Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020

Αδικίες στη μοριοδότηση στρατιωτικών υπηρετούντων σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αιτωλοακαρνανία

Ερώτηση προς τον υπουργό Άμυνας για τις αδικίες στη μοριοδότηση στρατιωτικών υπηρετούντων σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αιτωλοακαρνανία, από τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο και τον Βασίλης Κεγκέρογλου.
Στην ερώτηση αναφέρουν, Κύριε Υπουργέ,
Οι στρατιωτικοί που υπηρετούν σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας στην Αιτωλοακαρνανία και συγκεκριμένα στη Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION και στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου, βρίσκονται σε αναστάτωση μετά την ανακοίνωση της μοριοδότησής τους.

Όσον αφορά στους στρατιωτικούς του Ακτίου, γι'αυτούς εφαρμόστηκε μείωση των μορίων τους στο κριτήριο 11, Βαρύτητα Μονάδας, μετά από κάθε οργανωτική μεταβολή που υπέστη η Μονάδα τα τελευταία χρόνια (Σεπτέμβριος 2015 από 131 Σμηναρχίας Μάχης σε Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου και στη συνέχεια το 2018 σε Μονάδα Υποστήριξης FOB AKTION).

Ωστόσο, το κριτήριο αυτό σχετίζεται με την Επιχειρησιακή Βαρύτητα Μονάδας η οποία σύμφωνα με το έργο και την αποστολή της παραμένει η ίδια, παρά τις παραπάνω αλλαγές. Τούτο άλλωστε επιβεβαίωνε και ο τέως ΥΕΘΑ κ. Αποστολάκης, ο οποίος αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι δύο οργανωτικές μεταβολές που υπέστη η Μονάδα του Ακτίου δεν έχουν ως σκοπό την υποβάθμιση των δραστηριοτήτων του Α/Δ.


Σημειώνεται ότι τα στελέχη της ΜΥ FOB AKTION που εμπλέκονται με την φρούρηση της Μονάδας (Αμύνης) και επωμίζονται επιπλέον υποχρεώσεις λόγω της φύλαξης Νατοϊκών χώρων (FOB) και βάσει και της σύμβασης με την Fraport Greece που διαχειρίζεται τον πολιτικό αερολιμένα, λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες μικρότερης έκτασης και με λιγότερους διαβαθμισμένους χώρους (π.χ. ΚΕΠ, ΜΣΕΠ, ΣΑ, Α/Απ).

Ταυτόχρονα, τα στελέχη της ΜΥ FOB AKTION (Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, Πυροσβέστες, Ηλεκτρολόγοι) που εμπλέκονται με την εξυπηρέτηση -υποστήριξη των πτήσεων (στρατιωτικών και πολιτικών), με το πτητικό έργο που υποστηρίζει το Άκτιο να είναι ίσο ή να ξεπερνάει σε μερικές περιπτώσεις το αντίστοιχο σε Πτέρυγες Μάχης, λαμβάνουν πολύ λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες χωρίς ή με πολύ μικρότερο πτητικό έργο (π.χ. Σμηναρχίες, ΚΕΔΑ, ΜΣΕΠ).

Επίσης, τα στελέχη της ΜΥ FOB AKTION που εμπλέκονται με την τεχνική υποστήριξη (Ηλεκτρολόγοι, Μεταφορικοί, Εγκαταστάσεων, Τ-Η κλπ.) και το αντικείμενό τους δεν έχει μειωθεί σε σύγκριση με την εποχή που η Μονάδα ήταν Σμηναρχία Μάχης, λαμβάνουν λιγότερα μόρια από στελέχη που υπηρετούν σε Μονάδες που δεν είναι καν αεροδρόμια ή το έργο τους στους αντίστοιχους τομείς συντήρησης είναι μικρότερο (Σ.Μ,Α/Απ, ΚΕΔΑ, ΜΣΕΠ, ΣΑ).

Τέλος, σοβαρό ζήτημα δημιουργείται και για τις περιπτώσεις στρατιωτικών που υπηρετούν στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρινίου και λαμβάνουν λιγότερα μόρια από τους συναδέλφους τους που υπηρετούν στην Μονάδα υπαγωγής του Κλιμακίου.

Τα παραπάνω έχουν οδηγήσει στην έντονη αντίδραση των στρατιωτικών της Πολεμικής Αεροπορίας της Αιτωλοακαρνανίας και των Ενώσεών τους, οι οποίοι ζητούν την αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :
  1.     Δεδομένου ότι οι οργανωτικές μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο στρατιωτικό Α/Δ Ακτίου δεν είχαν ως σκοπό σύμφωνα με το Υπουργείο την υποβάθμιση των δραστηριοτήτων του, γιατί υπήρξαν αλλαγές επί τα χείρω στη μοριοδότηση των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό;
  2. Θα εφαρμόσετε για λόγους ισότητας και δικαιοσύνης την μοριοδότηση των υπηρετούντων στο Κλιμάκιο Φύλαξης Αγρνίου με βάση την κατηγορία που ανήκει η Πτέρυγα, καθώς το Κλιμάκιο Φύλαξης αποτελεί κομμάτι της 116ΠΜ κι όχι ξεχωριστή μονάδα; Στην περίπτωση δε που το Υπουργείο κρίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει εσωτερικός διαχωρισμός μοριοδότησης των στελεχών της Πτέρυγας, θα εφαρμόσετε συγκεκριμένο συντελεστή για τον υπολογισμό των μορίων;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο