Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Πρόσκληση σε Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ι.Π. Μεσολογγίου


Παρακαλούμε να συμμετέχετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 31η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.30......

Πρόσκληση

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, τηρώντας το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 τευχ. Α'), της υπ' αριθμ. ΥΠ.ΕΣ. - εγκ.643-69472/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και της 72ης εγκ. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔΦ.69/196/οικ.705/17.01.2022, για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Λήψη απόφασης σχετικά με γέφυρα Ευήνου (εισηγητής κ.Κων. Λύρος-Δήμαρχος)

*Η συνεδρίαση κρίνεται ως κατεπείγουσα λόγω της σημαντικότητας του θέματος

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τσώλος

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο