Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

Εγκύκλιος του Τοποτηρητού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ


Πρός
τούς Πανοσιολ. Ἱεροκήρυκας
τούς Αἰδεσιμ. Ἐφημερίους
καί τά Ἡγουμενοσυμβούλια
τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας, ἰδιαιτέρως γιά δεύτερη φορά, ὕστερα ἀπό τήν πρώτη ἐπικοινωνία πού εἴχαμε μέ τήν πρώτη Ἐγκύκλιο πού ἀφοροῦσε ὅλους τούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς.....

Κατά τήν χειροτονία μας στούς βαθμούς τῆς ἱερωσύνης στήν πράξη ἀποδεχθήκαμε τόσο τίς εὐχές πού ἀνέγνωσε ὁ Ἀρχιερεύς πού μᾶς χειροτόνησε, ὅσο καί τήν ὅλη δομή τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱεραρ­χίας, πού σημαίνει ὅτι πρέπει νά ἔχουμε σεβασμό στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία.

Μέ τήν πρώτη εὐκαιρία σκέπτομαι νά κάνουμε κατά περιοχή, συνάξεις, γιά νά ἐπικοινωνήσουμε, ὅμως τήν περίοδο αὐτήν εἶναι ἐπικίνδυνη κάθε σύναξη καί πρέπει νά προσέξουμε νά τηροῦμε τά ὑγειονομικά μέτρα. Ἐμεῖς δέ οἱ Κληρικοί πρέπει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα. Ὁ κίνδυνος εἶναι ὑπαρκτός καί ὄχι ὑποθετικός.

Βέβαια, ἡ ζωή μας εἶναι στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά αὐτό δέν μᾶς δίνει τό δικαίωμα νά συμπεριφερόμαστε ἀμελῶς στό μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ βιολογική μας ζωή. Φυσικά, ἡ βιολογική ζωή εἶναι συνάρτηση τῆς σωτηρίας μας, δηλαδή ἐπιθυ­μοῦμε νά ζήσουμε γιά νά μετανοήσουμε, νά ἀγαπήσουμε τόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους καί νά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὅπως γνωρίζετε ἀπό τήν θεολογική σας παιδεία καί τήν ἐκκλη­σιαστική σας ζωή τά πάντα μέσα στήν Ἐκκλησία εἶναι θέμα συνέρ­γειας, μέ τήν ἔννοια ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ ἐνεργών καί ἐμεῖς πρέπει νά εἴμαστε οἱ συνεργοῦντες. Δέν ἰσχύει, δηλαδή, οὔτε ὁ ἀπόλυτος προο­ρισμός οὔτε ὁ πελαγιανισμός, πού ταλαιπωρεῖ τόν δυτικό Χριστια­νισμό, ἀλλά ἡ συνέργεια, ἀφοῦ «τό μέν θεό­θεν, τό δέ τῆς ἡμετέρας σπουδῆς», κατά τόν ἱερό Νικόλαο Καβάσιλα.

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτήν θά ἤθελα νά σᾶς ὑπενθυμίσω τό ὑπ’ ἀριθμ. Πρωτ. 5226/22-11-2021 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνό­δου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σύμφωνα μέ τό ὁποῖο ὅτι οἱ πιστοί πού ἐπιθυμοῦν νά μετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, εἰσερ­χόμενοι στούς Ἱερούς Ναούς, ὀφείλουν:

1. Νά φέρουν προστατευτική μάσκα καί νά τηροῦν τίς προ­βλε­πόμενες ἀποστάσεις (1,5 μ. ἀπό τούς ἄλλους πιστούς καί ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ νά ἀντιστοιχῆ ἕνας πιστός ἀνά 2 τ. μ. τοῦ ὠφελίμου χώρου τοῦ Ναοῦ), καί

2. Νά ἔχουν μαζί τους τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά ἐμβολια­σμοῦ ἤ διαγνω­στικοῦ ἐλέγχου (rapid test ἤ μοριακοῦ).

Γιά τούς προσερχομένους στούς Ἱερούς Ναούς «ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος θεωρεῖ ὅτι ὁ ἔλεγχος τῆς συμμορφώσεως τῶν πιστῶν», ὡς πρός τό ἄν φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, «τυγχάνει ἐξ ἀντικειμένου ἀδύνατος νά διενεργηθῇ ὑπό τοῦ προσωπικοῦ τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐφ᾿ ὅσον αἱ ἁρμοδιότητες αὐτοῦ δέν ἅπτονται τῆς φυλάξεως ἤ τῆς ἀσκήσεως δημοσίας ἐξουσίας».

Ἡ Ἱερά Σύνοδος ὑπενθυμίζει τήν ὑποχρέωση διενέργειας, μέ δική τους δαπάνη, δύο διαγνωστικῶν ἐλέγχων (rapid test ἤ μοριακοῦ) ἑβδομαδιαίως ἀπό ὅλους τούς δια­κονοῦντες στούς Ἱερούς Ναούς (Κληρικούς, Ἱεροψάλτες, Νεωκόρους κ.λπ. ἐργαζομέ­νους), οἱ ὁποῖοι δέν ἔχουν ἐμβολιασθῆ κατά τοῦ κορωνοϊοῦ. Τά ἀποτελέσματα τῶν δια­γνωστικῶν ἐλέγχων ὑποχρεοῦνται οἱ Κληρικοί νά τά ὑποβάλλουν ἐγκαίρως στήν Ἱερἀ Μητρόπολη, ἐνῶ οἱ ὑπόλοιποι στούς προϊσταμέ­νους τῶν Ἐνοριῶν τους.

Γιά ἀπορίες ἤ διευκρινίσεις νά ἀπευθύνεσθε στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Εὔχομαι κατά τόν νέο χρόνο 2022 νά ἔχετε ὅλοι ὑγεία κατ’ ἄμφω, δηλαδή πνευματική καί σωματική, καί νά ἐκφράζετε σέ ὅλη σας τήν ζωή τόν ὑπέρτατο νόμο, πού εἶναι ἡ ἀγάπη στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους.

Μέ θερμές εὐχές

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο Ναυπακτου και Αγιου Βλασιου ΙΕΡΟΘΕΟΣ

9 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Τίποτα καινούριο έχεις να μας πεις;

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΟΓΚΡΕΣΟ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΜΥΑΛΟ ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΑΡΩΣΟΥΝ ΛΙΓΟ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΤΟΥΠΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΚΥΨΤΕ ΛΙΓΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΣΙΝΕΤΙΣΤΙΤΕ

Ανώνυμος είπε...

Μήπως λεω μήπως εχει βλέψεις προς το Μεσολόγγι; Είναι πιο Μεγάλη και πιο πλούσια η Μητρόπολη Μεσολογγίου απο της Ναυπακτου.

Ανώνυμος είπε...

Μάζεψε Δέσποτα τους αρνητές ιερείς , έχουν πάρει πολλούς στο λαιμό τους

Ανώνυμος είπε...

ΓΙΑΥΤΟ ΕΙΔΑ ΧΘΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΙΑ ΜΟΥ ΔΥΟ ΠΑΠΑΔΕΣ ΜΕ ΜΑΣΚΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΑΙΖΑΝ ΝΤΑΛΙΜΠΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΟΣΜΑ. ΜΠΡΑΒΟ ΔΕΣΠΟΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ανώνυμος είπε...

Αγρίνιο: Στο μικροσκόπιο του Εισαγγελέα ο αντιεμβολιαστής ιεροκήρυκας και η καθυστερημένη εισαγωγή του μακαριστού Κοσμά στο Νοσοκομείο
ΓΙΑ ΔΙΑΒΣΤΕ ΤΙ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ AGRINIO NEWS ΤΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΕΣ ΓΕΝΙΑΔΕΣ

Αγρίνιο: Στο μικροσκόπιο του Εισαγγελέα ο αντιεμβολιαστής ιεροκήρυκας και η καθυστερημένη εισαγωγή του μακαριστού Κοσμά στο Νοσοκομείο

Ανώνυμος είπε...

Αυτό αποκλείεται. Ο Ναυπάκτου είναι εναντίον των μεταθέσεων, πριν χρόνια εξάλλου αρνήθηκε να μετατεθεί στη Μητρόπολη Ιωαννίνων που είναι και γενέτειρα του. Σιγά μην μετατεθεί τώρα που πλησιάζει τα 80...

Ανώνυμος είπε...

Τώρα το κακό έγινε μας πήραν στο λαιμό τους… ο δεσπότης μας έφυγε. Ότι και μα να τους κάνουν λίγο θα είναι ας βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι να τηρούν τα μέτρα

Ανώνυμος είπε...

Είδατε κάτι νεώτερο;
Όσον αφορά την εγκύκλιο του τοποτηρητή,δεν διαφέρει σε κάτι από αυτά που έλεγε καί ο μακαριστός Κοσμάς... όλα τα παραπάνω τηρούνταν καί από πριν, αφού είχε κοινοποιηθεί στους ιερείς καί τα συμβούλια των Ναών,η απόφαση τής κυβερνήσεως...