Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 17:00 θα συνεδριάσει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (σχετ. εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΣ. για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού) το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα ημερήσιας διάταξης:.....

1. Απόδοση τιμών στον εκλιπόντα Αριστείδη Μπαρχαμπά.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).

2. Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

3. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αγρινίου για την υλοποίηση του έργου: «Οριστικές Μελέτες Αντιπλημμυρικών Έργων σε Οριοθετημένα Τμήματα Ρεμάτων του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

4. Επί μετατροπής συμβάσεων υπαλλήλων που εργάζονται στη «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο, στις Δομές Αστέγων: Ανοικτό Κέντρο Ημέρας & Υπνωτήριο, στο Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

5. Επί μεταβολών ή μη στους αυτοτελείς οικισμούς του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 11/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

7. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2022 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2021».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

8. Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου Αγρινίου έτους 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

9. Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού 2022 δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

10. Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου και αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων και Επιχειρήσεων του Δήμου Αγρινίου και λοιπών Επιτροπών ως άνω με θητεία έως 31-12-2023.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).

11. Συγκρότηση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το έτος 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

12. Συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων για το έτος 2022.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο αιθουσών του Δημοτικού καταστήματος Κοινότητας Παππαδατών στον Πολιτιστικό Σύλλογο Παππαδατών.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 3/2021 απόφαση Κοινότητας Παππαδατών).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

· Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Παππαδατών κ. Παναγιώτης Τούρκας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

14. Απευθείας ανάθεση της περισυλλογής εγκαταλειμμένων οχημάτων και μεταφοράς τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

15. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

16. Γνωμοδότηση επί τροποποίησης στo Ο.Τ. 118 και το Ο.Τ. 132 ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 3/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

17. Τροποποίηση υψομετρικών μελετών.

(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 4/2022 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

18. Έγκριση αιτιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου έτους 2021.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καζαντζής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο