Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Θυρρείου – Δρυμού και Ακτίου-Βονίτσης λόγω έργων


       Ανακοίνωση εξέδωσε η αστυνομία που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δρόμο Θυρρείου – Δρυμού και Ακτίου-Βονίτσης λόγω έργων. 
   Συγκεκριμένα αναφέρει για τη πρώτη περίπτωση: "Αποφασίζουμε την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, στην περιοχή « Θυρρείου – Δρυμού»  της Ε.Ο. Αμφιλοχίας – Βόνιτσας από την   χ/θ 25+460 έως 26+900 ( χλμ. Νέου αυτοκινητόδρομου)  του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ», λόγω εκτελούμενων εργασιών  σύμφωνα με την   μελέτης της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. μέχρι την 30-3-2013....


      Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.»

     Για τη δεύτερη  περίπτωση αναφέρει: «Αποφασίζουμε την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την χ/θ 6+280  έως 6+720  ( χλμ. Νέου αυτοκινητόδρομου) για την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Ακτίου – Βόνιτσας  , του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ , ΤΜΗΜΑ Ι».  λόγω εκτελούμενων εργασιών  σύμφωνα με την   μελέτης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. μέχρι την 30-3-2013.
     Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. .»

Δεν υπάρχουν σχόλια: