Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

Hμερίδα στη Πρέβεζα για τη χρηματοδότηση δράσεων από το πρόγραμμα αλιείας


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα, το Σάββατο 19/05/2012 και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο «Hotel Dioni», (στην οδό Ι. Καλού 4, τηλ: 26820 27381-3).

       Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας  ενημερώνει  τους ενδιαφερόμενους ότι στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας διοργανώνεται το προσεχές Σάββατο στην Πρέβεζα ημερίδα με τίτλο «Πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης των Μέτρων 1.3, 2.1 και 2.3 του  Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013» από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π.ΑΛ. σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων του Ε.Π.ΑΛ......


       Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν από εκπροσώπους των Ειδικών Υπηρεσιών Αλιείας, οι δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας που αφορούν τα εξής:

-Μέτρο 1.3, επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων
-Μέτρο 2.1, επενδύσεις υδατοκαλλιέργειας
-Μέτρο 2.3, επενδύσεις μεταποίησης – εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετέχουν στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα, το Σάββατο 19/05/2012 και ώρα 11 π.μ., στο ξενοδοχείο «Hotel Dioni», (στην οδό Ι. Καλού 4, τηλ: 26820 27381-3).

Δεν υπάρχουν σχόλια: