Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009

Επιστολή του Νομάρχη Αιτωλοακαρνανίας Θύμιου Σώκου, για την άμεση έναρξη λειτουργίας σταθμού κτηνιατρικού ελέγχου στο Λιμάνι Αστακού.

Ο Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας Θύμιος Σώκος, έστειλε την ακόλουθη επιστολή προς την κα Κατερίνα Μπατζέλη Υπουργό αγροτικής, ανάπτυξης και τροφίμων, με θέμα την άμεση έναρξη λειτουργίας σταθμού κτηνιατρικού ελέγχου στο Λιμάνι Αστακού.
ΘΕΜΑ: Σταθμός κτηνιατρικού ελέγχου λιμανιού Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Κυρία Υπουργέ,
Το λιμάνι του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας προστέθηκε με την αρίθμ. 2009/822/ΕΚ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον κατάλογο των εγκεκριμένων μεθοριακών σταθμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους οποίους μπορούν να διενεργούνται επίσημοι κτηνιατρικοί έλεγχοι σε ζώα και ζωικά προϊόντα προερχόμενα από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αναφορικά με την επάρκεια της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την ομαλή διενέργεια κτηνιατρικών ελέγχων σε ζώα και ζωικά προϊόντα από τρίτες χώρες σας γνωρίζουμε πως στην Υπηρεσία μας υπηρετεί ικανός αριθμός ελεγκτών που μπορεί να απασχοληθεί στην επιτυχή διεκπεραίωση των ανωτέρω αντικειμένων.
Κυρία Υπουργέ,
Κρίνεται αυτονόητα επιτακτική η ανάγκη για την άμεση έναρξη λειτουργίας του Σταθμού στο Λιμάνι Αστακού ώστε να εμπεδωθεί τόσο η υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή όσο και η δομική επάρκεια των υπηρεσιών κτηνιατρικού ελέγχου αλλά και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης γενικότερα. Θεωρούμε βέβαιο ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο ανωτέρω αίτημα και σας διαβεβαιώνουμε πως η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας βρίσκεται στη διάθεσή σας για την ταχεία και ευδόκιμη τελεσφόρηση του θέματος.
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο