Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020

Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης-διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους ΟΤΑ α' βαθμού.


Αθήνα, 27-2-2020
Αριθμ. πρωτ.:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α
& ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κωδ.: 101 83, Αθήνα
Πληροφορίες: Αριστ. Α. Αλβανός
Τηλ. 2131364840
FAX: 2131364813
e-mail: a.alvanos@ypes.gr
ΠΡΟΣ: Τους Δήμους της Χώρας
ΚΟΙΝ.: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης-διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους ΟΤΑ α' βαθμού...... 
 
Με το παρόν έγγραφο σας γνωρίζουμε ότι από την Πέμπτη 27-2-2020 έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς του ΟΤΑ α' βαθμού.
Μέσω της εν λόγω εφαρμογής (https://tetragonika.govapp.gr) παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα, διακριβώνοντας τυχόν αποκλίσεις που αφορούν την επιφάνεια των ακινήτων τους και υφίστανται μεταξύ αφενός των στοιχείων της εφαρμογής του Περιουσιολογίου (Ε9), αφετέρου εκείνων που διαθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ, μέσω των Δήμων, να δηλώσουν στους τελευταίους τα πραγματικά στοιχεία επιφάνειας του/των ακινήτων τους, έως τις 31-3-2020, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών και φόρων αλλά και των προστίμων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης (αρ 2 του Ν. 429/1976, άρθρο 10 παρ. 11 & 14 του Ν. 1080/1980 και άρθρο 24 παρ. 12 και 16 του Ν. 2130/1993).
Εν όψει των ανωτέρω και με γνώμονα την διευκόλυνση και την εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την όσο το δυνατόν αποδοτικότερη αξιοποίηση των δεδομένων που θα προκύψουν από την εν θέματι ηλεκτρονική εφαρμογή από την τοπική αυτοδιοίκηση, παρακαλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες εσόδων όλων των ΟΤΑ α' βαθμού της Χώρας όπως προχωρήσουν τάχιστα σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες πιστοποίησης και διασύνδεσης, προκειμένου να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στην εφαρμογή από τα αρμόδια στελέχη, καθώς και σε όλες τις δέουσες ενέργειες δημοσιότητας προκειμένου η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δήλωσης και η δυνατότητα που αυτή προσφέρει να γνωστοποιηθεί στο μέγιστο αριθμό των ενδιαφερομένων.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ.

- Γρ. Υπουργού
- Γρ. Υφυπουργού
- Γρ. Γενικού Γραμματέα
- Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Αναπτ. Πολιτ. Τ.Α.
- Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στο
διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΣ στην τοποθεσία Έγγραφα)
-Δ/νση Οικονομικών Τ.Α.

dimosxiromerou.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο