Τρίτη 19 Μαΐου 2009

Yπεγράφη Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ των Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Απουλίας στη διάσκεψη του Μπρίντιζι.Μεγάλη επιτυχία είχε η διάσκεψη μεταξύ των Ιταλικών Επιμελητηρίων από τη Περιφέρεια Απουλίας και των Ελληνικών Επιμελητηρίων των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου, που διεξήχθη στο Μπρίντιζι της Ιταλίας στις 15 και 16 Μαΐου.
Παράλληλα στη συνδιάσκεψη υπογράφηκε και τέθηκε σε ισχύ μνημόνιο συμφωνίας για το συντονισμό και τη διευκόλυνση των πρωτοβουλιών διασυνοριακής συνεργασίας ανάμεσα στα Επιμελητήρια από τις παραπάνω περιοχές που στοχεύουν στην σύνταξη έργων προς χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ελλάδας-Ιταλίας 2007- 2013.
Ο σημαντικός ρόλος σε αυτή την σπουδαία πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας φαίνεται από το γεγονός ότι ο πρόεδρός του κ. Παναγιώτης Τσιχριτζής εκπροσώπησε εκτός από αυτό και τα Επιμελητήρια Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου. Ακόμη το Επιμελητήριο Άρτας εκπροσώπησε ο πρόεδρός του κ. Ηλίας Κοίλιας, της Πρέβεζας ο A΄ Αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γιαμάς, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων εκπροσώπησε το μέλος του Δ.Σ. κ. Στέργιος Τάλαρης και της Θεσπρωτίας το στέλεχος κ. Βασίλειος Παπάς. Αντίστοιχα από την Ιταλική πλευρά εκπροσωπήθηκαν τα Επιμελητήρια του Μπρίντιζι, του Μπάρι, του Λέτσε και του Τάραντα δια των προέδρων τους.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και με αυτή τη νέα πρωτοπόρα δράση που ανέλαβε στοχεύει στην πλήρωση των στόχων του συγκεκριμένου προγράμματος για την περιοχή μας που είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας της περιοχής με ιδιαίτερο βάρος στα κοινά συγκριτικά πλεονεκτήματα, η προσβασιμότητα σε δίκτυα και υπηρεσίες για να ενισχυθούν τα οικονομικά συστήματα στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και κατά συνέπεια η βελτίωση της ποιότητας ζωής, η διατήρηση και αποδοτική διαχείριση του περιβάλλοντος και η αύξηση της κοινωνικής και πολιτιστικής συνοχής εκατέρωθεν.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: