Τρίτη, 22 Μαΐου 2012

Περιορισμοί στον δρόμο Ακτιο – Βόνιτσα


      Μέχρι τις 30 Μαρτίου 2013,  θα εκτραπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Ακτίου – Βόνιτσας, εξαιτίας εργασιών για την κατασκευή του άξονα Ακτιο – Αμβρακία.
     Αναλυτικά, η απόφαση του Αστυνομικού Διεθυντή Ακαρνανίας, αναφέρει:
       «Αποφασίζουμε την επιβολή περιορισμών ως προς τα όρια ταχύτητος και την ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, από την χ/θ 6+280  έως 6+720  (χλμ. Νέου αυτοκινητόδρομου) για την ασφαλή εκτροπή της κυκλοφορίας της υφιστάμενης Π.Ε.Ο. Ακτίου – Βόνιτσας , του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ- ΝΟΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ Ι»,  λόγω εκτελούμενων εργασιών  σύμφωνα με την   μελέτης της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε. μέχρι την 30-3-2013...
    
    Κατά το  ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των πεζών και τροχοφόρων και να τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τα  άρθρα 9 και 10 του Κ.Ο.Κ. σήμανση με μέριμνα της ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ (2)
Η παρούσα απόφαση ισχύει ΜΟΝΟ κατά την ως άνω χρονική διάρκεια.
Οι παραβάτες της παρούσης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 περί Κ.Ο.Κ. και η εφαρμογή της ανατίθεται στο Α.Τ. Βόνιτσας.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: