Πέμπτη 17 Μαΐου 2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΞΕΚΙΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ


       Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρέλαβε από το ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) δύο κρίσιμες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ως προς την έρευνα και την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας....


  Η πρώτη μελέτη αφορά στον Δυτικό Πατραϊκό κόλπο, σε μια έκταση 1.892 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μέσου βάθους 158 μέτρων και η δεύτερη μελέτη αφορά την θαλάσσια περιοχή δυτικά του Κατακόλου που καλύπτει επιφάνεια 545 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μέσο βάθος 455 μέτρα.

      Υπενθυμίζεται ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας είχε συζητήσει αναλυτικά το όλο θέμα και τις προοπτικές που διανοίγονται για την Περιφέρεια, στη συνεδρίασή του της 3ης Φεβρουαρίου 2012, παρουσία του αρμόδιου Υφυπουργού κ. Γιάννη Μανιάτη και μάλιστα τότε είχε αναληφθεί εκ μέρους του Υπουργείου η ρητή υποχρέωση για την αποστολή των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

      Με την παραλαβή των μελετών εκ μέρους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας έδωσε αμέσως οδηγίες σύμφωνα με τις οποίες οι μελέτες θα διαβιβαστούν στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, στα ΤΕΙ Πατρών και Μεσολογγίου καθώς και στα Τεχνικά Επιμελητήρια Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας προκειμένου να ενημερωθούν και να γνωμοδοτήσουν σχετικά, με τελικό στόχο τη διαμόρφωση μιας πλήρους και καλά τεκμηριωμένης θέσης του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

      «Προσεγγίζουμε με ιδιαίτερη υπευθυνότητα το όλο ζήτημα» τόνισε σε δηλώσεις του ο Απόστολος Κατσιφάρας και συνέχισε: «Κατανοούμε πλήρως ότι η προοπτική εντοπισμού και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην περιοχή μας μπορεί να αλλάξει άρδην το συνολικό γεωπολιτικό στάτους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Κατανοούμε, επίσης, ότι σε όλα τα στάδια των εργασιών είναι απαραίτητο να υπάρχουν όλα τα μέτρα που διασφαλίζουν πλήρως το περιβάλλον και αυτό ακριβώς επιχειρούμε σε αυτήν τη φάση οργανώνοντας το δημόσιο διάλογο και ζητώντας την άποψη των ειδικευμένων επιστημονικών φορέων της Περιφέρειας».

     Σημειώνεται ότι οι  Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που παρελήφθησαν περιλαμβάνουν τα παρακάτω σημεία:

-Περιγραφή πιθανών δραστηριοτήτων που θα υπάρξουν στις υπό μελέτη περιοχές.  

-Παρουσίαση των υφισταμένων πληροφοριών για την κατάσταση του φυσικού-θαλάσσιου και του κοινωνικού-οικονομικού περιβάλλοντος στις υπό μελέτη περιοχές.

-Αναγνώριση και εκτίμηση πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και ειδικά των πλέον σημαντικών επιπτώσεων.

-Διαμόρφωση προτάσεων, κατευθύνσεων και μέτρων για την πρόληψη, τον περιορισμό, και την αντιμετώπιση οποιονδήποτε σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον και στους βιολογικούς πόρους καθώς και τη δημιουργία συστημάτων παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

-Αναγνώριση πιθανών δυσκολιών (έλλειψη στοιχείων, πληροφοριών ή τεχνογνωσίας) που θα προκύψουν σε επόμενα στάδια της όλης διαδικασίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: