Τετάρτη 23 Μαΐου 2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας συνεδριάζει σήμερα Τετάρτη 23 Μαΐου


        Θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ακτίου-Βόνιτσας, σήμερα Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 19:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα Βόνιτσας με (19) δέκα εννιά θέματα στην ημερησία διάταξη… 
Η ημερήσια διάταξη έχει ως εξής:....


Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου 
      Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 23 Μαΐου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.-Περί επιβολής τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων στην Δημοτική Ενότητα Μεδεώνος. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

2.-Επικαιροποίηση της αρίθ.30/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου «Ορισμός μελών στο Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμφιλοχίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.4071/2012. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

3.- Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (άρθρο 78 Ν.3852/2010). (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

4.- Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «Ανάδειξη βιότοπου παραλίας Πλάκας Περατιάς». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

5.-Περί αλλαγής Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

6.- Περί αποδοχής πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση στατικής επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας», προϋπολογισμού δαπάνης 719.865,74 € από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα –Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι. (Εισηγητής κ.Κομποτιάτης)

7.- Περί αλλαγής χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής ύδρευσης Αγίου Νικολάου» από ΘΗΣΕΑΣ σε ΣΑΤΑ. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

8.- Περί υποβολής πρότασης στο Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 Άξονα προτεραιότητας 4 «Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών», ο ποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας. (Εισηγητής κ. Κομποτιάτης)

9.- Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση περιοχών Τ.Δ. Μοναστηρακίου». (Εισηγητής κ. Φερεντίνος)

10.- Έγκριση αναγκαιότητας για τη μίσθωση (ενοικίαση) ιδιωτικής γεώτρησης για υδροδότηση της Τοπικής Κοινότητας Παλαίρου από 01/06 έως 30/09, για τρία έτη (2012-2013-2014). (Εισηγητής κ.Τζαβαλάς)

11.- Περί έγκρισης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)

12. Περί χορηγήσεως νέων αδειών πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου σε δικαιούχους έτους 2012. (Εισηγητής κ. Τζαβαλάς)

13.- Τροποποίηση απογραφής σύμφωνα με το Π.Δ. 315/99. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

14.- Περί διακοπής μίσθωσης και διαγραφή μισθωμάτων. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

15.- Συγκρότηση ειδικής εισηγητικής Επιτροπής για αξιολόγηση αιτήσεων Δανείων τσιγγάνων. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

16.- Περί αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012. (Εισηγητής κ.Πρόεδρος)

17.- Περί επιχορήγησης Αθλητικών σωματείων για το έτος 2012. (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

18.-Περί επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης». (Εισηγητής κ. Κασόλας)

19.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου για υπηρεσιακούς λόγους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: