως βάσιμη, υποβάλλουμε επιπρόσθετα και αίτημα για την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης κατ άρθρο 228 παρ. 1 και 2 του ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 του ν. 4555/2018 και ισχύει.

 

 

        Για τους παραπάνω λόγους  Ζ Η Τ Α Μ Ε  

Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και

Να ανασταλεί η εκτέλεση αυτής.                        

Μεσολόγγι 25 Νοεμβρίου 2020

Οι ενιστάμενοι/προσφεύγοντες

ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

18 σχόλια:

 1. Τι λέει ο ξερόλας τώρα;
  Αυτός θα τον φάει τον τριανταφυλακη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ωχ τώρα πραγματικά πιστεύετε ότι ασχολείται κανείς μαζί σας; από που σας ξετρυπωσαν πάλι; ωχ κουράσατε πια.. Ακομη να χωνέψεις αυτή τη νίκη ρε παιδί μου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι ξερόλα ετοιμάσου!
   Έρχονται τα χειρότερα
   Μέχρι εδώ ήταν
   Τέλος η φιέστα σας

   Διαγραφή
  2. Μήπως εσείς της δημοτικής αρχής δεν μπορείτε να χωνέψετε πια ότι καταρρέετε;;;;;;;

   Διαγραφή
  3. 6:29 τέτοια λέγατε στις εκλογες και σας ....κανονικα

   Διαγραφή
  4. ποιος καταρρέει ;θες και τα λες η σου ξεφευγουν;να γελασω τωρα η μετα;χαχαχαχα και τωρα και μετα.
   χαχαχαχαχα..
   οι καρεκλες αλλων επεσαν..οπως και οι μασκες...ο κοσμος ξυπνησε και σας εστειλε ..ειστε ξεχασμενοι και βαθειά νυχτωμένοι ...

   Διαγραφή
 3. Εσείς προεκλογικά δήμαρχε
  Ήσασταν ενάντια στις απευθείας αναθέσεις αναμορφώσεις κτλ
  Τώρα τι γίνεται;
  Μας δουλεύεται;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βάλλεται από παντού ο Δήμαρχος.
  Από πρόεδρο λιμενικού,από δημοτικούς του συμβούλους,από αντιπολίτευση....
  Από παντού!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και όμως αντεχει και παράγει εργο. Πηγαιντε να δουλέψετε τώρα φαγάνες που σας κόπηκαν τα μαύρα απο το δήμο και έχετε λυσσάξει

   Διαγραφή
 5. ΤΟΝ ΑΣΤΑΚΌ ΤΟΝ ΈΧΕΤΕ ΣΕ ΆΘΛΙΑ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΧΟΡΙΑ ΣΕ ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΙΝ ΚΑΙ Η ΝΥΝ ΚΑΙ ΜΙΛΆΤΕ ΚΑΙ ΛΈΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΙΠΟΛΟΓΥΣΜΟΥΣ ΤΑ ΛΕΦΤΆ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΙ ΤΑ ΚΆΝΕΤΕ ΤΑ ΤΡΟΤΕ ΠΙΤΕΣ Ο ΛΑΟΣ ΚΑΤΆΛΑΒΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο πρώην τουλάχιστον εξυπηρετούσε τον κόσμο
   Άλλος χαρακτήρας
   Ετούτοι εδώ είναι καβαλημένοι και άσχετοι εντελώς

   Διαγραφή
 6. Οφειλή και μια απάντηση ο δήμαρχος στους δημοτες σχετικά με τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου
  Αναμένουμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ανίκανοι-άπειροι είναι οι χαρακτηρισμοί που ταιριάζουν στους διοικούντες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο ξερόλας είναι δήμαρχος στη θέση του δημάρχου κ τον έχει πάρει στο λαιμό του!! Είναι κακός κ εμπαθής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΠΟΣΟ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΣΟΥΞΕΙ Η ΒΑΡΙΑ ΗΤΤΑ ΣΑΣ.ΜΑΡΤΥΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΟΣΟ;
   ΔΗΜΑΡΧΕ ΠΡΟΧΩΡΑ.ΑΚΟΥΡΑΣΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΕΞΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ. ΟΛΟΙ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΣΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΠΛΕΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥΣ..ΔΕΝ ΔΙΥΛΕΥΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΧΑΝ ΝΑ ΦΑΝΕ. ΠΡΟΧΩΡΑ ΟΠΩΣ ΠΑΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ

   Διαγραφή
 9. Ο ΦΡΟΥΤΑΚΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΞΕΡΟΛΑΣ ΔΟΙΗΚΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΣΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΓΙΑΝΑΚΗ. Ο ΦΡΟΥΤΑΚΙΑΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΤΖΑΝΤΕΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΕ ΚΩΛΗΤΟΥΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ποιος ειναι ο ξερολας?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο