Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

ΟΑΕΔ-Νέα Κοινωφελής: Ποιοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τις 36.500 θέσεις


Αντίστροφη μέτρηση για τη νέα Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ, με την προκήρυξη να αναμένεται να εκδοθεί στα τέλη Μαρτίου. Η νέα προκήρυξη θα αφορά 36.500 θέσεις. Ποιοι όμως θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στο νέο πρόγραμμα;.....

Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και σε 37 υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας/φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ωστόσο με βάση το καθεστώς που διέπει τα προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας δεν έχουν δικαίωμα διαδοχικής συμμετοχής στα προγράμματα όσοι έχουν ήδη εργαστεί σε πρόγραμμα κοινωφελούς.
Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, στη νέα Κοινωφελή για τις 36.500 θέσεις εξετάζεται το σενάριο άρσης του συγκεκριμένου περιορισμού. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει τέτοια απαγόρευση στα υπόλοιπα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, από το υπουργείο Εργασίας εξετάζεται η απαλοιφή του συγκεκριμένου περιορισμού και στην Κοινωφελή Εργασία.
Εφόσον υλοποιηθεί η κατάργηση περιορισμού από το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας των 36.500 θέσεων, αυτό πρακτικά δίνει δικαίωμα συμμετοχής και στους 30.333 ωφελούμενους που εργάστηκαν στο πρόγραμμα του Β’ Κύκλου στους ΟΤΑ αλλά και όσους δούλεψαν σε άλλα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Στην παρούσα φάση ωστόσο μιλάμε ακόμα και σενάριο εργασίας και οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται στις αρχές Μαρτίου. Αν τελικά επικρατήσει το σενάριο της άρσης του περιορισμού, τότε θα αλλάξουν τα δεδομένα για όσους είχαν δουλέψει το προηγούμενο διάστημα. Οι υποψήφιοι των οποίων έληξαν οι συμβάσεις τους θα μπορούν να κάνουν αίτηση στα νέα προγράμματα που θα έρθουν.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι το υφιστάμενο πλαίσιο που διέπει την Κοινωφελή Εργασία του ΟΑΕΔ προβλέπει, εκτός της μοριοδότησης χρόνου ανεργίας, αναπηρίας, πολυτεκνίας, εντοπιότητας κ.α τη χορήγηση 10 μορίων σε ωφελούμενους που δεν έχουν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση άνεργοι που θα κάνουν αίτηση για πρώτη φορά θα έχουν από την εκκίνηση της διαδικασίας περισσότερα μόρια σε σχέση με υποψηφίους που είχαν δουλέψει στο παρελθόν.
Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ θα προσφέρει εργασία οκτάμηνης διάρκειας και θα ενταχθούν εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι τουλάχιστον έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.
Η μοριοδότηση για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους εξήντα (60) μήνες: ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/ης συζύγου των ανέργων της ανωτέρω κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους εξήντα μήνες (60): ένα (1) μόριο ανά πλήρη μήνα.
Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω: δεκαπέντε (15) μόρια.
Ετήσιο εισόδημα του έτους 2017 – Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:
Ατομικό 0-3.500 ευρώ, Οικογενειακό 0-7.000 ευρώ: Τριάντα (30) μόρια
Ατομικό 3.501-5.000 ευρώ, Οικογενειακό 7.001-10.000 ευρώ: Είκοσι πέντε (25) μόρια
Ατομικό 5.001-8.000 ευρώ, Οικογενειακό 10.001-16.000 ευρώ: Είκοσι (20) μόρια
Ατομικό 8.001-12.000 ευρώ, Οικογενειακό 16.001-26.000 ευρώ: Δέκα (10) μόρια
Ατομικό άνω των 12.000 ευρώ, Οικογενειακό άνω των 26.000 ευρώ: Μηδέν (0) μόρια.
Μοριοδότηση ανάλογα με την ηλικία
18 έως 29 ετών: Δεκαπέντε (15) μόρια
30 έως 44 ετών: Είκοσι πέντε (25) μόρια
45 έως 54 ετών: Τριάντα πέντε (35) μόρια
55 ετών και άνω: Σαράντα πέντε (45) μόρια.
Έξτρα μόρια
— Αριθμός ανηλίκων τέκνων: δέκα (10) μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.
— Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: δέκα (10) μόρια, ανεξαρτήτως συνολικού αριθμού τέκνων.
— Δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης: τριάντα πέντε (35) μόρια και
— Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020: δέκα (10) μόρια.
— Εντοπιότητα είκοσι (20) μόρια
Αποδοχές
Η ημερήσια αμοιβή θα διαμορφωθεί στα 21,84 ευρώ, ενώ η μηνιαία έως 546 ευρώ. Οι άνεργοι που θα υποβάλουν αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από έναν έως τρεις δήμους για μία και μόνο ειδικότητα.
aftodioikisi 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο