Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ανοικτή πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για νέες ειδικότητες στο ΔΙΕΚ Μεσολογγίου

       Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, έχει ξεκινήσει τη σύνταξη πρότασης με τις νέες ειδικότητες, που θα προτείνει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τελικά τη λειτουργία τους το νέο εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
Με την παρούσα ανοικτή πρόσκληση καλούμε τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, επαγγελματικούς φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) της περιοχής, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για νέες ειδικότητες, συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Η πρόσκληση:
 
ΘΕΜΑ : "Πρόταση για νέες ειδικότητες στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου"
Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, έχει ξεκινήσει τη σύνταξη πρότασης με τις νέες ειδικότητες, που θα προτείνει στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, η οποία θα εγκρίνει τελικά τη λειτουργία τους το νέο εκπαιδευτικό έτος 2020-2021 στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.
Με την παρούσα ανοικτή πρόσκληση καλούμε τους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης, επαγγελματικούς φορείς και εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και εργαζομένων) της περιοχής, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για νέες ειδικότητες, συμμετέχοντας σε ένα γόνιμο ανοικτό κοινωνικό διάλογο, με σκοπό τη διαρκή προσαρμογή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στα επαγγέλματα του μέλλοντος.
Πιστεύουμε ότι θα μπορούσατε να στηρίξετε τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης πρότασης, με κατάλληλα στοιχεία και δεδομένα που ίσως έχετε στη διάθεσή σας, προτείνοντας κατάλληλες ειδικότητες όχι μόνο να είναι ενδιαφέρουσες αλλά και να δίνουν επαγγελματικές προοπτικές στους καταρτιζόμενους στην ευρύτερη περιοχή.
Από τα βασικά στοιχεία που πρωταρχικά πρέπει να ληφθούν υπόψη, είναι οι συνθήκες που επικρατούν στην τοπική αγορά εργασίας και κατά πόσο οι προτεινόμενες ειδικότητες μπορούν να οδηγούν τους απόφοιτους σε άμεση απασχόληση στο μέλλον.
Εξίσου σημαντικός παράγοντας, είναι η ύπαρξη κατάλληλων εργαστηριακών υποδομών, που διαθέτει ή έχει πρόσβαση το Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των προτεινόμενων ειδικοτήτων.
Τέλος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Ι.Ε.Κ. και τα νέα αναλυτικά προγράμματα, οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να πραγματοποιούν υποχρεωτικά Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε επαγγελματικούς χώρους αντίστοιχους με την ειδικότητα. Κατά συνέπεια θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ύπαρξη αναγκαίου αριθμού θέσεων Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε φορείς του Δημοσίου στην ευρύτερη περιοχή.
Στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Μεσολογγίου (https://iekmesol.sch.gr) μπορείτε να αναζητήσετε το σύνολο των ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ. που προσφέρονται και υπάρχει δυνατότητα να προταθούν.
Οι προτάσεις σας θα πρέπει να έχουν σταλεί με email (iekmesol@sch.gr) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 10/7/2020.
Είμαστε στη διάθεση σας για ανταλλαγή απόψεων και ελπίζουμε στη θετική ανταπόκρισή σας στο κάλεσμά μας.

Ο Διευθυντής του Δ.ΙΕΚ Μεσολογγίου
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΣ
Δρ Βιοπληροφορικής
Φυσικός, Προγ/στής ΗΥ, MSc ICT in Ed.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο