Κυριακή 10 Μαΐου 2009

Πρόγραμμα προστασίας και έργα ανάδειξης του φυσικού πλούτου στο Δήμο Φυτειών


Σε εξέλιξη βρίσκονται δασοτεχνικές εργασίες στα δασύλλια του Δήμου Φυτειών. Τα τέσσερα (4) πευκόφυτα δασύλλια έκτασης εκατοντάδων στρεμμάτων που βρίσκονται εντός ή εγγύτατα των οικισμών καθαρίζονται από τη χαμηλή βλάστηση, κλαδεύονται ώστε να υποβοηθηθούν στην ανάπτυξή τους διευκολύνοντας ταυτόχρονα την πεζοπορική πρόσβαση. Τα έργα της Α΄ φάσης έχουν και το χαρακτήρα της πρόληψης ενόψει κι ενός επικίνδυνου από πλευράς πυρκαγιών καλοκαιριού.
Η Β ΄φάση των έργων περιλαμβάνει την φύτευση πυρανθεκτικών και καλλωπιστικών φυτών στις ευρύτερες περιοχές των δασυλλίων και την εγκατάσταση εξοπλισμού αναψυχής (τραπεζοπάγκοι, κιόσκια κ.λ.π.) τα οποία διατίθενται από το Κρατικό Εργοστάσιο Ξυλείας Καλαμπάκας κατόπιν αιτήματος του Δήμου.
Ταυτόχρονα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/4/2009 ψηφίστηκε η έγκριση και παραλαβή των οριστικών μελετών με τον τίτλο «Ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος των δημοτικών δασοκτημάτων και Δασικής αναψυχής». Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την «Εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις του Δήμου Φυτειών Αιτ/νίας». Οι παραπάνω μελέτες θα υποβληθούν απευθείας από το Δήμο Φυτειών στο πρόγραμμα «Αλ. Μπαλτατζής». Η υλοποίησή τους (Γ΄φάση των έργων)θα μεταμορφώσει συνολικά το περί των οικισμών περιβάλλον προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: