Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων παραχώρησης - κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων.

 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ


    Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Αγρινίου θέλει να ενημερώσει τους συνάδελφους πως έπειτα από γνωστοποίηση του Δήμου Αγρινίου, ξεκίνησε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παραχώρησης - κατάληψης Κοινοχρήστων Χώρων, με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2022.
Οι άδειες που θα χορηγούνται θα ισχύουν για το τρέχον έτος, ήτοι έως 31/12/2022.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αυστηρά εντός της ως άνω προθεσμίας, είτε ηλεκτρονικά (e-mail: dtoa@agrinio.gr), είτε στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπ. Οικ/κής Ανάπτυξης (Στ. Τσιτσμελή & Ε.Ο. Αγρινίου – Αντιρρίου), κατά προτίμηση κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές και τυχόν κατάληψη κοινοχρήστου χώρου θα θεωρείται αυθαίρετη.
Επισημαίνεται, ότι η χορήγηση της άδειας προϋποθέτει την μη ύπαρξη οφειλών προς το Δήμο (άρ. 285 ΔΚΚ). Τηλ. επικοινωνίας: 2641363525, 2641363543.

ΤΟ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο